Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

nasze_szkoly.pngSzkoły / placówki publiczne prowadzone przez Powiat Mielecki

Zespół Szkół Budowlanych
Mielec, ul. Jagiellończyka 3
tel. (0-17) 788 52 89
mail: sekretariat@zsbmielec.pl
Dyrektor mgr Stanisław Starzyk
https://zsbmielec.pl/

Zespół Szkół Ekonomicznych
Mielec, ul. Warszawska 1
tel. (0-17) 773 15 80
mail: sekretariat@ekonomik.mielec.pl
Dyrektor mgr Marta Mysona
https://ekonomik.mielec.pl/


Zespół Szkół Technicznych
Mielec, ul. Jagiellończyka 3
tel. (0-17) 788 13 10
mail: zst@zstmielec.pl
Dyrektor mgr Arkadiusz Gałkowski
https://www.zstmielec.pl/


Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu
Mielec, ul. Kilińskiego 24
tel. (0-17) 788 88 50
mail: sekretariat@zs.mielec.pl
Dyrektor: Janusz Kotarba
http://www.zs.mielec.pl/zs/index.php


Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu
Mielec, ul. Królowej Jadwigi 1
tel. (0-17) 586 29 16
mail: sekretariat@pzpsw.mielec.pl
Dyrektor: Krystyna Bajger
https://soswmielec.szkolnastrona.pl/


W skład Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu wchodzą:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jadwigi Królowej w Mielcu ze szkołami: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Mielcu,
Bursa Międzyszkolna w Mielcu.

I Liceum Ogólnokształcące
Mielec, ul. Jędrusiów 1
tel. (0-17) 773 15 77
mail: sekretariat@konarski.mielec.pl
Dyrektor mgr Radosław Kluza
https://konarski.mielec.pl/


II Liceum Ogólnokształcące
Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel. (0-17) 788 51 68, 788 51 69
mail: kopernik@powiat.mielec.pl
Dyrektor mgr Zbigniew Rzeźnik
https://kopernik.mielec.pl/


Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Mielec, ul. Wyspiańskiego 6
tel. (0-17) 788 49 88
mail: sekretariat@poradnia.mielec.pl
Dyrektor Krystyna Florek
http://www.poradniamielec.pl/


Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli
Mielec, ul. Wojska Polskiego 2b (obok Urzędu Celnego)
tel. (0-17) 788 51 94
mail: ckp@ckp.edu.pl
Dyrektor mgr inż. Zdzisław Nowakowski
http://www.ckp.edu.pl/

Szkoła publiczna prowadzona przez stowarzyszenia.

Zespół Szkól Radomyśl Wielki
Radomyśl Wielki, ul. Kościuszki 2
tel. (014) 681 96 83
mail: zsradomysl@zsradomysl.pl
sekretariat@zsradomysl.pl
Dyrektor Anna Brożyna
http://www.zsradomysl.pl/

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku