tadeusz_nalezny.png Sekretarz Powiatu
Tadeusz Należny
tel. (17) 78-00-412

Do zadań Sekretarza  należy w szczególności:

1. Pełnienie funkcji zwierzchnika administracyjnego Starostwa w imieniu Starosty, zgodnie z postanowieniami Statutu,

2. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania, warunków działania oraz właściwej organizacji pracy Starostwa poprzez nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Starostwa, dotyczący w szczególności:

  • zapewnienia zgodności działania Starostwa z obowiązującymi przepisami prawa,
  • organizacji pracy Starostwa i koordynowania działań przez poszczególne komórki organizacyjne,
  • nadzorowania przestrzegania zasady terminowego załatwiania spraw interesantów,
  • nadzorowania przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników Starostwa,
  • uczestniczenie w pracach Zarządu, sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady z głosem doradczym,
  • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań określonych przez Zarząd Powiatu,
  • nadzorowanie przygotowania projektów uchwał Zarządu,
  • nadzorowanie rozpatrywania i załatwiania interpelacji i wniosków radnych,
  • realizacja zadań zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych na zasadzie odrębnych przepisów.

3. Sekretarz jednocześnie kieruje Wydziałem Administracyjnym oraz sprawuje służbowy i merytoryczny nadzór nad Biurem Rady i Zarządu Powiatu.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję