Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg


Starostwo Powiatowe w Mielcu ulokowane jest w dwóch budynkach znajdujących się przy ulicach Wyspiańskiego 6 (GŁÓWNA SIEDZIBA) i Sękowskiego 2b. Poniżej znajduje się wykaz komórek organizacyjnych wraz z numerami telefonów i pokoi.

na_nowa_strone.png

Wyspiańskiego 6

na_nowa_strone1.png

Sękowskiego 2B


Koordynatorem do spraw dostępności jest Alan Rosenbeiger, tel.: 17 7800493, email: arosenbeiger@powiat-mielecki.pl

gotowe_na_strone22.jpg

 UL. WYSPIAŃSKIEGO 6, 39-300 MIELEC TELEFON POKÓJ
Kancelaria ogólna (017) 78 00 400/500 8
Kancelaria ogólna fax (017) 78 00 530 8
Sekretariat Starosty i Wicestarosty (017) 78 00 403 211
Członkowie Zarządu Powiatu (017) 78 00 408 214
Skarbnik Powiatu (017) 78 00 407 307
Sekretarz Powiatu (017) 78 00 412 208
Biuro Prawne (017) 78 00 409 209
Biuro Rady i Zarządu Powiatu (017) 78 00 411
(017) 78 00 410
121
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (017) 78 00 415 7
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (017) 78 00 487 335
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli (017) 78 00 590 322
Audytor wewnętrzny (017) 78 00 590 322
Opłatomat PARTER
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru -------- --------
Geodeta Powiatowy - Dyr. Wydziału (017) 78 00 501 128
Obsługa interesantów (mapy, wypisy) (017) 78 00 502 2
Informatyk Wydziału GKiK (017) 78 00 519 130
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -------- --------
Kierownik   (017) 78 00 514 102
Obsługa geodetów  (017) 78 00 522 111
Pracownie (017) 78 00 515/520 103-110
Oddział Geodezji i Katastru - Ewidencja, klasyfikacja gruntów -------- --------
Kierownik     (017) 78 00 503 129
Obsługa klasyfikacji gruntów  (017) 78 00 504 123
Obsługa ewidencji gruntów i budynków – gmina: Czermin, miasto i gmina Radomyśl Wielki (017) 78 00 524 112
Obsługa ewidencji gruntów i budynków – gmina: Borowa, Gawłuszowice, Wadowice Górne (017) 78 00 509 122
Obsługa ewidencji gruntów i budynków – gmina Mielec, miasto i gmina Przecław (017) 78 00 525 113
Obsługa ewidencji gruntów i budynków - gmina Padew Narodowa, gmina Tuszów Narodowy, gmina Mielec (017) 78 00 504 123
Obsługa ewidencji gruntów i budynków - miasto Mielec (017) 78 00 526 114
Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowej -------- --------
Kierownik  (017)78 00 508 115
Przyjmowanie i wydawanie projektów (017) 78 00 507 116
Wydział Architektury i Budownictwa -------- --------
dyrektor (017) 78 00 460 6
Stare Miasto, Część Rzochowa, Wojsław

(017) 78 00 463

14
Gmina Tuszów narodowy, Część Gminy Wadowice Górne

(017) 78 00 453

13
Oś Cyranka, Oś Kusocińskiego, Oś Kopernika, Oś Żeromskiego, Oś Niepodległości, Oś Kazimierza Wielkiego, Oś Wolności, Oś Mościska

(017) 78 00 461

11
Oś Smoczka, Oś Szafera, Oś Dziubków, Łuże

(017) 78 00 488

11
Gmina Wiejska Mielec, część Gminy Borowa

(017) 78 00 481

12
Gmina Czermin, Gmina Gawłuszowice, Część Gminy Borowa

(017) 78 00 464

12
Gmina Padew Narodowa, Gmina Przecław

(017) 78 00 485

9

Gmina Radomyśl Wielki, Gmina Wadowice Górne (część)

Pozwolenia na budowę, instalacje gazowe, zgłoszenia na budowę sieci uzbrojenia terenu

(017) 78 00 480

(017) 78 00 453

(017) 78 00 481

(017) 78 00 464

(017) 78 00 488

(017) 78 00 461

(017) 78 00 485

(017) 78 00 463

9

13

12

12

11

11

9

14

Wydział Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

--------

--------
Dyrektor     

(017) 78 00 454

318
Oddział Funduszy i Inwestycji

--------

--------
Fundusze    

(017) 78 00 483

320
Oddział Gospodarki Nieruchomościami

--------

--------

Kierownik
Gospodarka i zarządzanie Mieniem Powiatu

(017) 78 00 511
(017) 78 00 455

316
312

Zbywanie, nabywanie, wywłaszczenia, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowania i   udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa 

(017) 78 00 492

314
Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, zezwolenia i umowy na wejście w teren na nieruchomości Skarbu Państwa, scalenia i wymiana gruntów, ochrona gruntów, zwroty działek dożywotnich i siedliskowych, opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

(017) 78 00 512

315
Wydział Ochrony Środowiska

--------

--------
Dyrektor

(017) 78 00 457

216
Emisje zanieczyszczeń i hałasu, gospodarka odpadami, lasy

(017) 78 00 458

217
Rybactwo, łowiectwo, ochrona przyrody 

(017) 78 00 459

219
Geologia, lasy, spółki wodne

(017) 78 00 467

218
Emisja, hałas

(017) 78 00 468

217
Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

--------

--------
Stowarzyszenia i oświata

(017) 78 00 417
(017) 78 00 416

206
208
Kultura, sport i oświata

(017) 78 00 549

207
Ochrona zdrowia, współpraca z organizacjami pozarządowymi (017) 78 00 548 205
Wydział Administracyjny -------- --------
Kadry Starostwa (017) 78 00 413 204
Główny specjalista ds. zamówień publicznych (017) 78 00 406 202
Zamówienia poniżej 30.000 euro  (017) 78 00 486 202
Wydział Finansowy -------- --------
Główny księgowy (017) 78 00 469 308
Wydział Finansowy (017) 78 00 418 309
Wydział Finansowy (017) 78 00 456 310
Wydział Finansowy (017) 78 00 450 310
Wydział Finansowy (017) 78 00 450 310
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego -------- --------
Dyrektor Biura (017) 78 00 451 335
Główny specjalista ds. obrony cywilnej (017) 78 00 435 334
Zarządzanie kryzysowe (017) 78 00 434 334
Dyżurny PCZK (017) 78 00 440 334
Biuro Promocji i Informacji -------- --------
Promocja i Informacja (017) 78 00 493 321
Kontakt z mediami  (017) 78 00 484 321
Biuro Informatyki -------- --------
Informatycy

(017) 78 00 452

221
UL. SĘKOWSKIEGO 2 B, 39-300 MIELEC TELEFON POKÓJ

Wydział Komunikacji - zapisy telefoniczne do kolejki

 • Rejestracja pojazdów
 • Zgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu,wyrejestrowanie pojazdu
 • Odbiór dowodów rejestracyjnych,zmiany w dowodach

(017) 78 00 424

Wydział Komunikacji - zapisy telefoniczne do kolejki

 • Prawa Jazdy

(017) 78 00 429

Wydział Komunikacji - Dyrektor

(017) 78 00 422

Wydział Komunikacji - publiczny transport zbiorowy

(017) 78 00 423

Wydział Komunikacji - stanowisko d/s. transportu

(017) 78 00 423

Wydział Komunikacji - wyrejestrowanie pojazdów (017) 78 00 426
Wydział Komunikacji - rejestracja pojazdów

(017) 78 00 427
(017) 78 00 428
(017) 78 00 421
(017) 78 00 425

Wydział Komunikacji - rejestracja pojazdów fax

(017) 78 00 489
(017) 78 00 448

Wydział Komunikacji - prawa jazdy

(017) 78 00 430

Opłatomat -------- PARTER
Bileter -------- PARTER

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano