POWITANIA LATA nie będzie

Mieleckie starostwo powiatowe odwołuje zaplanowaną na 20 czerwca imprezę plenerową Powitanie Lata 2020.

Elektroniczna obsługa wniosków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru uruchomił platformę usług elektronicznych.

Jak postępować - ważne zalecenia

Zalecenia dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji oraz zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku Koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych

Nowe obostrzenia

24 marca 2020 weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Apel Starosty Mieleckiego

Pozostańmy również otwarci na naszych najbliższych, na naszych sąsiadów i znajomych. W tym czasie nie do przecenienia są nawet najprostsze gesty. Gesty świadczące o tym, że nikt nie pozostaje sam.

Apel!!! Pozostań w domu

Administracja samorządowa, służby porządkowe oraz policja zwracają się z apelem do wszystkich mieszkańców na terenie całego kraju o powstrzymywanie się od niepotrzebnego gromadzenia się nawet w niewielkich grupach.

Kwarantanna

Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej.

KOMUNIKAT!!!

Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Mielcu

Wydarzenia

więcej wydarzeń
PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrWen
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
Śr1
Cz2
Pt3
S4
N5
Pn6
Wt7
Śr8
Cz9
Pt10
S11
N12
Pn13
Wt14
Śr15
Cz16
Pt17
S18
N19
Pn20
Wt21
Śr22
Cz23
Pt24
S25
N26
Pn27
Wt28
Śr29
Cz30

Aktualności powiatu

Filtruj aktualności
 • Wszystkie
 • Ostrzeżenia
 • Koronawirus
 • Patronat
 • Inwestycje
 • Informacje
 • Samorząd
 • Konsultacje
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
30.03.2020
Koronawirus

Elektroniczna obsługa wniosków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru uruchomił platformę usług elektronicznych.

18.03.2020
Koronawirus

Komunikat dotyczący funkcjonowania Wydziału Komunikacji

Przedstawiamy komunikat dotyczący funkcjonowania Wydziału Komunikacji z dnia 17 marca 2020 r.

13.03.2020
Koronawirus

Komunikat dotyczący funkcjonowania Starostwa Powiatowego

Przedstawiamy komunikat dotyczący funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Mielcu z dnia 13 marca 2020

06.04.2020
Informacje

Życzymy Wam radosnych świąt Wielkiej Nocy!

W imieniu władz samorządowych Powiatu Mieleckiego pragniemy przekazać życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

06.04.2020
Kultura

Już 14 kwietnia Święto Chrztu Polski

14 kwietnia po raz kolejny obchodzić będziemy Święto Chrztu Polski. To państwowe święto ogłoszono w Dzienniku Ustaw 9 kwietnia ubiegłego roku.

02.04.2020
Koronawirus

Mielecki PUP uruchamia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu ogłosił nabór wniosków o udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców.

02.04.2020
Koronawirus

Kolejne kroki w walce z koronawirusem

W sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte - od 1 kwietnia w całym kraju obowiązują kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem.

31.03.2020
Informacje

POWITANIA LATA nie będzie

Mieleckie starostwo powiatowe odwołuje zaplanowaną na 20 czerwca imprezę plenerową Powitanie Lata 2020.

26.03.2020
Koronawirus

Jak postępować - ważne zalecenia

Zalecenia dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji oraz zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku Koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano