Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

16.08.2022

Patronat

Zawody strzeleckie z okazji Święta Wojska Polskiego

Pod honorowym patronatem starosty mieleckiego Stanisława Lonczaka w sobotę, 13 sierpnia, w Mielcu odbyły się Otwarte Zawody Strzeleckie.

16.08.2022

Patronat

Sokół Malinie zwycięzcą XVIII finału Pucharu Starosty

W niedzielę, 14 sierpnia, na stadionie Sokoła w Maliniu odbył się XVIII finał Pucharu Starosty Powiatu Mieleckiego w Piłce Nożnej.

09.08.2022

Patronat

Zagrają o Puchar Starosty!

Już w najbliższą niedzielę (14 sierpnia) na stadionie Sokoła w Maliniu odbędzie się XVIII finał Pucharu Starosty Powiatu Mieleckiego w Piłce Nożnej.

01.08.2022

Patronat

Jubileuszowy Memoriał im. A. Weryńskiego

W X Memoriale im. Antoniego Weryńskiego wezmą udział cztery drużyny, a same zmagania odbędą się w dniach 13 i 14 sierpnia w hali Szkoły Podstawowej Nr 7. Wydarzenie objął patronatem starosta mielecki Stanisław Lonczak.

06.07.2022

Patronat

Rodzinnie na rowerach

Pod honorowym patronatem starosty mieleckiego Stanisława Lonczaka 2 lipca w Radomyślu Wielkim odbyła się „Rodzinna Przejażdżka Rowerowa”.

29.06.2022

Patronat

XI Mielecki Leśny MiniRajd Rowerowy

W minioną niedzielę przez mieleckie lasy przemknęła grupa rowerzystów, którzy zdecydowali się na udział w XI edycji Mieleckiego Leśnego MiniRajdu Rowerowego.

29.06.2022

Patronat

Mecz "stulatków"

W sobotę 25 czerwca na stadionie LKS Dromader w Chrząstowie odbyła się bardzo ciekawa impreza sportowa pod nazwą "I Mecz Piłkarski "stulatków" Powiatu Mieleckiego". Patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak.

13.06.2022

Patronat

Młode talenty literackie docenione!

Podsumowano XXII edycję Powiatowego Konkursu pn., „Wydajemy własną książkę” organizowanego pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka.

02.06.2022

Patronat

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej

W konkursie recytatorskim, który odbył pod koniec maja w I LO im. St. Konarskiego w Mielcu, udział wzięło 9 szkół podstawowych. Konkurs objęty został honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego.

02.06.2022

Patronat

Nasz patronat: tłumy na pokazach konnych

Pod honorowym patronatem starosty Stanisława Lonczaka w Żarówce odbyła się 13. edycja Parady Konnej. Głównymi atrakcjami były: pokazy kawaleryjskie, konkursy powożenia zaprzęgami oraz czempionaty hodowlane.

27.05.2022

Patronat

Kto otrzymał statuetki LEONARDO?

Mielczanie odebrali wczoraj (26 maja) nagrody w czterech kategoriach: Mielecki Talent, Nauka, Przedsiębiorstwo i Społeczna Odpowiedzialność. Uroczysta gala przekazania statuetek zainaugurowała 12. edycję Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki.

19.05.2022

Patronat

Nauka i technika bez tajemnic. Zapraszamy na festiwal!

W dniach 26-28 maja odbędzie się XII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano