A A A

Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

logo_300px.svg
MIELEC pogoda

Są pierwsze efekty oszczędzania

Zespół ds. optymalizacji zużycia energii w budynkach stanowiących własność powiatu po raz kolejny spotkał się, aby podsumować efekty działań ukierunkowanych na oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej.

Studenci Ratownictwa Medycznego będą praktykować w Mielcu

Dr hab. Anna Szylar, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu oraz dr. n. med. Grzegorz Gałuszka, dyrektor Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, podpisali umowę w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych.

Znamy mistrzów wiedzy technicznej

Za nami okrągła, dziesiąta edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-TECH”. Wydarzenie, jak co roku, objął swoim honorowym patronatem Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, który ufundował część nagród dla laureatów.

Powiat Mielecki kończy ważną inwestycję

Już wkrótce na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu zostanie uruchomiana instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli pokryć zapotrzebowanie energii elektrycznej na poziomie około 30% zapotrzebowania rocznego.

Kolejne nagrody dla uzdolnionych plastycznie

Kilkudziesięciu mieszkańców powiatu mieleckiego odebrało dziś nagrody i wyróżnienia za udział w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym.

Przygotuj się na Wielkanoc!

Jak co roku, tuż przed Wielkanocą, w Borowej odbędzie się świąteczny jarmark. Wydarzenie zaplanowano na niedzielę, 26 marca.

ENEJ gwiazdą Dożynek Powiatu Mieleckiego 2023!

Starostwo Powiatowe w Mielcu już dziś zaprasza na finałowy koncert Dożynek Powiatu Mieleckiego. Na scenie zagra dla Was zespół ENEJ – mający na swoim koncie niezliczenie wiele znanych i lubianych przebojów.

Tę opłatę musisz wnieść do końca marca!

Starostwo Powiatowe w Mielcu przypomina o wniesieniu opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za rok 2023.

Wydarzenia

więcej wydarzeń
PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrWen
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
Śr1
Cz2
Pt3
S4
N5
Pn6
Wt7
Śr8
Cz9
Pt10
S11
N12
Pn13
Wt14
Śr15
Cz16
Pt17
S18
N19
Pn20
Wt21
Śr22
Cz23
Pt24
S25
N26
Pn27
Wt28
Śr29
Cz30
Pt31

Aktualności powiatu

Filtruj aktualności
 • Wszystkie
 • Ostrzeżenia
 • Informacje
 • Sprawy w urzędzie
 • Pomoc Ukrainie
 • Koronawirus
 • Patronat
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Konsultacje
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
27.02.2023
Informacje

Stopnie alarmowe przedłużone do 31 maja

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dwóch stopni alarmowych: BRAVO oraz CHARLIE-CRP.

22.03.2023
Informacje

Są pierwsze efekty oszczędzania

Zespół ds. optymalizacji zużycia energii w budynkach stanowiących własność powiatu po raz kolejny spotkał się, aby podsumować efekty działań ukierunkowanych na oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej.

22.03.2023
Informacje

Studenci Ratownictwa Medycznego będą praktykować w Mielcu

Dr hab. Anna Szylar, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu oraz dr. n. med. Grzegorz Gałuszka, dyrektor Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, podpisali umowę w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych.

22.03.2023
Samorząd

Radni obradowali na LII sesji Rady Powiatu Mieleckiego

W poniedziałek, 20 marca, w Starostwie Powiatowym w Mielcu odbyły się obrady kolejnej sesji Rady Powiatu Mieleckiego.

22.03.2023
Patronat

Znamy mistrzów wiedzy technicznej

Za nami okrągła, dziesiąta edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „ELEKTRO-TECH”. Wydarzenie, jak co roku, objął swoim honorowym patronatem Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, który ufundował część nagród dla laureatów.

21.03.2023
Edukacja

Nauczyciel ZST w Mielcu z tytułem "Zawodowca Roku 2022"

Nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, Mieczysław Wilk, otrzymał tytuł "Zawodowca Roku 2022" w dziedzinie "Mechanika i obróbka skrawaniem".

21.03.2023
Edukacja

Ekonomik Najaktywniejszą Szkołą w programie „Otwarta firma 2022"

Komisja Konkursowa powołana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Konkursu na Najaktywniejszą Szkołę w programie "Otwarta firma 2022".

17.03.2023
Inwestycje

Powiat Mielecki kończy ważną inwestycję

Już wkrótce na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu zostanie uruchomiana instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli pokryć zapotrzebowanie energii elektrycznej na poziomie około 30% zapotrzebowania rocznego.

16.03.2023
Informacje

Zaproszenie do udziału w „Bitwie Regionów”

Konkurs Kulinarny Bitwa Regionów corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenów wiejskich. Ruszyły już zgłoszenia do VIII edycji konkursu.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

34 857-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w III kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano