Stanisław Lonczak wybrany Starostą Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak wybrany Starostą Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak został Starostą Powiatu Mieleckiego. Jego zastępcą będzie Andrzej Bryła, a funkcję członków zarządu pełnić będą: Andrzej Chrabąszcz, Zbigniew Działowski i Maciej Jemioło.

Wydarzenia

więcej wydarzeń
PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrŚroda
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
S1
N2
Pn3
Wt4
Śr5
Cz6
Pt7
Ostatni dzień zapisów na Jarmark Świąteczny
Ostatni dzień zapisów na Jarmark Świąteczny
Data: 07.12.2018
Godzina: 10:00 - 19:00

Więcej
pokaż na mapie

S8
Dzień pracujący w Starostwie
Dzień pracujący w Starostwie
Data: 08.12.2018
Godzina: 07:30 - 16:30

Więcej
pokaż na mapie

N9
Pn10
Wt11
Śr12
Powiatowe mistrzostwa w piłce siatkowej
Powiatowe mistrzostwa w piłce siatkowej
Data: 12.12.2018

Więcej
pokaż na mapie

Cz13
Pt14
S15
N16
Jarmark Świąteczny
Jarmark Świąteczny
Data: 16.12.2018
Godzina: 10:00 - 19:00
Miejsce wydarzenia: ul. Rynek
Wstęp wolny

Więcej
pokaż na mapie

Pn17
Wt18
Śr19
Cz20
Pt21
S22
N23
Pn24
Dzień wolny od pracy w Starostwie
Dzień wolny od pracy w Starostwie
Data: 24.12.2018
Godzina: 07:30 - 16:30

Więcej
pokaż na mapie

Wt25
Śr26
Cz27
Pt28
S29
N30
Pn31

Aktualności powiatu

Wybierz kategorię aktualności
 • Wszystkie
 • Patronat
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Informacje
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
 • Ostrzeżenia
11.12.2018
Informacje

Jarmark Świąteczny: będą zmiany w organizacji ruchu na Starówce

W związku z organizacją „Powiatowego Jarmarku Świątecznego”, w niedzielę, 16 grudnia, czasowo zmieni się organizacja ruchu w rejonie mieleckiej Starówki.

10.12.2018
Zaproszenie

Powiatowy Jarmark Świąteczny już w niedzielę!

Masa atrakcji oraz tysiące pomysłów na prezenty – to wszystko czeka na odwiedzających Powiatowy Jarmark Świąteczny w Mielcu. Impreza już w najbliższą niedzielę, 16 grudnia.

14.12.2018
Ogłoszenia

Ogłoszenie

Powiat Mielecki zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Mieleckiego.

13.12.2018
Informacje

Wiele banków, jeden numer do zastrzegania kart i dokumentów.

W przypadku problemu utraty karty, ale także dowodu osobistego z pomocą może nam przyjść szybkie zastrzeżenie naszej karty pod całodobowym międzybankowym numerem alarmowanym (+48) 828 828 828.

13.12.2018
Samorząd

W Mielcu rozmawiano o przyszłości ratownictwa medycznego

W Starostwie Powiatowym w Mielcu odbyło się spotkanie dotyczące kontraktowania usług ratownictwa medycznego na najbliższe lata.

12.12.2018
Zaproszenie

20 grudnia kolejna sesja Rady Powiatu Mieleckiego

W czwartek, 20 grudnia, o godz. 9:00 odbędzie się III sesja Rady Powiatu Mieleckiego. Prezentujemy program obrad.

12.12.2018
Edukacja

Szkoła Podstawowa Nr 1 świętowała 125-lecie!

Setki absolwentów, nauczycieli i przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mielcu świętowały wspólnie jubileusz 125-lecia placówki. Uroczystość odbyła się w środę, 12 grudnia, w Samorządowym Centrum Kultury.

12.12.2018
Edukacja

Sukces mieleckich uczennic

W dniach 10-11 XII br. w salach Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa w Krakowie przeprowadzono trzeci, ostatni etap V Ogólnopolskiego Konkursu Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim.

10.12.2018
Inwestycje

Przegląd inwestycji chodnikowo-drogowych

Maciej Jemioło członek zarządu powiatu mieleckiego oraz Jacek Krzyżewski dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu wizytowali bieżące inwestycje chodnikowo - drogowe na terenie całego powiatu.

LUDZIE

45 075-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

32-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

26 340 936-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano