Zapraszamy na uroczystości Święta Konstytucji 3-go Maja

Już w piątek, 3 maja, Mszą Świętą o godzinie 9:30 rozpoczną się obchody Święta Konstytucji 3-go Maja w Mielcu.

Remont Przychodni Nr 4 coraz bliżej finiszu!

Do 14 czerwca br. mają zakończyć się prace przy kompleksowym remoncie mieleckiej „czwórki”. Obiekt już dziś cieszy oko nową elewacją i odświeżonymi wnętrzami.

Mielczanie uczcili pamięć Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

10 kwietnia w Mielcu odbyły się uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Od tego tragicznego wydarzenia minęło równo dziewięć lat.

Józef Więcław dyrektorem mieleckiego szpitala

Przez 16 lat prowadził szpital w Przeworsku, teraz będzie zarządzał mielecką lecznicą. Józef Więcław przedstawił się radnym podczas sesji Rady Powiatu we wtorek, 2 kwietnia.
22 czerwca kolejne Powiatowe Powitanie Lata!

22 czerwca kolejne Powiatowe Powitanie Lata!

To będzie fantastyczny początek wakacji! Starostwo Powiatowe w Mielcu już dziś zaprasza do udziału w kolejnej edycji Powiatowego Powitania Lata.

Wydarzenia

więcej wydarzeń

W dniu dzisiejszym:

Patronat starosty: Zapraszamy na targi edukacyjne!

Godzina: 09:00

Miejsce: SCK Mielec

PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrŚroda
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
Pn1
Wt2
Międzyszkolny Konkurs "Czytamy dzieło sztuki"
Międzyszkolny Konkurs "Czytamy dzieło sztuki"
Data: 02.04.2019
Godzina: 09:45
Miejsce wydarzenia: Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Więcej
pokaż na mapie

Śr3
Cz4
Pt5
S6
N7
XI Powiatowy Jarmark Wielkanocny
XI Powiatowy Jarmark Wielkanocny
Data: 07.04.2019
Miejsce wydarzenia: Gminny Ośrodek Kultury w Borowej

Więcej
pokaż na mapie

Pn8
Wt9
Śr10
Cz11
Pt12
S13
N14
Pn15
Wt16
Trwają III Targi Pracy Powiatu Mieleckiego
Trwają III Targi Pracy Powiatu Mieleckiego
Data: 16.04.2019
Godzina: 11:00 - 16:00
Miejsce wydarzenia: Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
Pod honorowym patronatem starosty mieleckiego Stanisława Lonczaka odbywają (...)

Więcej
pokaż na mapie

Trwają III Targi Pracy Powiatu Mieleckiego
Trwają III Targi Pracy Powiatu Mieleckiego
Data: 16.04.2019
Godzina: 11:00 - 16:00
Miejsce wydarzenia: Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
Pod honorowym patronatem starosty mieleckiego Stanisława Lonczaka odbywają (...)

Więcej
pokaż na mapie

Trwają III Targi Pracy Powiatu Mieleckiego
Trwają III Targi Pracy Powiatu Mieleckiego
Data: 16.04.2019
Godzina: 11:00 - 16:00
Miejsce wydarzenia: Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
Pod honorowym patronatem starosty mieleckiego Stanisława Lonczaka odbywają (...)

Więcej
pokaż na mapie

Śr17
Cz18
Pt19
S20
N21
Pn22
Wt23
Śr24
Patronat starosty: Zapraszamy na targi edukacyjne!
Patronat starosty: Zapraszamy na targi edukacyjne!
Data: 24.04.2019
Godzina: 09:00 - 14:00
Miejsce wydarzenia: SCK Mielec
24 i 25 kwietnia 2019 r. odbędą się XIV Targi Edukacyjne skierowane do (...)

Więcej
pokaż na mapie

Cz25
Patronat starosty: Zapraszamy na targi edukacyjne!
Patronat starosty: Zapraszamy na targi edukacyjne!
Data: 24.04.2019
Godzina: 09:00 - 14:00
Miejsce wydarzenia: SCK Mielec
24 i 25 kwietnia 2019 r. odbędą się XIV Targi Edukacyjne skierowane do (...)

Więcej
pokaż na mapie

Pt26
S27
N28
Pn29
Wt30

Aktualności powiatu

Wybierz kategorię aktualności
 • Wszystkie
 • Patronat
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Informacje
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
 • Ostrzeżenia
24.04.2019
Kultura

Zapraszamy na uroczystości Święta Konstytucji 3-go Maja

Już w piątek, 3 maja, Mszą Świętą o godzinie 9:30 rozpoczną się obchody Święta Konstytucji 3-go Maja w Mielcu.

24.04.2019
Patronat

Uczniowie tłumnie odwiedzają targi

Ruszyły dwudniowe targi edukacyjne dla młodzieży z powiatu mieleckiego. Dziś z ofertą szkół zapoznają się gimnazjaliści, jutro – ósmoklasiści.

23.04.2019
Patronat

Zapraszamy na targi edukacyjne!

24 i 25 kwietnia 2019 r. odbędą się XIV Targi Edukacyjne skierowane do uczniów klas trzecich gimnazjów, uczniów klas ósmych szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli.

18.04.2019
Inwestycje

Remont Przychodni Nr 4 coraz bliżej finiszu!

Do 14 czerwca br. mają zakończyć się prace przy kompleksowym remoncie mieleckiej „czwórki”. Obiekt już dziś cieszy oko nową elewacją i odświeżonymi wnętrzami.

18.04.2019
Informacje

Oświadczenie Zarządu Powiatu Mieleckiego

Zarząd Powiatu Mieleckiego w tym szczególnym przedświątecznym czasie zwraca się do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. (…)

17.04.2019
Edukacja

Nagroda w międzynarodowym konkursie

Katarzyna Soja, uczennica mieleckiego elektryka, została nagrodzona w XXXV Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej w Słupsku.

17.04.2019
Ogłoszenia

W piątek (19 kwietnia) godziny pracy starostwa będą skrócone

Urzędy starostwa przy ul. Wyspiańskiego oraz ul. Sękowskiego (Wydział Komunikacji) będą przyjmować klientów w godzinach 7:30 - 13:30.

17.04.2019
Informacje

Składamy najlepsze życzenia wielkanocne!

W imieniu władz samorządowych Powiatu Mieleckiego życzymy Państwu Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny, pełnych radości i rodzinnej atmosfery.

16.04.2019
Patronat

Trwają III Targi Pracy Powiatu Mieleckiego

Pod honorowym patronatem starosty mieleckiego Stanisława Lonczaka odbywają się Targi Pracy Powiatu Mieleckiego. Swoją ofertę prezentuje ponad 50 pracodawców z całego powiatu.

LUDZIE

9 503-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano