Za nami fantastyczne Powitanie Lata 2019!

23.06.2019 Kategoria: Kultura


Tysiące mieszkańców powiatu mieleckiego przywitało lato na imprezie plenerowej organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Na scenie zagrały gwiazdy: Jula, Łzy i Lombard.

Tegoroczne Powiatowe Powitanie Lata odbyło się w sobotę, 22 czerwca. Tradycyjnie impreza zlokalizowana została na mieleckich bulwarach przy ul. Rzecznej. Koncertową część wydarzenia otworzył równo o godzinie 18 Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak. Podziękował on mieszkańcom powiatu za liczną frekwencję na imprezie, a także życzył wszystkim przybyłym udanej zabawy i bezpiecznych wakacji - w końcu Powiatowe Powitanie Lata to impreza, która już od czterech lat inauguruje letni odpoczynek.

Bulwary należały do gwiazd!

Tegoroczne otwarcie sezonu letniego - ze względu na liczną frekwencję - można zaliczyć do naprawdę udanych! Mielczanie tłumnie zgromadzili się przed sceną, by posłuchać hitów kolejnych artystów.

Jako pierwsza do wspólnej zabawy zachęcała Jula - gwiazda młodego pokolenia, autorka takich hitów jak "Za każdym razem" czy "Zanim nas policzysz".

O godzinie 20 rozpoczął się koncert kultowych Łez. Ich "Agnieszkę" czy "Narcyza" głośno śpiewali wszyscy zgromadzeni mieszkańcy. Jak podkreślała wokalistka grupy, Sara Chmiel-Gromala, koncert miał wyjątkowy wymiar - ze względu na to, że ona sama pochodzi z terenu powiatu mieleckiego, a konkretniej że Zdziarca w gminie Radomyśl Wielki. - Fantastycznie jest tu być. Czuję się jak w domu - podkreślała ze sceny.

Mielec i powiat mielecki chwaliła  także Marta Cugier z legandarnej formacji Lombard. Ten kultowy zespół od 1981 roku nagrał kilkanaście płyt sprzedanych w nakładzie kilku milionów egzemplarzy. Grupa wylansowała wiele ponadczasowych przebojów, a pośród nich m.in. „Przeżyj to sam”, „Szklaną pogodę”, czy „Nasz ostatni taniec”. Wszystkie, wraz z publicznością, muzycy wykonali w Mielcu.

Powitanie Lata na rowerowo

Oprócz fantastycznych koncertów, w tym roku postawiliśmy także na aktywność fizyczną. Ogromnym zainteresowaniem mielczan cieszyła się Rowerowa Gra Miejska, którą Starostwo Powiatowe w Mielcu zorganizowało wsólnie ze Studiem Wizualnym Damiana Gąsiewsiego. W rajdzie ulicami miasta wystartowało łącznie 230 uczestników.

Zadaniem rowerzystów było pokonanie wyznaczonej, około 15-kilometrowej trasy, przy jednoczesnym odwiedzeniu wskazanych punktów kontrolnych i zdobycu pieczątek. Każdy, kto z kompletem pieczątek dojechał do mety, brał udział w losowaniu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez partnerów wydarzenia. Byli nimi: Galeria Navigator, Husqvarna Group z fabryką w Mielcu, Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu, Producent akumulatorów AUTOPART Mielec, Producent suplementów diety AvetPharma, Sklep rowerowy BikeCenter, Joy Fitness Club Mielec, Hotel & Restauracja Atena, Centrum dietetyczne Projekt Zdrowie, Pracownia rowerów Filip Zaręba, Agencja Reklamowa MCDesign, BOSSMEN Fryzjerstwo Piotr Winiarz oraz Akademia Komputerowa BIT-PRO.

Wylosowanym szczęśliwcom nagrody wręczali: Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, reprezentujący Studio Wizualne Damian Gąsiewski - oraz w przypadku dwóćh nagród głównych - Dyrektor Galerii Navigator Jacek Żmudziński.

Wśród fantów znalazły się m.in. rower miejski damski, rower miejski męski, rowerek dzciecięcy, wykaszarka, karnety na siłownię, a także liczne vouchery: na rodzinną kolację, rodzinną wizytę u fryzjera czy kurację dietetyczną.

Masa atrakcji dla dzieci

Rowerowy klimat Powiatowego Powitania Lata udzielił się także najmłodszym. W przeznaczonej dla nich strefie znalazło się miasteczko rowerowe. Dzięki tej mobilnej atrakcji, wysposażonej w atrapy dróg i rond, pełnej sygnalizacji świetlnych i znaków drogowych, dzieci mogły zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pomagali im w tym policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

Tradycyjnie na bulwarach znalazło się także miejsce na wesołe miasteczko oraz dmuchańce.

Pomagamy Mateuszowi, czyli charytatywny akcent imprezy

Wspólne spotkanie na terenach zielonych nad Wisłoką miało też ważny, charytatywny wymiar. W czasie trwania imprezy prowadzona była tu bowiem zbióka publiczna na rzecz Mateusza Padykuły.

Chłopiec urodził się w 28. tygodniu ciąży. Od pierwszych dni życia walczy m.in. z nieodtlenieniem, wodogłowiem, niedokrwistością i kraniosynostozą, czyli przedwczesnym zrośnięciem szwów czaszkowych. Codzienne funkcjonowanie utrudnia mu też dysplazja oskrzelowo-płucna oraz uszkadzająca wzrok retinopatia.

Szansą na poprawę jego zdrowia może być wart 150 tys. złotych przeszczep komórek macierzystych. I to właśnie do tego celu przybliżyli Mateuszka wszyscy, którzy wsparli prowadzoną na terenie Powiatowego Powitana Lata zbiórkę. Za każdą zotówkę datku podziękowali ze sceny rodzice chłopca, Aneta i Grzegorz Padykułowie.

Oni nas wsparli!

Powiatowe Powitanie Lata zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Mielcu już po raz czwarty. Patronat medialny nad imprezą objęli: Radio Leliwa, Tygodnik Regionalny Korso, Wieści Regionalne, portale: nowiny24.pl, hej.mielec.pl, korso.pl, promocja.mielec.pl, czyliwiesz.pl, W cieniu jupiterów oraz Koncertowy Tarnów i Okolice. 

ms

Galeria zdjęć

LUDZIE

39 418-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

17 248 897-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano