Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

bdl_pl_kolor.png

BANK DANYCH LOKALNYCH jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie. Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku.

By wyszukać informacji o powiecie mieleckim, należy wejść na stronę internetową Banku Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start, rozwinąć zakładkę DANE, a następnie wybrać zakładkę DANE DLA JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ.

Po wpisaniu nazwy jednostki samorządu terytorialnego, należy wybrać jedną z interesujących nas kategorii danych oraz rok lub zakres lat. Tak skonfigurowane zestawienie statystyczne otworzy się w osobnym oknie.

Dostępne kategorie danych:
• Finanse publiczne
• Fundusze unijne
• Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
• Handel i gastronomia
• Inwestycje i środki trwałe
• Kultura
• Kultura fizyczna, sport i rekreacja
• Leśnictwo i łowiectwo
• Ludność
• Narodowe spisy powszechne
• Nauka i technika, społeczeństwo informacyjne
• Ochrona zdrowia, opieka społeczna i świadczenia na rzecz rodziny
• Organizacja państwa i wymiar sprawiedliwości
• Podmioty gospodarki narodowej, przekształcenia własnościowe i strukturalne
• Podział terytorialny
• Powszechne spisy rolne
• Przemysł i budownictwo
• Rolnictwo
• Rynek nieruchomości
• Rynek pracy
• Samorząd terytorialny
• Stan i ochrona środowiska
• Szkolnictwo
• Szkolnictwo wyższe
• Transport i łączność
• Turystyka
• Wychowanie przedszkolne
• Wynagrodzenia i świadczenia społeczne

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku