Uwaga na boreliozę!

02.09.2019 Kategoria: Informacje


W mieleckim szpitalu mamy najnowszej generacji testy na boreliozę
Choć różne ich gatunki są groźne prawie przez cały rok, to niebawem rozpoczyna drugi szczyt aktywności kleszczy, który przypada na wrzesień i październik (z pierwszym mamy do czynienia w kwietniu i maju). Kleszcze kojarzą się dziś głównie z boreliozą, jednak nie każde spotkanie z tym pajęczakiem kończy się zachorowaniem. Jak sprawdzić czy się u nas choroba rozwija? O tym mgr Małgorzata Błażejowska, kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu.


- Czy możemy skutecznie rozpoznać wczesną infekcję organizmu krętkiem Borelia?
- Rozpoznanie boreliozy we wczesnej fazie infekcji pozwala na rozpoczęcie najbardziej skutecznego leczenia i umożliwia uniknięcie rozwoju ciężkich powikłań – neuroboreliozy. Objawem jednoznacznie wskazującym na boreliozę jest rumień wędrujący. Jeżeli widzimy na swojej skórze zaognioną grudkę w miejscu ukąszenia przez kleszcza, a z czasem zaczerwienie ma postać obrączkowatą i przypomina tarczę strzelniczą (w środku znajduje się plamka, wokół niej pojawia się blady okrąg niezmienionej skóry, a za nim powiększająca się czerwona obręcz) musimy niezwłocznie udać się do lekarza. Przy czym należy zaznaczyć, iż nie każde zaczerwienie wokół miejsca ugryzienia to konkretnie rumień wędrujący. Zdarza się po prostu reakcja alergiczna skóry na samo ukąszenie.


- Czy boreliozie zawsze towarzyszy objaw skórny?
- Niestety nie. Bywa, że borelioza przebiega początkowo bezobjawowo lub objawy przypominają inne choroby. Chory ma np. gorączkę, bóle mięśni, głowy, czuje osłabienie, dekoncentrację z czasem pojawiają się bóle stawów. Jeżeli objawy te nie mijają albo podejrzewamy, że zostaliśmy ukąszeni przez kleszcza powinniśmy koniecznie wykonać odpowiednie badania.
- Wiele osób chce je zrobić na własną rękę i jak najszybciej, ale nie ma pojęcia, jakie testy wykonać i czy placówka, którą ma na miejscu wykonuje nowoczesne badania. Czy np. Laboratorium Mikrobiologiczne Szpitala Specjalistycznego w Mielcu oferuje rekomendowane testy? Czy są one drogie?
- Wiemy, że pacjent chce mieć informacje na temat swego stanu zdrowia jak najszybciej. Jesteśmy w stanie sprawnie, bez skierowania i w bardzo przystępnej cenie wykonać badania, zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych. Do badań nie musimy być na czczo. Z medycznego punktu widzenia, mogą być wykonane o każdej porze dnia, czyli niekoniecznie rano. Rekomenduje się przeprowadzenie dwuetapowej diagnostyki - najpierw testu przesiewowego ELISA w klasie IgM i IgG, który pozwala postawić wstępną diagnozę. Powinien być on wykonany od 4-6 tygodni od ukąszenia przez kleszcza, bo tyle czasu potrzebuje organizm aby wytworzyć przeciwciała, wykrywane przez ten wysokoczuły test. Z wynikiem należy się udać do lekarza specjalisty.


- Czy po otrzymaniu wyników wszystko jest jasne?
- Jeden z kłopotów związanych z boreliozą jest taki, że badania laboratoryjne nie zawsze są jednoznaczne. To właśnie dlatego w przypadku dodatniego lub wątpliwego wyniku testu ELISA należy wykonać badanie drugiego etapu, czyli Westernblot, który z kolei gwarantuje wysoką specyficzność. Te badania wzajemnie się uzupełniają i dają lekarzowi pełny obraz diagnostyczny.


 - Co to znaczy, że test jest „specyficzny”?  
- Pierwszy test - ELISA, jest bardzo czuły, wykrywa też przeciwciała innych zakażeń np. mononukleozy bądź cytomegalii. Natomiast test Westerblot, charakteryzuje się wysoką specyficznością, co pozwala z dużo większym prawdopodobieństwem wykryć przeciwciała typowe dla borelii.


- Dla wielu „borelioza” brzmi jak wyrok. Dziś wokół tej choroby, obok faktów, funkcjonuje już wiele mitów. Czy rzeczywiście mając boreliozę jesteśmy prawie bezradni i skazani na długą, ciężką chorobę?
- Oczywiście, że nie. Przede wszystkim zdrowy organizm właśnie po to wytwarza przeciwciała, które wykrywamy testami, aby zwalczyć tę chorobę i często mu się to po prostu udaje. Ale nie możemy liczyć na to, że sam sobie da radę, dlatego trzeba wspomóc go antybiotykami. O przebiegu leczenia decyduje lekarz. Zwykle po dwóch turach odpowiednio dobranej antybiotykoterapii borelioza mija.


- Skąd więc tak zła sława tej choroby?
- Borelia jest coraz powszechniejsza, czy też coraz częściej wykrywana i diagnozowana. W ciągu ostatniego roku w naszym laboratorium wykonaliśmy aż 6 tysięcy testów ELISA, z których w połowie przypadków wynik był dodatni lub wymagał dodatkowego potwierdzenia. A problemy z tą chorobą mamy od samego początku, czyli już na etapie diagnozowania. Objawy są niejednoznaczne, a testy czasem dają wynik fałszywie ujemny, np. gdy badanie wykonamy zbyt wcześnie. Jeśli nie wiedzieliśmy, że od ukąszenia do testu powinno minąć 4-6 tygodni lub nie pamiętamy ukąszenia, nie tylko dorosłej postaci kleszcza (zarażają tez larwy i nimfy), to badanie powtórzmy po tym czasie. Dobrze także odczekać z badaniem 3 tygodnie po odstawieniu długo przyjmowanych antybiotyków. Bywa, że wynik fałszywie ujemny występuje u pacjentów zażywających sterydy lub fałszywie dodatni u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi. Reasumując,  jeśli testy dały wynik ujemny, a my mamy nasilające się objawy choroby, nie rezygnujmy z wizyty u lekarza. On kompleksowo przeanalizuje sytuację. Ponadto, nawet gdy choroba jest prawidłowo zdiagnozowana, może pozostawić po sobie uporczywe powikłania na lata. Stąd zalecenia czujności i szybkiego podjęcia etapu diagnozowania i leczenia.


- Dlaczego jesienią trzeba uważać szczególnie?
- Drugi w roku szczyt żerowania kleszczy wiążemy z tym, że są one bardzo aktywne temperaturze od 5-10 stopni Celsjusza i wilgotności powyżej 80%, a to takie wrześniowo-październikowe warunki. Idąc na łono natury pamiętajmy, by zadbać o zakrycie ciała odzieżą, a potem w domu warto dokładnie obejrzeć skórę i wziąć prysznic. Zadbajmy o natychmiastowe wyjęcie kleszcza, gdyż do 48 godzin po ugryzieniu, prawdopodobieństwo zachorowania na boreliozę jest znikome. Pamiętajmy też, że zawsze wiarygodne badania uzyskuje się z krwi pacjenta, a nie z kleszcza.
 Laboratorium Mikrobiologiczne wykonuje badania w kierunku boreliozy zgodnie z rekomendacjami:
- metodą ELISA  w klasie IgM i IgG
- metodą Westernblot w klasie IgM i IgG

Nrumer telefonu Laboratorium Mikrobiologiczne w Szpitalu Specjalistycznym w Mielcu: 17 780-02-28

mp

LUDZIE

52 933-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w 2019 roku

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano