Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

04.11.2022

Informacje

Zagłębie przyjeżdża na S1

To będzie ostatni mecz w tym roku na Solskiego 1. W piątkowy wieczór Stal Mielec podejmie Zagłębie Lubin. Przed zakończeniem rundy jesiennej biało niebiescy zajmują wysoką szóstą lokatę.

03.11.2022

Informacje

Ruszył nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

02.11.2022

Informacje

Najlepsze życzenia dla Stowarzyszenia Seniorów ZPiT „Rzeszowiacy”!

W miniony weekend Stowarzyszenie Seniorów Zespołu Pieśni i Tańca Rzeszowiacy świętowało 25-lecie istnienia.

28.10.2022

Informacje

Kolejny oprysk

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje o przeprowadzonym oprysku w celu zwalczania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu mieleckiego.

28.10.2022

Informacje

Zapraszamy wystawców na Powiatowy Jarmark Świąteczny 2022!

Już 11 grudnia w Mielcu odbędzie się tradycyjny Powiatowy Jarmark Świąteczny. Ruszył nabór dla wystawców, który swoją obecnością chcieliby uświetnić to wydarzenie.

27.10.2022

Informacje

Gratulujemy laureatom konkursu Barwy Mojej Ojczyzny!

34 uczniów szkół klas VII i VIII oraz 36 uczniów szkół ponadpodstawowych zachwyciło swoimi talentami wokalnymi i recytatorskimi podczas XII Powiatowego Konkursu „Barwy Mojej Ojczyzny”.

27.10.2022

Razem łatwiej

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego podsumowało dobiegającą końca swoją 4 kadencję.

27.10.2022

Informacje

31 października starostwo będzie nieczynne

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 oraz Wydział Komunikacji przy ul. Sękowskiego 2B w dniu 31 października (poniedziałek) będą nieczynne.

24.10.2022

Radni pomogą szpitalowi

Jest zgoda Rady Powiatu Mieleckiego na dodatkowe zabezpieczenie dla szpitalnego kredytu. Radni, po burzliwej momentami dyskusji, wyrazili zgodę na zastaw hipoteczny kredytu, którym ma być budynek Przychodni Nr 4.

21.10.2022

Informacje

Barwy Mojej Ojczyzny już po raz dwunasty

W przyszłym tygodniu już po raz dwunasty odbędzie się Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Barwy Mojej Ojczyzny. Wydarzenie zostanie współfinansuje Powiat Mielecki.

20.10.2022

Informacje

Talenty plastyczne nagrodzone!

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła i Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu mł. insp. Grzegorz Bajda nagrodzili dziś zwycięzców powiatowego szczebla konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje”.

20.10.2022

Informacje

I Forum Academicum

O języku i kulturze dyskutowali dziś uczestnicy pierwszego w historii Forum Academicum zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

34 857-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w III kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano