Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

V Międzyszkolny Konkurs Literacki „Siła przyjaźni” rozstrzygnięty

28.03.2024 Kategoria: Edukacja


W dniu 25 marca 2024r. nastąpiło rozstrzygnięcie V Międzyszkolnego Konkursu Literackiego, którego głównym organizatorem był Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. W tym roku szkolnym hasło przewodnie konkursu brzmiało: „Siła przyjaźni”.

Patronat Honorowy nad konkursem sprawował Dyrektor ZS pan Janusz Kotarba oraz Mielecka Grupa Literacka „Słowo”, działająca przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, na czele z panią Prezes Aleksandrą Pigułą.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować pracę literacką, w wybranej kategorii (wiersz lub opowiadanie), która nawiązywałaby do myśli przewodniej konkursu.

Celem nadrzędnym V Międzyszkolnego Konkursu Literackiego była promocja młodych talentów, rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, a także ukazanie roli i wartości przyjaźni w życiu człowieka.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Napłynęła rekordowa liczba prac: 65 ze szkół podstawowych oraz 31 ze szkół ponadpodstawowych. Autorzy prac, to uczniowie 19 szkół z Mielca i powiatu mieleckiego, a opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu sprawowało 26 nauczycieli.

Do oceny nadesłanych prac powołano Jury w składzie: pani Aleksandra Piguła – Prezes MGL „Słowo”, pani Teresa Pyzik – Wiceprezes MGL „Słowo” oraz Lucyna Maryniak, Halina Bednarz, Alicja Rajchel i Dorota Targosz - nauczycielki w Zespole Szkół.

Nadesłane prace prezentowały bardzo wysoki poziom. Jury było pod wrażeniem wyobraźni i kreatywności uczestników, którzy zechcieli podzielić się swoim talentem i wrażliwością w postrzeganiu świata. W swoich pracach pokazali wiele odcieni przyjaźni oraz jej wartość w trudnych momentach życiowych.

Organizatorzy dziękują Dyrekcjom Szkół, Nauczycielom, Opiekunom merytorycznym i Uczestnikom za zainteresowanie i wzięcie udziału w V Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Siła przyjaźni”. Szczególne podziękowania należą się Mieleckiej Grupie Literackiej „Słowo” za objęcie konkursu honorowym patronatem.

Wyniki konkursu:

Szkoły Ponadpodstawowe:
Kategoria – Opowiadanie
I miejsce: Marta Kilian - Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu (opiekun p. Agnieszka Lorynowicz)
II miejsce ex aequo: Mateusz Harla - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu (opiekun p. Natalia Kłoda), Kornelia Żołądź - Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu (opiekun p. Agnieszka Lorynowicz)
III miejsce ex aequo: Karolina Rzeźnik - Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu (opiekun p. Beata Piękoś) i Katarzyna Jachym - Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu (opiekun p. Halina Bednarz)

Wyróżnienia:
Mikołaj Gawryś oraz Dominika Drewniak - Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu (opieka p. Lucyna Maryniak i p. Halina Bednarz)

Kategoria – Wiersz
I miejsce: Maciej Markowski – Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu (opiekun p. Lucyna Maryniak)
II miejsce: Antoni Pleban – II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Mielcu (opiekun p. Jolanta Gałkowska)
III miejsce ex aequo: Estera Barszcz - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu (opiekun p. Anna Sroka) i Maciej Bugała - Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu (opiekun p. Lucyna Maryniak)

Wyróżnienia:
Monika Noga - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu (opiekun p. Danuta Kusek), Dominik Rzeszutek – Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu (opiekun p. Beata Piękoś), Dawid Setera oraz Paweł Dźwięga - Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu (opiekun p. Lucyna Maryniak)

Szkoły Podstawowe
Kategoria - Opowiadanie
I miejsce: Wiktoria Wasiak - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu (opiekun p. Anna Ungeheuer)
II miejsce ex aequo: Emilia Blacha - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Mielcu (opiekun p. Magdalena Rumak - Markowska) i Julia Buć - Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka Sienkiewicza w Mielcu (opiekun p. Elżbieta Panek)
III miejsce ex aequo: Emilia Murzyn Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury w Mielcu (opiekun p. Anna Ungeheuer), Wojciech Hubert Dydo - Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich (opiekun p. Katarzyna Mróz), Rafał Kopciński - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ignacego Łukasiewicza w Mielcu (opiekun p. Alina Pietras)

Wyróżnienia:
Julia Rzeszutek - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Mielcu ( opiekun p. Magdalena Rumak - Markowska), Szymon Pisarczyk - Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka Sienkiewicza w Mielcu (opiekun p. Elżbieta Panek), Gabriela Baum - ZSP Szkoła Podstawowa w Wadowicach Górnych (opiekun p. Justyna Owcarz), Nikola Bugaj - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dulczy Wielkiej ( opiekun p. Beata Wrzesień), Weronika Nieć - Zespół Szkół w Chorzelowie ( opiekun p. Elżbieta Babula), Joanna Drąg - ZSP Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Żarówce (opiekun p. Jolanta Palion), Emilia Kokoszka - ZSP Szkoła Podstawowa w Wadowicach Górnych (opiekun p. Danuta Bielaszka)

Kategoria - Wiersz
I miejsce: Szymon Irla – - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dulczy Wielkiej (opiekun p. Beata Wrzesień)
II miejsce ex aequo: Maja Wieczerzak - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu (opiekun p. Katarzyna Ostrowska) i Aleksandra Katarzyna Kasprzak - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuszowie Narodowym (opiekun p. Barbara Ćwięka)
III miejsce ex aequo: Lena Leśniowska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu (opiekun p. Małgorzata Jaśkiewicz), Roksana Obara – Szkoła Podstawowa w Otałęży (opiekun p. Janina Zięba), Kamila Żmuda - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim (opiekun p. Beata Pleban)

Wyróżnienia:
Tymon Wdowiarz - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Mielcu (opiekun p. Monika Kuroń), Zofia Grzesik - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu (opiekun p. Małgorzata Jaśkiewicz), Karolina Stelmuk - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Chrząstowie (opiekun p. Justyna Wnuk), Hubert Magda oraz Eryk Mrozik Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuszowie Narodowym (opiekun p. Barbara Ćwięka) oraz Michał Tyniec - również Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuszowie Narodowym (opiekun p. Małgorzata Tyniec)

Uroczyste rozdanie nagród nastąpi podczas III Biesiady Humanistycznej, która odbędzie się 5 kwietnia 2024r. o godz. 11.40 w auli Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. Na rozdanie nagród serdecznie zapraszamy laureatów miejsc: I, II i III. Pozostałe nagrody i dyplomy zostaną dostarczone do szkół w niedługim czasie.

Gratulujemy wyróżnionym uczniom, a wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy za rok do kolejnej edycji!

Informacja: ZS

ms

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano