Konferencja prasowa Starosty

Tematyka ekologiczna zdominowała konferencję prasową Starosty Mieleckiego.

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W Starostwie Powiatowym w Mielcu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Porządku. Podsumowana została działalność poszczególnych służb w okresie letnim „Bezpieczne Lato 2019” oraz oceniono stan przygotowań do „Akcji Zima”.

Święto Niepodległości

Przedstawiciele samorządu powiatowego uczestniczyli w licznych imprezach upamiętniających 101 rocznicę odzyskania niepodległości.

Oświadczenie Starostwa Powiatowego w Mielcu

W związku z listem rozesłanym do mieleckich mediów dotyczącym zwolnienia Pani Elżbiety Wyparło, dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych z zajmowanego stanowiska Starostwo Powiatowe oświadcza, co następuje.

Rusza nabór wystawców na Powiatowy Jarmark Świąteczny

Od 8 października do 9 grudnia br. potrwa nabór wystawców na kolejną edycję Powiatowego Jarmarku Świątecznego w Mielcu. Impreza odbędzie się w niedzielę, 15 grudnia.

Wydarzenia

więcej wydarzeń

W dniu dzisiejszym:

Gratka dla amatorów dwóch kółek

Godzina: 10:00

Miejsce: Parking leśny „Głęboki ług”, przy drodze DW 785 w kierunku Rzeszowa

PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrŚroda
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
Pt1
S2
N3
Pn4
Wt5
Śr6
Cz7
Pt8
S9
N10
Pn11
Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości
Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości
Data: 11.11.2019
Godzina: 10:00 - 12:30
Miejsce wydarzenia: Bazylika św. Mateusza w Mielcu, Pomnik Wolności
Przed nami 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. (...)

Więcej
pokaż na mapie

Zapraszamy na otwarte zawody strzeleckie
Zapraszamy na otwarte zawody strzeleckie
Data: 11.11.2019
Godzina: 09:30 - 14:00
Miejsce wydarzenia: Strzelnica LOK w Mielcu
O puchar Starosty Powiatu Mieleckiego zmierzą się uczestnicy Otwartych (...)

Więcej
pokaż na mapie

Wt12
Śr13
Cz14
Pt15
S16
Zawalczą o Puchar Ziemi Mieleckiej
Zawalczą o Puchar Ziemi Mieleckiej
Data: 16.11.2019
Godzina: 10:00 - 16:00
Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu
Pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego 16 listopada w Mielcu (...)

Więcej
pokaż na mapie

N17
Gratka dla amatorów dwóch kółek
Gratka dla amatorów dwóch kółek
Data: 17.11.2019
Godzina: 10:00 - 14:00
Miejsce wydarzenia: Parking leśny „Głęboki ług”, przy drodze DW 785 w kierunku Rzeszowa
Pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka odbędzie się (...)

Więcej
pokaż na mapie

Pn18
Wt19
Śr20
XIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego
XIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego
Data: 20.11.2019
Godzina: 12:00
Miejsce wydarzenia: Sala Obrad, piętro 1, Starostwo Powiatowe w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6
20 listopada obradować będą radni Rady Powiatu Mieleckiego

Więcej
pokaż na mapie

Cz21
Pt22
S23
N24
Pn25
Wt26
Śr27
Cz28
Pt29
S30

Aktualności powiatu

Wybierz kategorię aktualności
 • Wszystkie
 • Patronat
 • Konsultacje
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Informacje
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
 • Ostrzeżenia
31.10.2019
Zaproszenie

Wystawco, przygotuj swoje stoisko podczas jarmarku!

Jeszcze do 9 grudnia br. potrwa nabór wystawców, którzy przygotują swoje stoiska wystawiennicze podczas Powiatowego Jarmarku Świątecznego w Mielcu w dniu 15 grudnia.

15.11.2019
Informacje

Konferencja prasowa Starosty

Tematyka ekologiczna zdominowała konferencję prasową Starosty Mieleckiego.

14.11.2019
Patronat

Gratka dla amatorów dwóch kółek

Pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka odbędzie się otwarcie pierwszej w regionie ścieżki typu single track.

14.11.2019

XIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

20 listopada obradować będą radni Rady Powiatu Mieleckiego

14.11.2019
Patronat

Zawalczą o Puchar Ziemi Mieleckiej

Pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego 16 listopada w Mielcu odbędzie się X Ogólnopolski Turniej Karate Shorin-Ryu o Puchar Ziemi Mieleckiej.

13.11.2019
Sport

Gala boksu na 10-lecie MUKS „Iryda” Mielec

Z okazji okrągłego jubileuszu działalności MUKS „Iryda” Mielec w Zespole Szkół Technicznych odbyła się Gala Boksu Olimpijskiego. Laureatom bokserskich pojedynków oraz ich organizatorom pogratulował starosta Stanisław Lonczak.

13.11.2019
Patronat

Chór Puellae Orantes z patriotycznym koncertem w Radomyślu Wielkim

„Missa pro Patria” – to tytuł koncertu patriotycznego, jaki pod honorowym patronatem starosty mieleckiego odbył się w poniedziałek, 11 listopada, w Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim.

13.11.2019
Informacje

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

W Starostwie Powiatowym w Mielcu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Porządku. Podsumowana została działalność poszczególnych służb w okresie letnim „Bezpieczne Lato 2019” oraz oceniono stan przygotowań do „Akcji Zima”.

12.11.2019
Zaproszenie

Trzej muszkieterowie nie mieliby szans

16 i 17 listopada najlepsi szermierze z Polski, Ukrainy i Węgier spotkają się w ekscytujących pojedynkach 3 edycji turnieju "Mieleckie Skrzydła".

LUDZIE

39 418-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

17 248 897-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano