A A A

Znamy laureatów turnieju szermierczego „Mieleckie skrzydła”

19.11.2019 Kategoria: Sport


Ponad 100 zawodników zgromadził III Turniej Szermierczy „Mieleckie Skrzydła” zorganizowany przez kluby MKS Gryf Mielec oraz PTG Sokół 1893 Mielec.

Zawody szermiercze odbyły się w weekend, 16 i 17 listopada, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.  Zostały zrealizowane w ramach zadania publicznego współfinansowanego z budżetu Powiatu Mieleckiego.

Udział w uroczystym otwarciu turnieju wziął Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, który pogratulował sportowej pasji wszystkim uczestnikom zawodów. Byli pośród nich zarówno reprezenctanci lokalnie działających klubów, jak również zawodnicy z całego kraju, a także Ukrainy, Białorusi i Węgier. 

Licznie zgromadzona publiczność mogła przyjrzeć się m.in. turniejowi dziewcząt i chłopców w kategoriach zuchy, dzieci, młodzik i junior młodszy. Po raz kolejny odbył się także turniej amatorów szermierki. 

Wyniki:

Kategoria Dzieci Dziewcząt
1 ŁABUDA Hanna PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC
2 DROZDOWSKA Hanna PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC
3T SEHEDII Darija Użgorod, UKRAINA
3T RADWAŃSKA Zofia ZERWIKAPTUR KRAKÓW
5 GUSTA Kamila PIAST GLIWICE
6 SZCZUROWSKA Maria PIAST GLIWICE
7 MARCINKIEWICZ Daria MKS Pałac Tarnów
8 FURMAN Lena KS CRACOVIA 1906.

Kategoria Zuchy Dziewcząt
1 BUDNIK Magdalena UKS WOŁODYJOWSKI SIEM. ŚL.
2 MISIAK Paulina MKS GRYF MIELEC
3T MROZIŃSKA Julia UKS ZAWISZA KATOWICE
3T ŁADOŚ Natalia AZS AWF WROCŁAW
5 KOWALIK Amelia PIAST GLIWICE
6 SZCZUROWSKA Hanna UKS KOSYNIER GLIWICE
7 SZYDŁOWSKA Maria PIAST GLIWICE
8 SZEWCZYK Alicja AZS AWF WROCŁAW

Kategoria Młodzik Dziewcząt
1 OSTROWSKA Paulina PIAST GLIWICE
2 GOCZAŁ Alicja SKS GRASS-HOPPER KALWARIA
3T JĘDRZEJEC Wiktoria PIAST GLIWICE
3T GŁOWA Weronika AZS AWF KRAKÓW
5 ŻYCHOWSKA Roksana UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO
6 MRÓZ Martyna PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC
7 FRYDRYCH Małgorzata UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO
8 URBANOWICZ Agata ZERWIKAPTUR KRAKÓW

Kategoria Junior Młodszy Dziewcząt
1 HOJDA Małgorzata ZERWIKAPTUR KRAKÓW
2 OCHAŁ Amelia MKS Pałac Tarnów

Kategoria Zuchy Chłopców
1 JĘDRZEJEC Michał PIAST GLIWICE
2 SZABÓ Alexander UKS TRÓJKA RADLIN
3T KOSZTYŁA Antoni PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC
3T BOTZHEIM Adam Hungary
5 WŁODARCZYK Paweł SKS GRASS-HOPPER KALWARIA
6 KOTEWICZ Ignacy PKS MILENIUM SKAWINA
7 FIDERA Dawid UKS TRÓJKA RADLIN
8 FORAJTER Filip RMKS RYBNIK

Kategoria Dzieci Chłopców
1 URBANIK Bartłomiej UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO
2 WŁODARCZYK Piotr SKS GRASS-HOPPER KALWARIA
3T KAPINOS Witold PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC
3T ROMANIK Miłosz RMKS RYBNIK
5 PYZIKIEWICZ Karol MKS GRYF MIELEC
6 SCHAB Maciej PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC
7 CIAPAŁA Bartosz RMKS RYBNIK
8 JASTRZĘBSKI Mateusz MKS Pałac Tarnów

Kategoria Młodzik Chłopców
1 GUSTA Seweryn PIAST GLIWICE
2 HUWER Tymoteusz UKS TRÓJKA RADLIN
3T ADAMCZYK Mikołaj SKS GRASS-HOPPER KALWARIA
3T WIKTOR Stanisław PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC
5 KUROWSKI Błażej PIAST GLIWICE
6 DROBCZYK Franciszek PIAST GLIWICE
7 BURDEK Adrian KS SZPADA WADOWICE
8 CYNAR Adam UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO

Kategoria Junior Młodszy Chłopców
1 URBAN Piotr MKS GRYF MIELEC
2 URBAN Paweł MKS GRYF MIELEC
3T DZIURA Stanisław PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC
3T KAŹMIERSKI Maciej MKS GRYF MIELEC
5 MRÓZ Michał PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC
6 TARACHANOWICZ Szymon MKS GRYF MIELEC
7 MADURA Dawid PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC
8 MOREK Kacper KS SZPADA WADOWICE

Kategoria Mężczyzn
1 DROBCZYK Paweł PIAST GLIWICE
2 POPRAWA Mariusz UKS SOKOLIK MOSiR KROSNO
3T JASIELCZUK Igor KKS KRAKÓW
3T WALCZAK Szymon KKS KRAKÓW
5 POK HONG Leung KKS KRAKÓW
6 MACIEJAK Andrzej PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC
7 CNOTALSKI Jerzy ZERWIKAPTUR KRAKÓW
8 GWIAZDA Paweł PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC

Kategoria Kobiet
1 MOREK Katarzyna UKS SZPADA WADOWICE
2 PIETRAS Beata PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC
3T MADURA Joanna PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC
3T MACHNIK Ewelina PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC
5 CISZCZOŃ Paulina PTG SOKÓŁ 1893 MIELEC

Wyniki i zdjęcia: PTG 1893 Sokół Mielec

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

14 742-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano