A A A

Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

logo_300px.svg
MIELEC pogoda

I Fiesta Balonowa w Wadowicach Górnych

Już w przyszły weekend na wadowickim niebie rozegrane zostaną zawody balonowe. Wydarzenie objął swoim honorowym patronatem starosta mielecki Stanisław Lonczak.

Konferencja „Przemysł 4.0”

O stanie automatyzacji w firmach i pomysłach na jej udoskonalanie rozmawiali uczestnicy konferencji „Przemysł 4.0” w miniony czwartek, 14 września.

Na pożegnanie lata... o bezpieczeństwie!

Pod honorowym patronatem starosty mieleckiego Stanisława Lonczaka już w najbliższą sobotę, 23 września, odbędzie się impreza pn. „Pożegnanie lata z Moto Lewart”.

4 mln PLN od rządu

Powiat Mielecki otrzyma kolejne wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych kierowanego do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y.

Remonty na osuwiskach

Dobiegają końca prace ziemne związane z likwidacją osuwisk na terenie Powiatu Mieleckiego. Obie inwestycje wymagały znacznego „wzmocnienia” terenu.

Powakacyjna sesja

Debata nad stanem miejscowej służby zdrowia, ekspres w pakiecie uchwał oraz nieoczekiwana „zmiana” w porządku obrad – tak w skrócie wyglądał powakacyjny powrót do obowiązków Radnych Powiatu Mieleckiego.

Kolejna Podstacja Pogotowia ratunkowego

Podpisanie umowy na realizację budowy w Borowej Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

Mikroskop z "górnej półki" w mieleckim szpitalu

Dziś (8 września) swoją pracę na Oddziale Neurochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Mielcu rozpoczął mikroskop operacyjny.

Poznajcie Super Rolników 2023!

To nasza nowa dożynkowa tradycja. Już po raz drugi władze samorządowe Powiatu Mieleckiego wręczyły wyróżnienia dla najaktywniejszych rolników.

Wydarzenia

więcej wydarzeń
PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrWen
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
Pt1
S2
N3
Pn4
Wt5
Śr6
Cz7
Pt8
S9
N10
Pn11
Wt12
Śr13
Cz14
Pt15
S16
N17
Pn18
Wt19
Śr20
Cz21
Pt22
S23
N24
Pn25
Wt26
Śr27
Cz28
Pt29
S30

Aktualności powiatu

Filtruj aktualności
 • Wszystkie
 • Ostrzeżenia
 • Informacje
 • Sprawy w urzędzie
 • Pomoc Ukrainie
 • Koronawirus
 • Patronat
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Konsultacje
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
27.02.2023
Informacje

Stopnie alarmowe przedłużone do 30 listopada

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dwóch stopni alarmowych: BRAVO oraz CHARLIE-CRP.

22.09.2023
Patronat

I Fiesta Balonowa w Wadowicach Górnych

Już w przyszły weekend na wadowickim niebie rozegrane zostaną zawody balonowe. Wydarzenie objął swoim honorowym patronatem starosta mielecki Stanisław Lonczak.

22.09.2023
Informacje

Barwy Mojej Ojczyzny już po raz trzynasty!

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół 1893” w Mielcu i Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu już po raz trzynasty zapraszają do udziału w Powiatowym Konkursie Poezji i Piosenki „Barwy Mojej Ojczyzny”.

21.09.2023
Edukacja

Spotkanie koordynatorów klas mundurowych w Elektryku

20 września w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu odbyło się spotkanie z koordynatorami klas mundurowych, wychowawcami innowacji woskowo - obronnych oraz nauczycielami przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

20.09.2023
Zaproszenie

Pierogowa uczta w Górkach – już po raz 15!

Które ze stowarzyszeń działających na terenie powiatu mieleckiego przygotuje najsmaczniejsze pierogi? Przekonamy się już w niedzielę, 24 września, podczas 15. edycji mistrzostw pierogowych.

20.09.2023
Informacje

Konferencja „Przemysł 4.0”

O stanie automatyzacji w firmach i pomysłach na jej udoskonalanie rozmawiali uczestnicy konferencji „Przemysł 4.0” w miniony czwartek, 14 września.

20.09.2023
Patronat

Na pożegnanie lata... o bezpieczeństwie!

Pod honorowym patronatem starosty mieleckiego Stanisława Lonczaka już w najbliższą sobotę, 23 września, odbędzie się impreza pn. „Pożegnanie lata z Moto Lewart”.

19.09.2023
Edukacja

#BiegFairPlay2023

15 września 2023r. uczniowie Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego jako społeczność Szkoły Promującej Zdrowie przyłączyli się do akcji #BiegFairPlay2023.

19.09.2023
Edukacja

Uczniowie Elektryka na obchodach Dnia Sybiraka

17 września, jak co roku, obchodzimy Dzień Sybiraka. Rok 1939 jest jednym z najtragiczniejszych w historii polskiej. Pokojowo nastawiony do świata kraj- Polska został zaatakowany 1 września przez faszystowskie Niemcy, a 17 września przez Związek (...)

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano