Dożynki Powiatu Mieleckiego już 1 września [PROGRAM]

Uroczysta msza święta, artystyczne prezentacje gmin, a na deser koncert zespołu Future Folk – na Dożynkach Powiatu Mieleckiego będzie działo się naprawdę wiele! Prezentujemy szczegółowy program.

System wczesnego ostrzegania - reaktywacja

Mieleckie Starostwo chce powrotu do systemu monitoringu i wczesnego ostrzegania na terenie zlewni rzek przepływających przez teren powiatu.

Będzie winda przy Sękowskiego 2B

Mieleckie Starostwo ogłosiło przetarg na budowę windy dla budynku przy ulicy Sekowskiego 2B. Mieszczą się w nim: na parterze Wydział Komunikacji oraz na piętrze Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.

Przychodnia Nr 4 oficjalnie otwarta!

Nowe, komfortowe wnętrza mieleckiej Przychodni Nr 4 służą już pacjentom. Oficjalne otwarcie wyremontowanego obiektu odbyło się w czwartek, 1 sierpnia. Wartość zrealizowanych tu prac wyniosła przeszło 4,5 miliona złotych.

Maszt w Podleszanach skontrolowany

Tymczasowy maszt nadawczy nie pracuje, a jego kabel zasilający nie jest podpięty do prądu – to w generalnym skrócie efekt kontroli Powiatowego Nadzoru Budowlanego przeprowadzonej 18 lipca.

Wydarzenia

więcej wydarzeń

W dniu dzisiejszym:

Trwają zapisy na 3. Bieg Hetmana

Godzina: 18:00

Miejsce: Bulwary mieleckie

PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrŚroda
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
Cz1
Pt2
S3
N4
Pn5
Wt6
Śr7
Cz8
Pt9
S10
Patronujemy! „Bezpieczne wakacje 2019”
Patronujemy! „Bezpieczne wakacje 2019”
Data: 10.08.2019
Godzina: 14:00 - 18:00
Miejsce wydarzenia: Bulwary mieleckie
Pod patronatem starosty mieleckiego Stanisława Lonczaka odbędzie się (...)

Więcej
pokaż na mapie

N11
Pn12
Wt13
Śr14
Cz15
Pt16
S17
N18
Trwają zapisy na 3. Bieg Hetmana
Trwają zapisy na 3. Bieg Hetmana
Data: 18.08.2019
Godzina: 18:00 - 21:00
Miejsce wydarzenia: Bulwary mieleckie
Pięciokilometrowa trasa, tor przeszkód i atrakcyjne nagrody. To wszystko (...)

Więcej
pokaż na mapie

Pn19
Wt20
Śr21
Cz22
Pt23
S24
N25
Pn26
Wt27
Śr28
Cz29
Pt30
S31

Aktualności powiatu

Wybierz kategorię aktualności
 • Wszystkie
 • Patronat
 • Konsultacje
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Informacje
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
 • Ostrzeżenia
14.08.2019
Zaproszenie

Dożynki Powiatu Mieleckiego już 1 września [PROGRAM]

Uroczysta msza święta, artystyczne prezentacje gmin, a na deser koncert zespołu Future Folk – na Dożynkach Powiatu Mieleckiego będzie działo się naprawdę wiele! Prezentujemy szczegółowy program.

14.08.2019
Informacje

Ostatnia szansa na zgłoszenie stoiska wystawienniczego

Dziś, 14 sierpnia, mija termin przyjmowania zgłoszeń wystawców na Dożynki Powiatu Mieleckiego. To ostatnia szansa na wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej!

13.08.2019
Zaproszenie

Zapraszamy na dożynki gmin powiatu mieleckiego!

Aż dziewięć imprez dożynkowych zorganizują gminy powiatu mieleckiego w długi sierpniowy weekend. Prezentujemy programy i atrakcje, jakie będą czekać na mieszkańców.

13.08.2019
Informacje

Przypominamy: w piątek starostwo nieczynne

W piątek, 16 sierpnia, Starostwo Powiatowe w Mielcu będzie nieczynne. Zapraszamy ponownie w poniedziałek w godzinach 07:30-16:30.

12.08.2019
Informacje

Ostatnie trzy dni zgłoszeń dla dożynkowych wystawców!

Jeszcze 12, 13 i 14 sierpnia przyjmować będziemy zgłoszenia wystawców na Dożynki Powiatu Mieleckiego. Zachęcamy do wypełniania i przesyłania kart zgłoszeniowych.

09.08.2019
Informacje

System wczesnego ostrzegania - reaktywacja

Mieleckie Starostwo chce powrotu do systemu monitoringu i wczesnego ostrzegania na terenie zlewni rzek przepływających przez teren powiatu.

09.08.2019
Informacje

Oferta Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej województwa podkarpackiego proponuje udział w zajęciach aktywizacyjnych i poradnictwie grupowym.

08.08.2019
Informacje

Szkody po burzach

Burze jakie przeszły nad Powiatem Mieleckim 7 sierpnia oraz w nocy z 7 na 8 wyrządziły szereg szkód. Były to głównie powalone drzewa uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych oraz zalania piwnic.

08.08.2019
Ogłoszenia

Starostwo będzie czynne w sobotę (10 sierpnia)

Starostwo Powiatowe w Mielcu będzie czynne w sobotę, 10 sierpnia, w godzinach 7.30-13.30. Jednocześnie informujemy, że piątek (16 sierpnia br.) będzie w starostwie dniem wolnym od pracy.

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano