Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg
MIELEC pogoda

Nauka i technika bez tajemnic. Zapraszamy na festiwal!

W dniach 26-28 maja odbędzie się XII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka.

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym wiedzą wszystko!

Policjanci rozstrzygnęli powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Część nagród ufundował starosta mielecki Stanisław Lonczak, który osobiście pogratulował laureatom.

Nowa poradnia onkologiczna w mieleckim szpitalu

18 maja 2022 r. ruszą pierwsze przyjęcia pacjentów do nowej poradni onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. Konsultacje będą udzielane przez doświadczonego specjalistę radioterapii onkologicznej dr n. med. Jana Gawełko.

Blisko 4 kilometry dróg powiatowych do modernizacji

Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetargi na modernizację dróg powiatowych w miejscowościach Młodochów, Babicha, Borowa, Gliny Małe i Sadkowa Góra.

Świetne wyniki młodzieży z powiatu mieleckiego

W Starostwie Powiatowym w Mielcu odbył się dziś „Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej” pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka.

Seniorzy świętowali jubileusze grup artystycznych

W Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyły się dziś uroczyste obchody 10-lecia Chóru Echo oraz 5-lecia Formacji Tanecznej Gracja.

Powiat przygotowuje się do kolejnej inwestycji

Powiat Mielecki ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej relacji Czermin - Ziempniów - Słupiec w miejscowości Czermin i Szafranów. Długość remontowanego odcinka to 1km.

Narodowy Dzień Zwycięstwa

W niedzielę, 8 maja, obchodzić będziemy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Święto już dziś uczcili przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta.

Wydarzenia

więcej wydarzeń
PnPoniedziałek
WtWtorek
ŚrWen
CzCzwartek
PtPiątek
SSobota
NNiedziela
N1
Pn2
Wt3
Śr4
Cz5
Pt6
Narodowy Dzień Zwycięstwa
Data: 06.05.2022.06.05.2022
Godzina: 11:00 - 12:00
Miejsce wydarzenia: SP 3 Mielec

W niedzielę, 8 maja, obchodzić będziemy 77. rocznicę zakończenia II wojny (...)

Więcej

S7
N8
Pn9
Wt10
Śr11
Cz12
Pt13
S14
N15
Pn16
Wt17
Śr18
Cz19
Pt20
S21
N22
Pn23
Wt24
Śr25
Cz26
XII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki
Data: 26 - 28.05.2022
Miejsce wydarzenia: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Więcej

Pt27
XII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki
Data: 26 - 28.05.2022
Miejsce wydarzenia: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Więcej

S28
XII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki
Data: 26 - 28.05.2022
Miejsce wydarzenia: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Więcej

N29
Parada Konna w Zarówce
Data: 29.05.2022.29.05.2022

Więcej

Pn30
Wt31

Aktualności powiatu

Filtruj aktualności
 • Wszystkie
 • Ostrzeżenia
 • Informacje
 • Sprawy w urzędzie
 • Pomoc Ukrainie
 • Koronawirus
 • Patronat
 • Inwestycje
 • Samorząd
 • Konsultacje
 • Zaproszenie
 • Kultura
 • Edukacja
 • Sport
 • Ogłoszenia
16.05.2022
Informacje

Stopnie alarmowe przedłużone do 31 maja

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 maja 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO.

19.05.2022
Informacje

Biblioteka Pedagogiczna w nowej lokalizacji

Starosta mielecki Stanisław Lonczak wziął dziś udział w otwarciu mieleckiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

19.05.2022
Patronat

Nauka i technika bez tajemnic. Zapraszamy na festiwal!

W dniach 26-28 maja odbędzie się XII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka.

18.05.2022
Informacje

Szkolenie 33 blp w Białym Borze

W weekend, 21-22 maja, pododdziały 33 batalionu lekkiej piechoty realizować będą szkolenie rotacyjne w rejonie miejscowości Biały Bór.

18.05.2022
Sport

Gratulujemy najzdolniejszym siatkarzom!

Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej była gospodarzem Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej (kl. VII - VIII) w piłce siatkowej chłopców i dziewcząt organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mielcu.

17.05.2022
Patronat

Nasz patronat: XIII Parada Konna w Żarówce

Pod naszym honorowym patronatem w niedzielę, 29 maja, odbędzie się trzynasta edycja Parady Konnej w Żarówce. Serdecznie zapraszamy!

16.05.2022
Informacje

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym wiedzą wszystko!

Policjanci rozstrzygnęli powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Część nagród ufundował starosta mielecki Stanisław Lonczak, który osobiście pogratulował laureatom.

16.05.2022
Informacje

MARR S.A. zaprasza na szkolenie

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zaprasza na szkolenie: „Zostań dostawcą armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce”.

13.05.2022
Informacje

Nowa poradnia onkologiczna w mieleckim szpitalu

18 maja 2022 r. ruszą pierwsze przyjęcia pacjentów do nowej poradni onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. Konsultacje będą udzielane przez dr n. med. Jana Gawełko.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano