Wydarzenia

więcej wydarzeń
PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrŚroda
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
Cz1
Pt2
Zapalenie zniczy na grobach żołnierzy z okresu I wojny światowej na Cmentarzu Parafialnym
Zapalenie zniczy na grobach żołnierzy z okresu I wojny światowej na Cmentarzu Parafialnym
Data: 02.11.2018

Więcej
pokaż na mapie

S3
N4
Pn5
Wt6
Śr7
7 listopada kolejne Dyktando Niepodległościowe
7 listopada kolejne Dyktando Niepodległościowe
Data: 07.11.2018
Godzina: 18:00 - 19:30
Miejsce wydarzenia: SCK Mielec
Przed nami kolejne patriotyczne wydarzenie! II Liceum Ogólnokształcące (...)

Więcej
pokaż na mapie

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej 100-lecie Nie-podległości w ZST
Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej 100-lecie Nie-podległości w ZST
Data: 07.11.2018

Więcej
pokaż na mapie

Cz8
Pt9
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych połączone z akademią z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
Uroczyste ślubowanie klas pierwszych połączone z akademią z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
Data: 09.11.2018

Więcej
pokaż na mapie

S10
N11
Mielczanie pobiegną w rocznicę Niepodległej Polski
Mielczanie pobiegną w rocznicę Niepodległej Polski
Data: 11.11.2018
Godzina: 13:30 - 16:05
Miejsce wydarzenia: Bulwary mieleckie
To kolejna propozycja na obchody 100-lecia niepodległości w Polsce. Pod (...)

Więcej
pokaż na mapie

Pn12
Wt13
Śr14
Cz15
Pt16
S17
N18
Pn19
Wt20
Śr21
Cz22
Pt23
MON zachęca - zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
MON zachęca - zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Data: 23.11.2018
Miejsce wydarzenia: Galeria Navigator Mielec
„Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, to hasło kampanii rekrutacyjnej (...)

Więcej
pokaż na mapie

S24
MON zachęca - zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
MON zachęca - zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Data: 23.11.2018
Miejsce wydarzenia: Galeria Navigator Mielec
„Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, to hasło kampanii rekrutacyjnej (...)

Więcej
pokaż na mapie

N25
MON zachęca - zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
MON zachęca - zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Data: 23.11.2018
Miejsce wydarzenia: Galeria Navigator Mielec
„Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, to hasło kampanii rekrutacyjnej (...)

Więcej
pokaż na mapie

Pn26
Wt27
Śr28
Cz29
Pt30

Aktualności powiatu

Wybierz kategorię aktualności
 • Wszystkie
 • Patronat
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Informacje
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
 • Ostrzeżenia
14.11.2018
Kultura

Tak świętowaliśmy 100 lat Niepodległej!

Artystyczne inscenizacje, odsłonięcie Obelisku Niepodległości i pełen wzruszeń Koncert Niepodległościowy – w powiecie mieleckim setna rocznica niepodległej Polski została uczczona w wyjątkowy sposób.

14.11.2018
Informacje

Możliwe głośne próby systemu alarmowego

W dniach 14 – 15 listopada 2018 r. (termin zapasowy - 16 listopada 2018 r.) zostanie przeprowadzony na terenie województwa podkarpackiego trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza.

13.11.2018
Informacje

Czasowa zmiana organizacji ruchu

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu informuje o czasowej zmianie organizacji ruchu dla zadania pn. "Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1169R oraz 1152R w miejscowości Podlaszany o łącznej długości 360m".

13.11.2018
Zaproszenie

I sesja Rady Powiatu

Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu zwołał I sesję Rady Powiatu Mieleckiego w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 roku.

09.11.2018
Patronat

XI Dyktando Niepodległościowe

7 listopada odbyło się XI Dyktando Niepodległościowe pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Mieleckiego oraz Prezydenta Miasta Mielca.

08.11.2018
Zaproszenie

Jarmark Świąteczny – zaproszenie dla wystawców

Starostwo Powiatowe zaprasza artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców produktów lokalnych, stowarzyszenia, szkoły, ośrodki kultury do udziału w Jarmarku Świątecznym.

07.11.2018
Kultura

Jarmark Świąteczny już 16 grudnia!

W niedzielę, 16 grudnia, na mieleckim Rynku odbędzie się tradycyjny Jarmark Świąteczny Powiatu Mieleckiego.

07.11.2018
Zaproszenie

Zapraszamy na obchody 100-lecia Niepodległej Polski

Uroczystości Święta Niepodległości odbędą się w sobotę i niedzielę (10 i 11 listopada) przed pomnikiem Wolności.

07.11.2018
Kultura

"Moja niepodległa Ojczyzna"

W środę, 7 listopada, w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu odbędzie się koncert "Moja niepodległa Ojczyzna".

LUDZIE

37 788-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

32-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

26 340 936-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano