Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

L.P NAZWA USŁUGI OPIS USŁUGI - KARTA USŁUGI WNIOSEK - FORMULARZ EDYTOWALNY
(DOC / PDF)
1.1 Ustalenie i wypłatę odszkodowania art 98

ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikonka_word.png

Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania art 98

1.2 Karta_usług odszkodowania ZRiD

ikona1-pdf.png

Opis usługi

1.3 Wydanie zaświadczenia dot. roszczeń

ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikonka_word.png

wniosek o wydanie zaświadczenia dot. roszczeń

1.4 Wykreślenie wzmianki o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego

ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikonka_word.png

wniosek o wykreślenie wzmianki o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego

1.5 Karta_usług wywłaszczenie

ikona1-pdf.png

Opis usługi

2.1 Nieodpłatne przyznanie prawa własnosci działki dożywotniego użytkowania

ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikonka_word.png

Wniosek o nieodpłatne przyznanie prawa własnosci działki dożywotniego użytkowania

2.2 Nieodpłatne przyznanie prawa własności działki siedliskowej

ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikonka_word.png

Wniosek onieodpłatne przyznanie prawa własności działki siedliskowej

2.3 Karta_usług Scalanie i wymiana gruntów

ikona1-pdf.png

Opis usługi

2.4 Wykreślenie wzmianki o wszczęciu postępowania scaleniowego

ikona1-pdf.png

Opis usługi

ikonka_word.png

Wniosek o wykreślenie wzmianki o wszczęciu postępowania scaleniowego

3.1 Oddanie nieruchomości w trwały zarzad

ikona1-pdf.png

Opis usługi

3.2 Ograniczenia art. 124, art. 124a ugn

ikona1-pdf.png

Opis usług

ikonka_word.png

Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości art. 124 ugn

ikonka_word.png

Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomosci art. 124 a ugn

3.3 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

ikona1-pdf.png

Opis usług

ikonka_word.png

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

3.4 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

ikona1-pdf.png

Opis usług

ikonka_word.png

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

3.5 Umowa na wejście w teren Skarbu Państwa

ikona1-pdf.png

Opis usług

ikonka_word.png

Wniosek o tymczasowe wejście w teren nieruchomości Skarbu Państwa

3.6 Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tyt. u.w.

ikona1-pdf.png

Opis usług

ikonka_word.png

Wniosek o zmiane stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu uzytkowania wieczystego

4.1 Dzierżawa najem nieruchomości Skarbu Państwa

ikona1-pdf.png

Opis usług

ikonka_word.png

Wniosek o dzierżawę najem nieruchomości Skarbu Państwa

4.2 Sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa

ikona1-pdf.png

Opis usług

ikonka_word.png

Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

4.3 Sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej

ikona1-pdf.png

Opis usług

ikonka_word.png

Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej

4.4 Roszczenie o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa

ikona1-pdf.png

Opis usług

ikonka_word.png

Oświadczenie

ikonka_word.png

Wniosek - roszczenie o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa

ikonka_word.png

Załącznik nr 1

ikonka_word.png

Załącznik nr 2

ikonka_word.png

Załącznik nr 3

ikonka_word.png

Załącznik nr 4

ikonka_word.png

Załącznik nr 5

5.1 Wyłączenie z produkcji rolniczej

ikona1-pdf.png

Opis usług

ikonka_word.png

Wniosek wyłączenie

aktualizacja 10.06.2024

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku