A A A

Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

logo_300px.svg
MIELEC pogoda

III Gala ‘Master of English’ w Sali Królewskiej

22 kwietnia 2024 roku w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród III Olimpiady Języka Angielskiego „Master of English”

Ostatnia sesja 6. kadencji

Po raz ostatni w tej kadencji samorządowej obradowali mieleccy radni powiatowi.

Powiat pozyskał środki na realizację ważnych prac w mieleckim DPS

Dziś (18 kwietnia) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie podpisano umowę pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Mieleckim.

Olimpijski sukces uczniów ZSB

Drużyna Zespołu Szkół Budowlanych zdobyła czwarte miejsce w Polsce w XLVI Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze. Uczniom pogratulował dziś Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła.

W Tuszowie Narodowym rozegrano Mistrzostwa Polski!

W miniony weekend na Lądowisku Aeroklubu im. Bogusława „BODKA” Mrozka w Tuszowie Narodowym odbyły się Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Wyrzucanych z Ręki F3K Juniorów.

Coroczne święto techniki w „Elektryku”

13 kwietnia miała miejsce XI edycja konkursu „Elektro-Tech” i mury „Elektryka” po raz kolejny wypełniły się uzdolnioną technicznie młodzieżą ze starszych klas szkół podstawowych Mielca oraz okolic.

Pierwszy duathlon zakończony sukcesem!

W niedzielę, 14 kwietnia, w Mielcu odbył się pierwszy w historii Duathlon Ziemi Mieleckiej. Na starcie zawodów stanęło 76 uczestników.

Badania prenatalne na wyższym poziomie!

Mieleckim szpital specjalistyczny został doposażony w nowoczesne USG, które zapewni bardzo wysoką jakość m.in. badań prenatalnych i połówkowych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

Podpisano umowę na budowę BCU

Dziś, 11 kwietnia, w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu podpisano umowę na budowę Branżowego Centrum Umiejętności.

Wydarzenia

więcej wydarzeń
PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrWen
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
Pn1
Wt2
Śr3
Cz4
Pt5
S6
N7
Pn8
Wt9
Śr10
Cz11
Pt12
S13
N14
Pn15
Wt16
Śr17
Cz18
Pt19
S20
N21
Pn22
Wt23
Śr24
Cz25
Pt26
S27
N28
Pn29
Wt30

Aktualności powiatu

Filtruj aktualności
 • Wszystkie
 • Ostrzeżenia
 • Informacje
 • Sprawy w urzędzie
 • Pomoc Ukrainie
 • Koronawirus
 • Patronat
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Konsultacje
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
01.03.2024
Informacje

Stopnie alarmowe przedłużone do 31 maja

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dwóch stopni alarmowych: BRAVO oraz BRAVO-CRP.

23.04.2024
Patronat

70 lat OSP w Partyni

W sobotę, 4 maja, odbędą się uroczystości 70-lecia OSP w Partyni. Patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak.

23.04.2024
Patronat

III Gala ‘Master of English’ w Sali Królewskiej

22 kwietnia 2024 roku w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród III Olimpiady Języka Angielskiego „Master of English”

22.04.2024

Ostatnia sesja 6. kadencji

Po raz ostatni w tej kadencji samorządowej obradowali mieleccy radni powiatowi.

19.04.2024
Informacje

Szkolenia pododdziałów 33blp

Informujmy, że w dniach 20-21.03.2024r. pododdziały 33blp realizować będą szkolenie rotacyjne na terenie powiatu mieleckiego w rejonie m. Ziempniów (gmina Czermin), w tym na obszarach leśnych oraz lokalnych drogach.

19.04.2024
Patronat

Motocykliści otworzą sezon

Pod honorowym patronatem starosty mieleckiego Stanisława Lonczaka w niedzielę, 28 kwietnia, w Radomyślu Wielkim odbędzie się Otwarcie Sezonu Motocyklowego.

18.04.2024
Informacje

Powiat pozyskał środki na realizację ważnych prac w mieleckim DPS

Dziś (18 kwietnia) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie podpisano umowę pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Mieleckim.

18.04.2024
Edukacja

RYMcerze w Elektryku

W dniu 16 kwietnia 2024r. młodzież z Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu, odwiedziła grupa artystów pod nazwą RYMcerze (Bęsiu i Dj Yonas).

18.04.2024
Informacje

O wyzwaniach umiędzynarodowienia polskich szkół

16 kwietnia 2024 r. AFS Polska we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadziło spotkanie "Wyzwania umiędzynarodowienia polskich szkół".

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano