Powiat wyremontuje Przychodnię Nr 5 w Mielcu!

System alarmowania ludności oficjalnie oddany do użytku

Zakończyła się warta 3,7 miliona złotych inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Dziś (31 stycznia) odbył się jej oficjalny odbiór.

17 milionów złotych na szpitalne inwestycje

Mielecki szpital wzbogacił się w nowy blok operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz nowe pomieszczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wydarzenia

więcej wydarzeń

W dniu dzisiejszym:

V Mielecka Konferencja Pszczelarska

Godzina: 09:00

Miejsce: Samorządowe Centrum Kultury

PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrŚroda
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
Pt1
S2
N3
Pn4
Wt5
Śr6
Cz7
Pt8
S9
Zagrają o Puchar Starosty
Zagrają o Puchar Starosty
Data: 09.02.2019
Godzina: 09:00 - 17:30
Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mielcu
Dziesięć drużyn zmierzy się w sportowych zmaganiach o Puchar Starosty (...)

Więcej
pokaż na mapie

VIII Noworoczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Mieleckiego
VIII Noworoczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Mieleckiego
Data: 09.02.2019
Godzina: 09:00

Więcej
pokaż na mapie

N10
Pn11
Wt12
Śr13
Cz14
Rocznica Powstania Armii Krajowej
Rocznica Powstania Armii Krajowej
Data: 14.02.2019
Godzina: 12:00

Więcej
pokaż na mapie

Pt15
S16
V Mielecka Konferencja Pszczelarska
V Mielecka Konferencja Pszczelarska
Data: 16.02.2019
Godzina: 09:00 - 16:00
Miejsce wydarzenia: Samorządowe Centrum Kultury

Więcej
pokaż na mapie

N17
Pn18
Wt19
Śr20
Cz21
Pt22
S23
N24
Pn25
Wt26
Śr27
Cz28
V Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
V Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Data: 28.02.2019
Miejsce wydarzenia: Zespół Szkół Technicznych

Więcej
pokaż na mapie

Aktualności powiatu

Wybierz kategorię aktualności
 • Wszystkie
 • Patronat
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Informacje
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
 • Ostrzeżenia
07.01.2019
Informacje

JAKIE TO PROSTE! Poznaj e-usługi Powiatu Mieleckiego

Sprawdź, jak wiele spraw urzędowych możesz załatwić bez wychodzenia z domu, za sprawą zaledwie kilku kliknięć!

16.02.2019
Kultura

W SCK trwa konferencja pszczelarska

Pod patronatem starosty Stanisława Lonczaka w SCK w Mielcu trwa V Mielecka Konferencja Pszczelarska.

15.02.2019
Inwestycje

Powiat przebuduje drogę w Chorzelowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 985R (nowy nr 1 161R) relacji Tuszów Narodowy – Chorzelów – Mielec.

15.02.2019
Informacje

Wywiad na żywo ze starostą mieleckim w Radiu VIA

Starosta Stanisław Lonczak będzie gościem porannego wywiadu w Radiu VIA. Zachęcamy do słuchania rozmowy już w poniedziałek, 18 lutego, od godz. 8:10.

14.02.2019
Informacje

Zbliża się kolejna sesja Rady Powiatu Mieleckiego

V sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 13.00 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.

14.02.2019
Kultura

Mielczanie uczcili pamięć żołnierzy Armii Krajowej

Minęło 77 lat od utworzenia Armii Krajowej. Dziesiątki osób wzięły udział w mieleckich obchodach tego jubileuszu przez Pomnikiem AK w czwartek, 14 lutego.

14.02.2019
Kultura

Polski kandydat do tytułu Europejskiego Drzewa Roku 2019

Zachęcamy do głosowania na Klęczące Drzewo - Polskiego kandydata w plebiscycie Europejskie Drzewo Roku 2019.

13.02.2019
Zaproszenie

Przypominamy: jutro uroczystości 77. rocznicy utworzenia AK

W czwartek, 14 lutego, w Mielcu odbędą się uroczystości upamiętniające żołnierzy Armii Krajowej.

12.02.2019
Kultura

FERIE 2019: Przegląd zajęć w powiecie mieleckim

Zimowy odpoczynek od szkoły nie musi być nudny! Ośrodki kultury z całego powiatu mieleckiego przygotowały szereg atrakcyjnych propozycji na tegoroczne ferie zimowe.

LUDZIE

2 579-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

32-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

26 340 936-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano