Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Przed pierwszym dzwonkiem 2023/2024

Koniec wakacji to czas przygotowań do nowego roku szkolnego. Swoje przybory i książki kompletują uczniowie, tymczasem w szkołach dobiegają końca remonty i prace porządkowe.


I Remonty
Największy remont, jeśli chodzi o zakres, jak również wielkość nakładów finansowych odbywa się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika.

20230822_110922.jpg

Przebudowa i remont obejmuje ciągi komunikacyjne oraz wejście główne do budynku, korytarzy parteru oraz klatki schodowej głównej, wymianę posadzek, montaż wykładziny antypoślizgowej i płytek podłogowych, usunięte zostały okładziny ścienne z desek i płyt boazeryjnych w pom. świetlicy i korytarza. Wymienione zostały także wewnętrzne drzwi z materiałów drewnopodobnych.


Wymianie podlegała również rozdzielnia główna oraz instalacje elektryczne oświetleniowe i zasilającej oraz koniecznej z punktu widzenia współczesnych zasad bezpieczeństwa (p.poż) - instalacje oddymiające.
Dodatkowo przeprowadzony będzie remont szatni dla uczniów oraz zakupione zostaną nowe szafki ubraniowe.
Łączna wartość przeprowadzonych prac modernizacyjnych wynosi 773 670 PLN.


W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego po licznych pracach remontowych wewnątrz obiektu prowadzonych w latach poprzednich, przyszedł czas na zewnętrze. Zakres prac to ułożenie izolacji pionowej ścian piwnic od strony pn-zachodniej budynku.

20230817_105333.jpg

Wykonano także nową nawierzchnię między budynkiem, a istniejącym chodnikiem od strony ul. Jędrusiów, poprzez ułożenie kostki brukowej dekoracyjnej i wymieniono elementy kanalizacji deszczowej. Rozebrano także ogrodzenie w obszarze ściany frontowej.
Wartość prac wyceniono na 189 000 PLN.

W Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki prace remontowe prowadzone były głównie w parterowej części budynku.

20230822_112606.jpg

Wymieniono starą instalację elektryczną i oświetleniowej oraz zainstalowano sufity podwieszane, wyremontowano także schody zewnętrzne i drzwi od strony ulicy Warszawskiej oraz drewniane podłogi poprzez cyklinowanie i lakierowanie o obrębie starej części szkoły.
Wartość prac to 429 000PLN.


II Kadra
Według zestawienia przygotowanego przez internetowy serwis Dealerzy Wiedzy liczba wakatów nauczycielskich to obecnie 22867. Największe zapotrzebowanie jest na nauczycieli wychowania przedszkolnego, psychologów pedagogów.
W szkołach średnich z terenu Powiatu Mieleckiego pracuje 623 nauczycieli zatrudnionych w oparciu o zróżnicowane, jeśli chodzi o wymiar czasu, umowy o pracę.


-Ogólnopolskie niedobory kadrowe wśród nauczycieli nie przekładają się wprost na sytuację w naszych szkołach – powiedział Andrzej Bryła, Wicestarosta Mielecki. -O ile w skali kraju najbardziej brakuje pedagogów, psychologów szkolnych, nauczycieli języka angielskiego, przedmiotów zawodowych, matematyki czy języka polskiego, to w naszym wypadku możemy mówić o niedoborach – podkreślam – niedoborach w przedmiotach zawodowych, takich jak mechanik, elektryk, mechatronik. Jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o ostateczną obsadę tych wakujących, na szczęście w nielicznym wymiarze etatów – dodał Starosta.

III Ukraińcy w szkołach średnich
Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, do mieleckich szkół uczęszczać będzie nieliczna grupa ukraińskiej młodzieży – dzieci uchodźców, którzy przybyli do Polski, uciekając przed rosyjską agresją.
Ostateczna ich liczba znana będzie dopiero w momencie rozpoczęcia nauki, ze względu na to, że część z nich mogła wrócić do ojczyzny bez zamiaru powrotu do Polski, a inni dopiero „wchodzą” w cykl kształcenia na poziomie szkoły średniej.
W mieleckich szkołach nie przewiduje się tworzenia dla nich specjalnego oddziału przygotowawczego. Będą oni uczestniczyć w zajęciach szkolnych wraz z polskimi rówieśnikami, z tą jednak różnicą, że będą oni mieć dodatkowe zajęcia z języka polskiego.

mp

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku