A A A

MIELEC pogoda

Urząd pracy wspiera lokalnych pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu cały czas wypłaca mikroprzedsiębiorcom pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Do 25 maja wpłynęło blisko 4900 wniosków o udzielenie pożyczki na kwotę około 24,4 mln zł.

Sprawdzano skuteczność oprysku

W dniu dzisiejszym tj. 26 maja 2020 roku Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak oraz dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Krawiec sprawdzali skuteczność ostatnio przeprowadzonych oprysków.

Komunikat Starosty Powiatu Mieleckiego

Od dnia 25 maja otwieramy urząd dla interesantów. Zachęcamy do zapoznania się z e szczegółami komunikatu.

otwarcie nowego mostu

W dniu dzisiejszym (20 maja) oficjalnie została oddana do użytku nowa przeprawa mostowa na Wisłoce.

Nowe samochody dla pogotowia i szpitala

Dzięki funduszom unijnym mieleckie pogotowie zyskało nową karetkę. Samochód transportowy, który trafił do szpitala specjalistycznego, został z kolei ufundowany przez firmę Lockheed Martin.

Tłumacz języka migowego

W Starostwie Powiatowym w Mielcu jest możliwość skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.

Matury 2020

Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznych – opóźnionych matur. Cykl egzaminów pisemnych potrwa od 8 do 29 czerwca.

Wydarzenia

więcej wydarzeń
PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrWen
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
Pt1
S2
N3
Pn4
Wt5
Śr6
Cz7
Pt8
S9
N10
Pn11
Wt12
Śr13
Cz14
Pt15
S16
N17
Pn18
Wt19
Śr20
Cz21
Pt22
S23
N24
Pn25
Wt26
Śr27
Cz28
Pt29
S30
N31

Aktualności powiatu

Filtruj aktualności
 • Wszystkie
 • Ostrzeżenia
 • Koronawirus
 • Patronat
 • Inwestycje
 • Informacje
 • Samorząd
 • Konsultacje
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
25.05.2020
Informacje

Komunikat Wydziału Komunikacji

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Wydziału Komunikacji z dnia 25 maja 2020 r.

22.05.2020
Informacje

Komunikat Starosty Powiatu Mieleckiego

Od dnia 25 maja otwieramy urząd dla interesantów. Zachęcamy do zapoznania się z e szczegółami komunikatu.

30.03.2020
Koronawirus

Elektroniczna obsługa wniosków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru uruchomił platformę usług elektronicznych.

27.05.2020
Informacje

Urząd pracy wspiera lokalnych pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu cały czas wypłaca mikroprzedsiębiorcom pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Do 25 maja wpłynęło blisko 4900 wniosków o udzielenie pożyczki na kwotę około 24,4 mln zł.

27.05.2020
Koronawirus

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować dwa metry odstępu od innych.

27.05.2020

Wirtualne Targi Edukacyjne

Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana „Ekonomik.Mielec” w Mielcu zapraszają do udziału w XV Targach Edukacyjnych w formie wirtualnej.

27.05.2020
Samorząd

30 lat samorządu terytorialnego w Polsce

Z okazji okrągłego jubileuszu 30-lecia samorządności w Polsce w imieniu władz samorządowych Powiatu Mieleckiego pragniemy przekazać wyrazy szacunku i uznania wszystkim tym, którzy od 1990 roku współtworzyli lokalne samorządy.

26.05.2020
Informacje

Sprawdzano skuteczność oprysku

W dniu dzisiejszym tj. 26 maja 2020 roku Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak oraz dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Krawiec sprawdzali skuteczność ostatnio przeprowadzonych oprysków.

26.05.2020
Informacje

Uśmiechu dla wszystkich Mam!

Dziś święto wszystkich Mam. Z tej okazji przekazujemy serdeczne życzenia: zdrowia, pogody ducha i spełnienia marzeń.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano