Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Sesja Rady Powiatu już po raz 61.

20.11.2023 Kategoria: Informacje Samorząd


Po raz 61 w obecnej kadencji samorządowej obradowali Radni Rady Powiatu Mieleckiego.

Początek obrad, to tradycyjnie wysłuchanie sprawozdania z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
Następnie Radni wprowadzili zmiany tak w budżecie Powiatu na 2023 rok, jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w zobowiązaniu finansowym wykraczającym poza rok budżetowy 2023.

Radni podjęli uchwały w sprawie „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”, a także zapoznali się ze stanem realizacji zadań oświatowych w Powiecie Mieleckim za rok szkolny 2022/2023.

Przyjęta uchwałą Radnych zgoda na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mieleckiego, położonej w Radomyślu Wielkim na rzecz Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, otwiera drogę do zorganizowania na terenie Radomyśla Wielkiego Podstacji Pogotowia Ratunkowego, o którą od bardzo długiego już czasu zabiegali Radni z tamtego regionu.

Nieoczekiwanie ożywioną dyskusję toczyli Radni w ostatnim punkcie (Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych) na szeroko rozumiane tematy związane z inwestycjami drogowymi.
Okazuje się, że mimo licznych inwestycji drogowych przeprowadzonych w ostatnich latach, wciąż bardzo wiele zadań czeka na realizację. Mimo bardzo wielu inwestycji przeprowadzonych również w tym roku, lista zadać – według radnych – wciąż się wydłuża.

Niemal wszyscy Radni zgłosili swoje pomysły dotyczące dróg, mostów, chodników przejść dla pieszych, oznakowań niebezpiecznych miejsc czy nowych tras rowerowych przecinających powiat na wskroś. Niektórzy z Radnych hamowali zapędy swoich kolegów, sugerując wzgląd na możliwości finansowe powiatu.

Już wkrótce na stronie internetowej starostwa dostępny będzie zapis wideo z przebiegu LXI Sesji Rady Powiatu Mieleckiego.

mp

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku