Zapraszamy na Powiatowe Powitanie Lata!

W imieniu Starosty Powiatu Mieleckiego oraz Zarządu Powiatu Mieleckiego zapraszamy na Powiatowe Powitanie Lata - już w najbliższą sobotę, 22 czerwca, od godziny 14:00.

Poznaj wszystkie przystanki rowerowej gry miejskiej i … nagrody!

Już w przyszłą sobotę w Mielcu odbędzie się Rowerowa Gra Miejska. Dziś prezentujemy wszystkie punkty na trasie rajdu oraz nagrody, jakie czekać będą na uczestników zabawy.

Lombard zaprasza na Powiatowe Powitanie Lata!

Już za 10 dni na mieleckich bulwarach odbędzie się Powiatowe Powitanie Lata. Na wydarzenie zaprasza zespół Lombard – jedna z koncertowych gwiazd wieczoru.

Jula zaprasza na Powiatowe Powitanie Lata!

Mieleckie powitanie lata w sobotę, 22 czerwca, otworzy koncert Juli. Wokalistka zaprosiła mieszkańców powiatu mieleckiego do udziału w tej imprezie w materiale video.

Łzy zapraszają na Powiatowe Powitanie Lata!

Jedną z gwiazd tegorocznego Powitania Lata w Mielcu będzie kultowy zespół Łzy. Grupa zaprosiła mieszkańców powiatu na koncert w krótkim video.

Wydarzenia

więcej wydarzeń
PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrŚroda
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
S1
N2
Pn3
Wt4
Śr5
Cz6
Pt7
S8
N9
Pn10
Wt11
Śr12
Cz13
Pt14
S15
N16
Pn17
Wt18
Śr19
Cz20
Pt21
S22
POWIATOWE POWITANIE LATA: Mamy oficjalny plakat!
POWIATOWE POWITANIE LATA: Mamy oficjalny plakat!
Data: 22.06.2019
Miejsce wydarzenia: Tereny zielone przy ul. Rzecznej w Mielcu
Koncerty Juli, Łez i Lombardu oraz masa rowerowych atrakcji towarzyszyć będą (...)

Więcej
pokaż na mapie

N23
Pn24
Wt25
Śr26
Cz27
Pt28
S29
N30

Aktualności powiatu

Wybierz kategorię aktualności
 • Wszystkie
 • Patronat
 • Konsultacje
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Informacje
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
 • Ostrzeżenia
19.06.2019
Kultura

Zapraszamy na Powiatowe Powitanie Lata!

W imieniu Starosty Powiatu Mieleckiego oraz Zarządu Powiatu Mieleckiego zapraszamy na Powiatowe Powitanie Lata - już w najbliższą sobotę, 22 czerwca, od godziny 14:00.

19.06.2019
Edukacja

Gratulacje dla najzdolniejszych!

Już po raz dziewiętnasty Starostwo Powiatowe w Mielcu wręczyło nagrody wyróżniającym się uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz najzdolniejszym maturzystom. Łącznie laury za wysokie wyniki w nauce odebrało przeszło 30 uczniów.

19.06.2019
Informacje

Przypominamy: w piątek starostwo nieczynne

W piątek, 21 czerwca, Starostwo Powiatowe w Mielcu będzie nieczynne. Zapraszamy ponownie w poniedziałek w godzinach 07:30-16:30.

19.06.2019
Zaproszenie

Seniorze, pamiętaj o bezpieczeństwie!

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Starostwo Powiatowe w Mielcu zapraszają seniorów na spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odbędzie się ono 9 lipca w godz. 15:00-17:00 w SCK w Mielcu.

19.06.2019
Edukacja

Młodzi studenci rozpoczęli wakacje

13 czerwca odbyło się zakończenie roku akademickiego Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego. Żacy rozpoczęli zasłużone wakacje!

18.06.2019
Konsultacje

Konsultacje ws. nadania statutu szpitala

Zarząd Powiatu Mieleckiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie nadania Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.

18.06.2019
Informacje

Analizują koszty akcji odkomarzania

Samorządy z terenu Powiatu Mieleckiego ponownie analizują koszty akcji odkomarzania terenów po powodzi, jaka miała miejsce pod koniec maja.

18.06.2019
Zaproszenie

Warsztaty „Koalicje dla Niepodległej”

Do udziału w warsztatach zapraszamy do udziału przedstawicieli instytucji kultury organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych realizacją projektów animacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego, adresowanych do lokalnych społeczności

17.06.2019
Inwestycje

Będzie wiadukt przy ul. Sienkiewicza w Mielcu!

Samorządy podpisały porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji drogowej dotyczącej budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 – od ronda trzywylotowego do połączenia z ul. Kosmonautów wraz z wiaduktem drogowym (…)

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano