Wydarzenia

więcej wydarzeń
PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrŚroda
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
Pn1
Wt2
Śr3
Cz4
Pt5
S6
N7
Pn8
Wt9
Śr10
Cz11
Pt12
Rozśpiewana przerwa „Przyśpiewki patriotyczne”
Rozśpiewana przerwa „Przyśpiewki patriotyczne”
Data: 12.10.2018

Więcej
pokaż na mapie

S13
N14
Pn15
Wt16
Śr17
Cz18
Konkurs multimedialny i plastyczny pt. „Drogi Polaków ku wolności”
Konkurs multimedialny i plastyczny pt. „Drogi Polaków ku wolności”
Data: 18.10.2018

Więcej
pokaż na mapie

Pt19
S20
N21
Pn22
Wt23
Wykład „Drogi do Niepodległości” – dr Z. Fajger (IPN Rzeszów)
Wykład „Drogi do Niepodległości” – dr Z. Fajger (IPN Rzeszów)
Data: 23.10.2018

Więcej
pokaż na mapie

Śr24
Cz25
Pt26
Konferencja popularno-naukowa pt.: „100 zadań dla Polaków na 100-lecie Niepodległości Rzeczy-pospolitej Polskiej w ujęciu św. Jana Pawła II”
Konferencja popularno-naukowa pt.: „100 zadań dla Polaków na 100-lecie Niepodległości Rzeczy-pospolitej Polskiej w ujęciu św. Jana Pawła II”
Data: 26.10.2018

Więcej
pokaż na mapie

S27
N28
Pn29
Wt30
Śr31

Aktualności powiatu

Wybierz kategorię aktualności
 • Wszystkie
 • Patronat
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Informacje
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
 • Ostrzeżenia
19.10.2018
Samorząd

Rada Powiatu zakończyła swoją kadencję!

Powiatowi radni podsumowali swoją czteroletnią działalność. Ostatnia w tej kadencji sesja odbyła się w czwartek, 18 października.

19.10.2018
Edukacja

ZSE: praktyki dla uczniów w Hiszpanii

Ekonomik nie ustaje w poszerzaniu swojej oferty staży zagranicznych dla uczniów. Po dwóch projektach zrealizowanych Anglii i trzech we Włoszech, przyszedł czas na słoneczną Malagę w Hiszpanii.

18.10.2018
Ostrzeżenia

Komunikat: głośne próby syren

Informujemy, że w związku z modernizacją „Powiatowego systemu ostrzegania i alarmowania” na terenie powiatu będą wykonywane głośne próby syren.

18.10.2018
Kultura

Medal za wspieranie patriotycznego wychowania młodzieży

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół 1893” w Mielcu uhonorowało starostę Zbigniewa Tymułę medalem za wspieranie patriotycznego wychowania młodzieży.

17.10.2018
Inwestycje

Umowa na rewitalizację linii kolejowej Padew - Mielec - Dębica podpisana!

Podpisano umowę z Krajowego Programu Kolejowego za 188 mln zł na zaprojektowanie i wykonanie prac na trasie Padew – Mielec – Dębica. Prace umożliwią wznowienie ruchu pasażerskiego i zapewnią sprawniejszy ruch towarowy.

17.10.2018
Patronat

Ponad 200 dzieci zagrało w turnieju Ligi Powiatowej Piłkarskich Nadziei

Sportowa rywalizacja, fantastyczne akcje, widowiskowe gole i wspaniała zabawa – tak w skrócie można opisać, to co działo się podczas finałowego turnieju Ligi Powiatowej Piłkarskich Nadziei.

17.10.2018
Informacje

Charytatywny Bieg Niepodległościowy Małego Księcia w ZSB

8 października w Zespole Szkół Budowlanych w Mielcu odbył się I Niepodległościowy Charytatywny Bieg Małego Księcia na 1918 metrów, z którego całkowity dochód został przeznaczony na podopiecznych Hospicjum w Lublinie.

17.10.2018
Edukacja

Święto Edukacji Narodowej w "Elektryku"

12 października w ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu odbyło się Święto Edukacji Narodowej, podczas którego społeczność szkolna pożegnała przechodzącego na emeryturę, długoletniego dyrektora tej placówki, Zbigniewa Witka.

16.10.2018
Informacje

Kolejny nabór wystąpień w programie „Zajęcia klubowe w WTZ”

W ramach realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku realizacyjnym 2019...

LUDZIE

37 788-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

32-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

26 340 936-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano