A A A

Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

logo_300px.svg
MIELEC pogoda

Profilaktyczne badania w kierunku raka płuc

Światowy Dzień bez Papierosa, który przypada 31 maja, nie musi być tylko jedną z wielu dat bez znaczenia, a już na pewno nie dla palaczy i osób, w których rodzinie występował nowotwór!

Szpital Specjalistyczny w Mielcu rusza z profilaktyką raka jelita grubego

Kolonoskopię w znieczuleniu można wykonać bezpłatnie i bez skierowania! Sprawdź, czy się kwalifikujesz.

Drugie spotkanie Klubu Pacjenta

25 maja w Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych w Mielcu odbyło się drugie spotkanie Klubu Pacjenta.

Badania dla mam… i nie tylko!

Pod honorowym patronatem starosty Stanisława Lonczaka w Mielcu odbyła się akcja profilaktyczna dla kobiet szerząca wiedzę na temat profilaktyki raka piersi.

W trosce o bezpieczeństwo

Z inicjatywy Stanisława Lonczaka Starosty Powiatu Mieleckiego w dniu 26 maja 2023 roku odbyło się spotkanie robocze w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 984 Mielec – Lisia Góra z drogą powiatową nr 1172R Dulcza Wielka – Żarówka.

Znamy laureatów statuetek LEONARDO 2023

Corocznym zwyczajem Mielecki Festiwal Nauki i Techniki zainaugurowany został uroczystą galą, podczas której wręczono statuetki LEONARDO w kategoriach: Mielecki Talent, Nauka, Przedsiębiorstwo i Społeczna Odpowiedzialność.

LV Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

LV SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 o godz. 12.00

ENEJ gwiazdą Dożynek Powiatu Mieleckiego 2023!

Starostwo Powiatowe w Mielcu już dziś zaprasza na finałowy koncert Dożynek Powiatu Mieleckiego. Na scenie zagra dla Was zespół ENEJ – mający na swoim koncie niezliczenie wiele znanych i lubianych przebojów.

Wydarzenia

więcej wydarzeń
PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrWen
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
Cz1
Pt2
S3
N4
Pn5
Wt6
Śr7
Cz8
Pt9
S10
N11
Pn12
Wt13
Śr14
Cz15
Pt16
S17
N18
Pn19
Wt20
Śr21
Cz22
Pt23
S24
N25
Pn26
Wt27
Śr28
Cz29
Pt30

Aktualności powiatu

Filtruj aktualności
 • Wszystkie
 • Ostrzeżenia
 • Informacje
 • Sprawy w urzędzie
 • Pomoc Ukrainie
 • Koronawirus
 • Patronat
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Konsultacje
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
01.06.2023
Ostrzeżenia

Stopnie alarmowe przedłużone do 31 sierpnia

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dwóch stopni alarmowych: BRAVO oraz CHARLIE-CRP.

02.06.2023
Zaproszenie

Strzelnica LOK Mielec zaprasza na Dzień Dziecka

3 czerwca, w sobotę od godziny 9:00 zapraszamy wszystkie dzieci z opiekunami na Strzelnicę LOK Mielec ul. Partyzantów 2B, gdzie będziemy wraz ze służbami mundurowymi oraz różnymi organizacjami z naszego powiatu świętować Dzień Dziecka.

01.06.2023
Informacje

Profilaktyczne badania w kierunku raka płuc

Światowy Dzień bez Papierosa, który przypada 31 maja, nie musi być tylko jedną z wielu dat bez znaczenia, a już na pewno nie dla palaczy i osób, w których rodzinie występował nowotwór!

31.05.2023
Edukacja

Słońce, fiesta i flamenco - wizyta uczniów ZST w Grenadzie

W dniach 8 – 14 maja odbyła się pierwsza wizyta zagraniczna w ramach akredytacji Erasmus+: mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej, projektu realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu w terminie od 2022-06-01 do 2023-08-31.

31.05.2023
Informacje

Szpital Specjalistyczny w Mielcu rusza z profilaktyką raka jelita grubego

Kolonoskopię w znieczuleniu można wykonać bezpłatnie i bez skierowania! Sprawdź, czy się kwalifikujesz.

30.05.2023
Edukacja

Kolejne wyróżnienie dla Zespołu Szkół Budowlanych

Roksana Leśniak, uczennica Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu, została finalistką Centralnego etapu XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

30.05.2023
Patronat

Mielec świętował Światowy Dzień Pszczoły

Z okazji przypadającego na 20 maja Światowego Dnia Pszczoły, w Mielcu odbył się Jarmark żywności i rękodzieła regionalnego i lasowiackiego.

29.05.2023
Patronat

Drugie spotkanie Klubu Pacjenta

25 maja w Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych w Mielcu odbyło się drugie spotkanie Klubu Pacjenta.

29.05.2023
Informacje

Dzień Samorządu Terytorialnego

8 marca 1990 r. Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, czego następstwem były pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe, które odbyły się 27 maja 1990 r.

LV Sesja Rady Powiatu Mieleckiego
Rozpoczęcie sesji - 12:00

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano