zadania_wydzialu22.jpg

1. Do zadań Biura Informatyki (BI) należy w szczególności:


1) zapewnienie sprawnego działania sprzętu komputerowego i sieci komputerowej,
2) nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania użytkowanego w Starostwie oraz współpraca z licencjonodawcami w zakresie usuwania nieprawidłowości oraz wykonywania jego modernizacji,
3) udzielanie pomocy technicznej pracownikom Starostwa na stanowiskach pracy,
4) nadzorowanie realizowania napraw gwarancyjnych infrastruktury informatycznej,
5) zlecanie i nadzorowanie prac serwisowych infrastruktury informatycznej firmom zewnętrznym,
6) administrowanie serwerami,
7) administrowanie elektroniczną Platformą Administracji Publicznej e-PUAP w Starostwie,
8) aktualizowanie oprogramowania użytkowanego w urzędzie,
9) realizowanie prac związanych z wdrażaniem i modernizacją oprogramowania,
10) realizowanie zapisów określonych w „Polityce bezpieczeństwa informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych”, „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych” oraz w „Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych” oraz współpraca z Pełnomocnikiem Informacji Niejawnych w tym zakresie,
11) realizowanie archiwizacji danych przechowywanych na serwerach,
12) realizowanie zadań związanych z prawidłowym działaniem infrastruktury telefonii stacjonarnej w urzędzie,
13) realizowanie zakupu telefonów komórkowych dla wyznaczonych pracowników urzędu oraz późniejsze nadzorowanie wykonywania umowy przez wykonawcę,
14) nadzorowanie wykonywania umów przez wykonawcę zawartych w celu realizacji obowiązków przez Biuro Informatyki,
15) planowanie niezbędnych wdrożeń, modernizacji i zakupów informatycznych oraz telekomunikacyjnych,
16) realizowanie zadań związanych z zakupami sprzętu oraz oprogramowania.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję