Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg
MIELEC pogoda

REKORD! Ponad 100 wystawców na jarmarku

Zapisy trwają jeszcze do końca dnia, ale już teraz możemy się pochwalić, że po rocznej przerwie wracamy z największym w historii jarmarkiem w powiecie mieleckim. Dziękujemy za zaufanie!

Jarmark Świąteczny Jutro mija termin zapisów dla wystawców!

Nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa

Od 1 do 17 grudnia obowiązują nowy tzw. pakiet alertowy mający za zadanie ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa covid19.

Znamy laureatów Pieczęci Zasług Obywatelskich

W sobotę, 27 listopada, w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej odbyła się uroczystość wręczenia Odznaczeń „Pieczęć Zasług Obywatelskich Sigillum Meriti Civilis”.

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Powiat Mielecki realizuje obecnie przebudowę pięciu przejść dla pieszych zlokalizowanych w Mielcu, przy ul. Sienkiewicza i al. Niepodległości.

Tuszów Narodowy ma szansę zostać najpiękniejszą wsią!

Trwa X edycja konkursu na najpiękniejszą wieś Podkarpacia. Do konkursu, jako jedyna z powiatu mieleckiego, stanęła miejscowość Tuszów Narodowy.

Profil zaufany potwierdzisz w mieleckim starostwie!

Starostwo Powiatowe w Mielcu dołączyło do listy punktów, w których mieszkańcy powiatu mogą potwierdzić swój profil zaufany.

To będzie rok Ignacego Łukasiewicza!

Przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Mieleckiego i Gminy Padew Narodowa dokonali dziś pierwszych uzgodnień dotyczących upamiętnienia postaci Ignacego Łukasiewicza.

Wydarzenia

więcej wydarzeń

W dniu dzisiejszym:

PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrWen
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
Śr1
Cz2
Pt3
S4
V Podkarpackie Forum Obywatelskie
Data: 04.12.2021.04.12.2021

Więcej

N5
Pn6
Wt7
Śr8
Cz9
Pt10
S11
N12
Powiatowy Jarmark Świąteczny w Mielcu
Data: 12.12.2021.12.12.2021

Więcej

Pn13
Wt14
Śr15
Cz16
Pt17
S18
N19
Pn20
Wt21
Śr22
Cz23
Pt24
S25
N26
Pn27
Wt28
Śr29
Cz30
Pt31

Aktualności powiatu

Filtruj aktualności
 • Wszystkie
 • Ostrzeżenia
 • Informacje
 • Sprawy w urzędzie
 • Koronawirus
 • Patronat
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Konsultacje
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
15.10.2021
Informacje

Wraca świąteczny jarmark. ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW!

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 powracamy z kolejną edycją Powiatowego Jarmarku Świątecznego w Mielcu! Zapraszamy na mielecki Rynek w niedzielę, 12 grudnia.

03.12.2021
Informacje

REKORD! Ponad 100 wystawców na jarmarku

Zapisy trwają jeszcze do końca dnia, ale już teraz możemy się pochwalić, że po rocznej przerwie wracamy z największym w historii jarmarkiem w powiecie mieleckim. Dziękujemy za zaufanie!

02.12.2021
Informacje

Jarmark Świąteczny Jutro mija termin zapisów dla wystawców!

Ostatni dzwonek, by się zapisać na Jarmark Świąteczny. Jutro tj. 3 grudnia mija ostateczny termin. Nie ma na co czekać, wypełnij kartę zgłoszenia, zarezerwuj powierzchnię wystawową i poczuj razem z nami zbliżające się święta.

02.12.2021
Informacje

Ważne! Szkolenie pododziałów 33blp

Dowódca 33blp informuje o szkoleniu rotacyjnym na terenie powiatu mieleckiego, w miejscowości Biały Bór, Piątkowiec.

02.12.2021
Informacje

Nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa

Od 1 do 17 grudnia obowiązują nowy tzw. pakiet alertowy mający za zadanie ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa covid19.

29.11.2021
Informacje

W Padwi powstanie muzeum Ignacego Łukasiewicza

Za nami symboliczna inauguracja budowy Muzeum - Centrum Multimedialnego Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej.

27.11.2021
Kultura

Znamy laureatów Pieczęci Zasług Obywatelskich

W sobotę, 27 listopada, w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej odbyła się uroczystość wręczenia Odznaczeń „Pieczęć Zasług Obywatelskich Sigillum Meriti Civilis”.

26.11.2021
Edukacja

Kolejny sukces Dominika Kapinosa

W dniach 19-20 listopada br. w Krakowie odbył się XII Krakowski Konkurs Młodych Organistów. Dominik Kapinos z II LO w Mielcu zdobył wyróżnienie, wykonując utwory J. S. Bacha, Ch. M. Widora i A. Guilmanta.

26.11.2021
Inwestycje

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Powiat Mielecki realizuje obecnie przebudowę pięciu przejść dla pieszych zlokalizowanych w Mielcu, przy ul. Sienkiewicza i al. Niepodległości.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

23 567-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I półroczu 2021

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

156 075 211-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2021 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano