Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy

W związku z dalszym wzrostem stanu wód na rzece Wisłoce i jej dopływów na rzece Breń Stary i Nowy, Potoku Zgórsko oraz przekroczeniem stanu alarmowego na wodowskazie w miejscowości Mielec został wprowadzony alarm przeciwpowodziowy.

Powiat Mielecki przystąpi do programu „Dostępność Plus”

Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak podpisał deklarację partnerstwa w programie „Dostępność Plus” ukierunkowanym na zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług osób o szczególnych potrzebach.

Remont Przychodni Nr 4 coraz bliżej finiszu!

Do 14 czerwca br. mają zakończyć się prace przy kompleksowym remoncie mieleckiej „czwórki”. Obiekt już dziś cieszy oko nową elewacją i odświeżonymi wnętrzami.
22 czerwca kolejne Powiatowe Powitanie Lata!

22 czerwca kolejne Powiatowe Powitanie Lata!

To będzie fantastyczny początek wakacji! Starostwo Powiatowe w Mielcu już dziś zaprasza do udziału w kolejnej edycji Powiatowego Powitania Lata.

Wydarzenia

więcej wydarzeń
PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrŚroda
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
Śr1
Cz2
Pt3
S4
N5
Pn6
Wt7
Śr8
Cz9
X Mielecki Festiwal Nauki i Techniki
X Mielecki Festiwal Nauki i Techniki
Data: 09.05.2019

Więcej
pokaż na mapie

Pt10
X Mielecki Festiwal Nauki i Techniki
X Mielecki Festiwal Nauki i Techniki
Data: 09.05.2019

Więcej
pokaż na mapie

S11
X Mielecki Festiwal Nauki i Techniki
X Mielecki Festiwal Nauki i Techniki
Data: 09.05.2019

Więcej
pokaż na mapie

N12
Pn13
Wt14
Śr15
Cz16
Pt17
S18
N19
Pn20
Wt21
Śr22
Cz23
Pt24
S25
N26
Pn27
Wt28
Śr29
Cz30
Pt31

Aktualności powiatu

Wybierz kategorię aktualności
 • Wszystkie
 • Patronat
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Informacje
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
 • Ostrzeżenia
21.05.2019
Informacje

Otwarte linie telefoniczne w PCZK

W związku z intensywnymi opadami deszczu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni dla Państwa dyżur całodobowo - do odwołania. Masz kłopoty? Zadzwoń!

24.05.2019
Informacje

Oddaj krew w Padwi Narodowej!

Padew Narodowa czeka na dawców krwi. Akcję krwiodawczą zaplanowano na najbliższą niedzielę, 26 maja.

23.05.2019
Informacje

Alarm przeciwpowodziowy w powiecie mieleckim [VIDEO]

W dniu 22 maja starosta mielecki Stanisław Lonczak i członek zarządu powiatu Zbigniew Działowski odwiedzili zalane tereny powiatu mieleckiego.

22.05.2019
Informacje

Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy

W związku z dalszym wzrostem stanu wód na rzece Wisłoce i jej dopływów na rzece Breń Stary i Nowy, Potoku Zgórsko oraz przekroczeniem stanu alarmowego na wodowskazie w miejscowości Mielec został wprowadzony alarm przeciwpowodziowy.

22.05.2019
Informacje

Możliwe intensywne opady. Zobacz najnowsze prognozy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował prognozę zagrożeń dla województwa podkarpackiego. Najnowsze doniesienia pochodzą z godz. 15:01 i przedstawiają informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego

22.05.2019
Informacje

Zagrożenie przeciwpowodziowe. Stan na godz. 6:00

W związku z intensywnymi opadami deszczu w dniu 21 maja Starosta Mielecki wprowadził na terenie gmin: Wadowice Górne, Radomyśl Wielki, Mielec, Miasto Mielec, Przecław oraz Czermin pogotowie przeciwpowodziowe.

22.05.2019
Informacje

Wody Polskie zapraszają na dni otwarte

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprasza do udziału w Dniach Otwartych w dniu 30 maja.

22.05.2019
Informacje

Mieleckie święto tolerancji

Już po raz szósty ulicami Mielca przeszedł kolorowy marsz z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Udział w nim wzięło kilkaset osób.

22.05.2019
Edukacja

Nagroda w ogólnopolskim konkursie literackim

Tegoroczna maturzystka Zespołu Szkół, Katarzyna Soja, po raz trzeci z rzędu została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży.

LUDZIE

9 503-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano