Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

23.04.2024

Patronat

70 lat OSP w Partyni

W sobotę, 4 maja, odbędą się uroczystości 70-lecia OSP w Partyni. Patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak.

23.04.2024

Patronat

III Gala ‘Master of English’ w Sali Królewskiej

22 kwietnia 2024 roku w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród III Olimpiady Języka Angielskiego „Master of English”

19.04.2024

Patronat

Motocykliści otworzą sezon

Pod honorowym patronatem starosty mieleckiego Stanisława Lonczaka w niedzielę, 28 kwietnia, w Radomyślu Wielkim odbędzie się Otwarcie Sezonu Motocyklowego.

17.04.2024

Patronat

W Tuszowie Narodowym rozegrano Mistrzostwa Polski!

W miniony weekend na Lądowisku Aeroklubu im. Bogusława „BODKA” Mrozka w Tuszowie Narodowym odbyły się Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców Wyrzucanych z Ręki F3K Juniorów.

15.04.2024

Patronat

Coroczne święto techniki w „Elektryku”

13 kwietnia miała miejsce XI edycja konkursu „Elektro-Tech” i mury „Elektryka” po raz kolejny wypełniły się uzdolnioną technicznie młodzieżą ze starszych klas szkół podstawowych Mielca oraz okolic.

08.04.2024

Patronat

Przedszkola zmierzyły się w olimpiadzie!

„Przedszkolaki w XVII Małej Olimpiadzie startują – tradycję nowej Hangar Areny pielęgnują!" – pod tym hasłem Przedszkole Miejskie Nr 6 i Przedszkole Miejskie Nr 13 zorganizowały wielkie wydarzenie sportowe.

05.04.2024

Patronat

Master of Aviation English

4 kwietnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu odbyło się podsumowanie Podkarpackiego Konkursu Wiedzy Lotniczej w Języku Angielskim "Master of Aviation English".

04.04.2024

Patronat

19. edycja Targów Edukacyjnych!

Dziś w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu odbyły się 19. Targi Edukacyjne pod patronatem starosty Stanisława Lonczaka.

04.04.2024

Patronat

Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą pisankę

Wicestarosta mielecki Andrzej Bryła wziął udział w finale II Mieleckiego Konkursu na Pisankę Wielkanocną.

28.03.2024

Patronat

Zapraszamy na 19. edycję Targów Edukacyjnych!

4 kwietnia 2024 roku w godzinach 09:00 – 14:00 w Hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu odbędą się 19. Targi Edukacyjne.

25.03.2024

Patronat

„Master of English” po raz trzeci

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu zorganizowało III Olimpiadę Języka Angielskiego „Master of English” pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego i Prezydenta Miasta Mielca.

22.03.2024

Patronat

III miejsce mieleckich strażaków w futsalowych mistrzostwach

20 marca br. w hali sportowej MOSiR w Mielcu odbył się finał XXV Mistrzostw Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Futsalu”.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano