Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Zarząd Powiatu szuka nowego dyrektora SPPP

14.06.2024 Kategoria: Informacje


Rozpoczęła się procedura konkursowa mająca na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem na kopercie imienia i nazwiska, adresu zwrotnego, numeru telefonu oferenta z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mielcu” w terminie do dnia 16 lipca 2024 r. do godziny 15.30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec (pokój
211).

Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiat-mielecki.pl/ogloszenia-o-prace-jednostki/xsertyf-56.html

ar

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku