Sprawniejsza diagnostyka ofiar wypadków

W Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu nowy ultrasonograf i sprzęt do rehabilitacji

Jarmark świąteczny: będą zmiany w organizacji ruchu

W związku z organizacją „Powiatowego Jarmarku Świątecznego” w najbliższy weekend (14-16 grudnia) czasowo zmieni się organizacja ruchu w rejonie mieleckiej Starówki. Zmianie ulegnie także część kursów mieleckich MKS-ów.

Tablica dla Bogusława Warzechy

W holu Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc mieleckiego szpitala odsłonięta została tablica pamiątkowa dedykowana wieloletniemu Ordynatorowi tego Oddziału – Bogusławowi Warzesze.

ASF u bram powiatu

W siedzibie mieleckiego Starostwa odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, poświęcone zagrożeniom ASF.

Konferencja prasowa wicestarosty Andrzeja Bryły

W mieleckim Starostwie odbyła się konferencja prasowa poświęcona sytuacji w Zespole Szkół im. J. Groszkowskiego. Z dziennikarzami spotkał się odpowiadający za oświatę Andrzej Bryła, wicestarosta mielecki.

Wydarzenia

więcej wydarzeń
PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrWen
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
N1
Pn2
Wt3
Śr4
Cz5
Pt6
Różnorodność tematyczna mieleckich prozaików
Data: 06.12.2019
Miejsce wydarzenia: Cukiernia u Borowskiej w Mielcu

Więcej

S7
Starostwo będzie czynne w sobotę (7 grudnia)
Data: 07.12.2019
Godzina: 07:30 - 15:30
Miejsce wydarzenia: Starostwo Powiatowe w Mielcu

Starostwo Powiatowe w Mielcu będzie czynne w sobotę, 7 grudnia, w godzinach (...)

Więcej

N8
Pn9
Wt10
Śr11
Cz12
Pt13
S14
N15
Powiatowy Jarmark Świąteczny już w niedzielę!
Data: 15.12.2019
Godzina: 12:00 - 15:00
Miejsce wydarzenia: Rynek, Mielec

15 grudnia w godzinach 12:00-20:00 na mieleckim Rynku odbędzie się Powiatowy (...)

Więcej

Pn16
Wt17
Śr18
Cz19
Pt20
S21
N22
Pn23
Wt24
Śr25
Cz26
Pt27
S28
N29
Pn30
Wt31

Aktualności powiatu

Filtruj aktualności
 • Wszystkie
 • Patronat
 • Konsultacje
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Informacje
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
 • Ostrzeżenia
09.12.2019
Kultura

Powiatowy Jarmark Świąteczny już w niedzielę!

15 grudnia w godzinach 12:00-20:00 na mieleckim Rynku odbędzie się Powiatowy Jarmark Świąteczny. Organizatorem wydarzenia jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

10.12.2019
Informacje

Sprawniejsza diagnostyka ofiar wypadków

W Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu nowy ultrasonograf i sprzęt do rehabilitacji

10.12.2019
Informacje

Jarmark świąteczny: będą zmiany w organizacji ruchu

W związku z organizacją „Powiatowego Jarmarku Świątecznego” w najbliższy weekend (14-16 grudnia) czasowo zmieni się organizacja ruchu w rejonie mieleckiej Starówki. Zmianie ulegnie także część kursów mieleckich MKS-ów.

10.12.2019
Edukacja

"Elektryk" wziął udział w Turnieju Maszyn Wiatrowych

Drużyna „Riders of the storm” reprezentowała ZS im. prof. Groszkowskiego w Mielcu na Turnieju Maszyn Wiatrowych w Jarosławiu. Szkoła po raz pierwszy wzięła udział w tego rodzaju konkursie.

09.12.2019
Informacje

Tablica dla Bogusława Warzechy

W holu Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc mieleckiego szpitala odsłonięta została tablica pamiątkowa dedykowana wieloletniemu Ordynatorowi tego Oddziału – Bogusławowi Warzesze.

09.12.2019
Edukacja

Ślubowanie uczniów klasy mundurowej z Elektryka

Już po raz ósmy w historii Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego odbyło się ślubowanie uczniów klasy mundurowej.

09.12.2019
Informacje

Zakończyliśmy nabór wystawców na jarmark

W poniedziałek, 9 grudnia, o godzinie 10:00 zakończył się nabór wystawców na Powiatowy Jarmark Świąteczny w Mielcu. Dziękujemy za zgłoszenia!

09.12.2019
Edukacja

Tydzień Europejski w PZPSW

W Powiatowym Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych w Mielcu od grudnia 2018 r. realizowany jest projekt „First Step – nowa jakość w pracy nauczycieli PZPSW w Mielcu”.

07.12.2019
Informacje

Koloryt tamtych lat

Mieleckie Starostwo zaprezentowało swój kalendarz na 2020 rok

LUDZIE

39 418-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

17 248 897-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano