Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

16.11.2023

Informacje

Nowy sprzęt w Pracowni EEG!

Bez aparatu EEG badanie pracy mózgu w procesie diagnozowania np. padaczek czy napadów rzekomo padaczkowych, a także śledzenie wyników leczenia byłoby niemożliwe, tak jak często wykrycie przyczyny zaburzeń snu czy zachowania i np. omdleń.

16.11.2023

Informacje

W Klubie Pacjenta o cukrzycy

Za nami spotkanie Klubu Pacjenta z okazji Światowego Dnia Cukrzycy w Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych w Mielcu.

13.11.2023

Informacje

105 lat niepodległej Polski

Za nami obchody kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tradycyjnie głównym punktem mieleckiego świętowania 11 listopada była uroczystość przed Pomnikiem Wolności.

10.11.2023

Informacje

LXI sesja Rady Powiatu Mieleckiego

20 listopada obędzie się LXI sesja Rady Powiatu Mieleckiego. Początek obrad o godzinie 12:00.

10.11.2023

Informacje

Mielczanie napisali niepodległościowe dyktando!

Pod honorowym patronatem starosty mieleckiego Stanisława Lonczaka 8 listopada w mieleckim SCK odbyło się Dyktando Niepodległościowe.

08.11.2023

Informacje

105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Przed nami obchody kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tradycyjnie głównym punktem mieleckiego świętowania 11 listopada będzie uroczystość przed Pomnikiem Wolności.

07.11.2023

Informacje

Klub Pacjenta w Mielcu na Światowy Dzień Cukrzycy

Fundacja „Z sercem do Pacjenta” zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu zdrowotnym objętym honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka.

07.11.2023

Informacje

Patronujemy: konkurs na najpiękniejszą szopkę

Fundacja „Popieram życie miodem słodzone” i Pasieka Maciejka zapraszają do udziału w Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych „Do szopy hej pasterze”. Wydarzeniu patronuje starosta mielecki Stanisław Lonczak.

07.11.2023

Informacje

Ważna informacja!

W związku z pracami serwisowymi dotyczącymi wymiany central telefonicznych w Starostwie Powiatowym w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 oraz przy ul. Sękowskiego 2b, telefony stacjonarne we wskazanych lokalizacjach nie będą działać.

02.11.2023

Informacje

Brak miejsc w domkach wystawienniczych

Zachęcamy wystawców do przygotowywania własnych stoisk wystawienniczych podczas Powiatowego Jarmarku Świątecznego w Mielcu w dniu 10 grudnia br. Miejsca w drewnianych domkach wyczerpały się.

02.11.2023

Informacje

Pokaz fryzur i mody ślubnej w „Elektryku”

18 października uczniowie Technikum Usług Fryzjerskich w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu uczestniczyli w wyjątkowym wydarzeniu, jakim był Szkolny Pokaz Mody Ślubnej, połączony z Konkursem Fryzjerskim "Fryzura ślubna z włosów (...)

31.10.2023

Informacje

Panowie, pamiętajcie o swoim zdrowiu! Akcja #movember

Powiat Mielecki dołączył do akcji Movember! Symbolicznym wąsem przypominamy, jak istotna jest profilaktyka w kierunku nowotworów gruczołu krokowego i jąder.

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano