dane_kontaktowe11.jpg

Dyrektor: Zbigniew Kmieć
budynek przy ul. Sękowskiego 2 b, pokój 4, Tel.: 17-780-04-22 

Dyrektor Wydziału Komunikacji przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w pokoju nr 4 codziennie, w godzinach pracy Starostwa. Informacje można uzyskać telefonicznie, pod niżej wymienionymi numerami telefonów:

Starostwo Powiatowe w Mielcu informuje, że opłat za prawo jazdy należy dokonywać na konto Starostwa - nr  94 1020 4391 0000 6502 0170 9484 - Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w rubryce "TYTUŁEM" podając imię, nazwisko i PESEL osoby ubiegającej się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami.


WYKAZ SPRAW ZAŁATWIANYCH W WYDZIALE KOMUNIKACJI

TEL. 17-780-04-24
Udzielanie licencji na krajowy transport osób oraz rzeczy
Wydawanie zezwoleń na przewozy drogowe rzeczy
Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe, na potrzeby własne (rzeczy oraz osób)
Organizacja ruchu na drogach gminnych i powiatowych
Prowadzenie spraw związanych z ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorów

TEL. 17-780-04-26
Wyrejestrowanie pojazdów
Zgłoszenie sprzedaży pojazdów
Wycofanie czasowe z ruchu
Wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
Wydawanie zaświadczeń
Wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych
Prowadzenie spraw związanych ze stacjami kontroli pojazdów

TEL. 17-780-04-27 /-28
Rejestracja pojazdów – osoby fizyczne
Przerejestrowanie pojazdów
Zmiana danych technicznych, konstrukcyjnych pojazdów
Wydawanie tablic czasowych
Rejestracji, przerejestrowania pojazdu dokonuje właściciel pojazdu lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.


Odpowiednie dokumenty znajdują się w zakładce "Informacje Wydziału Komunikacji" na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Mieleckiego: http://powiat-mielecki.bip.gov.pl/komunikacja/


TEL. 17-780-04-47
Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych po rejestracji czasowej
Wpis oraz wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o zastawie rejestrowym
Wydawanie wtórników nalepek na szybę
Dopisanie do dowodu rejestracyjnego współwłaściciela
Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego współwłaściciela
Wydawanie dowodów rejestracyjnych ze względu na brak miejsca na badanie techniczne
Wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych
Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia, ramy
Skierowanie na wykonanie tabliczki znamionowej
Utrata lub zniszczenie karty pojazdu
Zmiana adresu właściciela pojazdu
Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem (GAZ-LPG)
Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (HAK)
Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o przystosowaniu pojazdu do nauki jazdy (L)
Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji TAXI

TEL. 17-780-04-25
Rejestracja pojazdów – Spółki S.A., Spółki z o.o., Spółki Jawne

TEL. 17-780-04-29 /-30
załatwiane są wszystkie sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy). (czynne: 7.30-15.15)


Informacje można uzyskać telefonicznie, pod numerami telefonów:

- prawa jazdy - (17) 78 00 430, 78 00 429,
- rejestracja pojazdów (informacja o zamówionych dowodach rejestracyjnych) - (17) 78 00 428, 78 00 427,
- rejestracja pojazdów firm - (17) 78 00 425,
- wyrejestrowywanie pojazdów - (17) 78 00 426,
- stanowisko ds. transportu, dróg oraz ośrodków szkolenia kierowców - (17) 78 00 424,
- dyrektor wydziału - (17) 78 00 422.

Informacje dotyczące realizacji zamówienia można uzyskać również na stronie internetowej PWPW:

-na dowód rejestracyjny pojazdu - www.pojazd.pwpw.pl
-na prawo jazdy - www.kierowca.pwplw.pl

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję