A A A

Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

logo_300px.svg
MIELEC pogoda

Rondo w Chorzelowie

W uroczystości przecięcia wstęgi i poświęcenia ronda uczestniczyli mieleccy parlamentarzyści i samorządowcy wszystkich szczebli – wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

70-lecie Domu Kultury w Mielcu

Z okazji pięknego jubileuszu, pracownicy Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu przygotowali piękną uroczystość, zapraszając uczestników wydarzenia w sentymentalną podróż ostatnich 70 lat. W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego.

Sesja Rady Powiatu juz po raz 61.

Po raz 61 w obecnej kadencji samorządowej obradowali Radni Rady Powiatu Mieleckiego.

OFICJALNIE! Rozpoczęliśmy przygotowania do nowej imprezy

Pierwsza wzmianka o chęci zorganizowania nowego przedsięwzięcia sportowego pojawiła się podczas tegorocznej Rundki Rowerowej z Powiatem Mieleckim. Dziś oficjalnie potwierdzamy. Wiosną 2024 roku w Mielcu odbędzie się pierwszy w regionie Duathlon.

Władze PZPS w Starostwie

W Starostwie Powiatowym w Mielcu odbyło się dziś spotkanie przedstawicieli samorządu powiatowego z władzami Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Sadzimy rośliny miododajne

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

Nowy sprzęt w Pracowni EEG! Zmiana ważna szczególnie dla małych pacjentów!

Bez aparatu EEG badanie pracy mózgu w procesie diagnozowania np. padaczek czy napadów rzekomo padaczkowych, a także śledzenie wyników leczenia byłoby niemożliwe, tak jak często wykrycie przyczyny zaburzeń snu czy zachowania i np. omdleń.

Rondo w Woli Mieleckiej oficjalnie oddane do użytku [FOTO, DRON]

W uroczystości otwarcia ronda uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Brak miejsc w domkach wystawienniczych

Zachęcamy wystawców do przygotowywania własnych stoisk wystawienniczych podczas Powiatowego Jarmarku Świątecznego w Mielcu w dniu 10 grudnia br. Miejsca w drewnianych domkach wyczerpały się.

Wydarzenia

więcej wydarzeń
PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrWen
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
Pt1
S2
N3
Pn4
Wt5
Śr6
Cz7
Pt8
S9
N10
Pn11
Wt12
Śr13
Cz14
Pt15
S16
N17
Pn18
Wt19
Śr20
Cz21
Pt22
S23
N24
Pn25
Wt26
Śr27
Cz28
Pt29
S30
N31

Aktualności powiatu

Filtruj aktualności
 • Wszystkie
 • Ostrzeżenia
 • Informacje
 • Sprawy w urzędzie
 • Pomoc Ukrainie
 • Koronawirus
 • Patronat
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Konsultacje
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
27.02.2023
Informacje

Stopnie alarmowe przedłużone do 30 listopada

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dwóch stopni alarmowych: BRAVO oraz CHARLIE-CRP.

28.11.2023
Informacje

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

Do 7 grudnia przyjmowane będą zgłoszenia do udziału w szkoleniu dla organizacji pozarządowych z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

28.11.2023
Informacje

Przygotowania do Akcji Zima

24 listopada br. odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Powiatu. Rozmawiano między innymi o przygotowaniu do "Akcji Zima 2023/2024".

27.11.2023
Informacje

Zaszczep pupila. To tylko chwila!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu przypomina o obowiązku szczepienia pupili przeciwko wściekliźnie.

27.11.2023
Informacje

Ostatnie dni naboru wystawców na świąteczny jarmark

Już 10 grudnia w Mielcu odbędzie się tradycyjny Powiatowy Jarmark Świąteczny. Zgłoszenia wystawców przyjmujemy już tylko przez kilka dni – do 1 grudnia br.

23.11.2023

Rondo w Chorzelowie otwarte

W uroczystości przecięcia wstęgi i poświęcenia ronda uczestniczyli mieleccy parlamentarzyści i samorządowcy wszystkich szczebli – wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

23.11.2023
Informacje

70-lecie Domu Kultury w Mielcu

Z okazji pięknego jubileuszu, pracownicy Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu przygotowali piękną uroczystość, zapraszając uczestników wydarzenia w sentymentalną podróż ostatnich 70 lat. W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele samorządu (...)

20.11.2023

Sesja Rady Powiatu już po raz 61.

Po raz 61 w obecnej kadencji samorządowej obradowali Radni Rady Powiatu Mieleckiego.

17.11.2023
Informacje

OFICJALNIE! Rozpoczęliśmy przygotowania do nowej imprezy

Pierwsza wzmianka o chęci zorganizowania nowego przedsięwzięcia sportowego pojawiła się podczas tegorocznej Rundki Rowerowej z Powiatem Mieleckim. Dziś oficjalnie potwierdzamy. Wiosną 2024 roku w Mielcu odbędzie się pierwszy w regionie Duathlon.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano