O sytuacji finansowej szpitala na konferencji

W Starostwie Powiatowym w Mielcu, we wtorek, 19 marca, odbyła się konferencja prasowa dotycząca aktualnej sytuacji finansowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
22 czerwca kolejne Powiatowe Powitanie Lata!

22 czerwca kolejne Powiatowe Powitanie Lata!

To będzie fantastyczny początek wakacji! Starostwo Powiatowe w Mielcu już dziś zaprasza do udziału w kolejnej edycji Powiatowego Powitania Lata.
Ruszają prace przy remoncie Przychodni Nr 5

Ruszają prace przy remoncie Przychodni Nr 5

Władze samorządowe Powiatu Mieleckiego podpisały umowę na termomodernizację i przebudowę „piątki”. Prace w przychodni ruszą w ciągu kilku najbliższych dni.

Kolejni Żołnierze Wyklęci uczczeni w Szydłowcu

W sobotę, 9 marca, na Polanie Niezłomnych w Szydłowcu, odbyło się odsłonięcie pamiątkowych tablic przy dębach pamięci Stanisława Kasznicy i Jana Rydzowskiego.
Odsłonięto tablicę upamiętniającą młodych bohaterów podziemia

Odsłonięto tablicę upamiętniającą młodych bohaterów podziemia

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mielcu oficjalnie odsłonięto dziś tablicę upamiętniającą organizacje „Stalowi Polacy” oraz „Wolność i Sprawiedliwość”.

Wydarzenia

więcej wydarzeń
PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrŚroda
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
Pt1
S2
N3
Pn4
Wt5
Śr6
Cz7
Pt8
S9
Konkurs Wiedzy Technicznej "Elektro-Tech"-VII edycja
Konkurs Wiedzy Technicznej "Elektro-Tech"-VII edycja
Data: 09.03.2019
Godzina: 09:00
Miejsce wydarzenia: Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego

Więcej
pokaż na mapie

N10
Pn11
Wt12
Śr13
Cz14
Pt15
S16
N17
Pn18
Wt19
Śr20
Cz21
Pt22
S23
N24
Pn25
Wt26
Śr27
Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Gimnazjalnych
Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Gimnazjalnych
Data: 27.03.2019
Godzina: 08:00
Miejsce wydarzenia: Aula Zespołu Szkół Technicznych

Więcej
pokaż na mapie

Cz28
Pt29
S30
III Mielcka Dycha z Joy Fitness
III Mielcka Dycha z Joy Fitness
Data: 30.03.2019
Godzina: 12:00
Miejsce wydarzenia: CH. Smoczka, ul. Szafera 33

Więcej
pokaż na mapie

N31

Aktualności powiatu

Wybierz kategorię aktualności
 • Wszystkie
 • Patronat
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Informacje
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
 • Ostrzeżenia
26.03.2019
Informacje

Mieleckie pogotowie liderem konsorcjum

NFZ rozstrzygnął konkurs na świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego. Mieleckie Pogotowie Ratunkowe już w praktyce zostało liderem Konsorcjum.

26.03.2019
Patronat

Zmierzą się w… pierwszej pomocy przedmedycznej

W środę, 27 marca, odbędzie się Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Szkół Gimnazjalnych”. Wydarzeniu patronuje starosta mielecki Stanisław Lonczak.

25.03.2019
Patronat

III Mielecka Dycha z JOY Fitness

Pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka odbędzie się trzecia edycja biegu „Mielecka Dycha z JOY Fitness”.

21.03.2019
Inwestycje

Inwestycja w mieleckim szpitalu z szansą na nagrodę. Zagłosuj!

Rozbudowa bloku operacyjnego w mieleckim szpitalu znalazła się w gronie 25 inwestycji nominowanych do tytułu „TOP Inwestycji Komunalnej 2019”.

21.03.2019
Informacje

Ważne! Szkolenie pododziałów 33blp

Dowódca 33blp informuje o szkoleniu rotacyjnym na terenie powiatu mieleckiego, w miejscowości Piątkowiec.

21.03.2019
Zaproszenie

Zaproszenie: "SpoKREWnieni ze służbą"

W najbliższy piątek, 22 marca, na parkingu przy Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu stanie krwiobus, w którym wszyscy chętni będą mogli oddać krew.

21.03.2019
Edukacja

Młodzież z ZSB wzięła udział w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym

15 marca 2019 roku na całym świecie, a także w Polsce młodzież uczestniczyła w Międzynarodowym Strajku Klimatycznym.

20.03.2019
Zaproszenie

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy na szkolenie dla organizacji pozarządowych dot. zmiany druków ofert, umów i sprawozdań w warunkach nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

20.03.2019
Patronat

62 laureatów konkursu odebrało nagrody

Pod patronatem honorowym starosty mieleckiego Stanisława Lonczaka w środę, 20 marca, odbyło się spotkanie podsumowujące eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. "Zapobiegajmy pożarom".

LUDZIE

9 503-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano