Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

23.06.2022

Edukacja

III Międzyszkolny Konkurs Literacki „Po pierwsze rodzina!” rozstrzygnięty

W dniu 10 czerwca 2022r. nastąpiło rozstrzygnięcie III Międzyszkolnego Konkursu Literackiego, którego organizatorem był Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.

08.06.2022

Edukacja

Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej 2022 – nauczycielu, wyślij zgłoszenie!

Biuro ESERO w Centrum Nauki Kopernik zaprasza nauczycieli, edukatorów, opiekunów prowadzących świetlice społeczne, pedagogów prowadzących zajęcia w domach dziecka na bezpłatne warsztaty online Letniej Szkoły Edukacji Kosmicznej.

25.05.2022

Edukacja

Międzynarodowa integracja w Słowenii

Nowa grupa 10 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych wyjechała w dniach 15-20.05.2022 do Słowenii w projekcie Erasmus+ "Wartości UE dla Integracji w Szkole".

05.05.2022

Edukacja

Biesiada Humanistyczna w Elektryku

28 kwietnia 2022r. w auli ZS im. prof. J. Groszkowskiego odbyła się Biesiada Humanistyczna, zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji oraz 200. rocznicy Romantyzmu Polskiego.

04.05.2022

Edukacja

Trzymamy kciuki za maturzystów!

Od 4 do 23 maja maturzyści zdawać będą swoje egzaminy dojrzałości. W imieniu władz samorządowych Powiatu Mieleckiego wszystkim życzymy pomyślności!

29.04.2022

Edukacja

Quiz prawa konstytucyjnego w ZST

W dniu 22 kwietnia 2022 roku w auli szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu odbyła się akcja mająca na celu godne uczczenie i upamiętnienie 25. rocznicy uchwalenia 2 kwietnia 1997 roku przez Sejm konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej.

28.04.2022

Edukacja

Uczniowie ZSB o wrażeniach z hiszpańskiej wymiany

W dniach 19.04.22 – 23.04.22 odbył się wyjazd 10 uczniów i czterech nauczycielek z Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu do szkoły IES Atenea położonej w mieście Alcalả de Henares niedaleko Madrytu w Hiszpanii.

26.04.2022

Edukacja

Wręczenie nagrody w konkursie „Wy:myśl Kwalifikację”

Marzena Wąsik, uczennica 3bp technik reklamy z mieleckiego „Ekonomika”, odebrała nagrodę pieniężną wygraną w ogólnopolskim konkursie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na Oznakę kwalifikacyjną.

13.04.2022

Edukacja

Finalistka ogólnopolskiego konkursu historycznego

Amelia Dudek, uczennica II LO w Mielcu, została finalistką ogólnopolskiego konkursu historycznego: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej”

11.04.2022

Edukacja

Nauczyciele poszerzali swoją wiedzę w Brukseli

Na zaproszenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Ewa Bożek nauczycielka języka niemieckiego z Zespołu Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym w Brukseli.

08.04.2022

Edukacja

II LO: sukces w prestiżowym konkursie muzycznym

Uczeń klasy 3bg w II LO w Mielcu Dominik Kapinos został laureatem prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej.

05.04.2022

Edukacja

Znamy zwycięzców konkursu wiedzy o Niemczech

25 marca br. w Zespole Szkół Budowlanych w Mielcu odbył się szkolny etap konkursu „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano