Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Rodzinnie i prozdrowotnie. Taka była Rundka Rowerowa [wideo]

14.08.2023 Kategoria: Informacje


W minioną niedzielę odbył się 3 etap Rundki Rowerowej z Powiatem Mieleckim. Po odcinku w gminach Radomyśl Wielki, Wadowice Górne oraz Padew Narodowa, Tuszów Narodowy przyszedł czas na mielecką część Rundki. W planowanym terminie czyli przed tygodniem, nie udało się przeprowadzić wydarzenia ze względu na kiepskie warunki pogodowe, ale tym razem przeszkód już nie było! Około 300 rowerzystów z Mielca, całych rodzin wzięło udział w 5 Rundce Rowerowej z Powiatem Mieleckim.

W etapie mieleckim dominowała profilaktyka zdrowia. Partner wydarzenia American Heart of Poland razem z Fundacją Z Sercem do Pacjenta przygotowali materiały informacyjne z cennymi wskazówkami na temat profilaktyki zdrowotnej, a także możliwość skorzystania z bezpłatnych badań - pomiaru ciśnienia i analiza składu ciała. O dekalogu Pacjenta i o tym, jak dbać o zdrowie mówiła Małgorzata Rzeszutek z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Mielcu, natomiast do udziału w Klubach Pacjenta zachęcała prezes Fundacji Katarzyna Kucia-Garncarczyk.

Znaczenie aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej podkreślali również obecni na Rundce Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego. Zarząd Powiatu Mieleckiego od początku swojej kadencji bardzo mocno angażuje się w temat profilaktyki zdrowotnej. Stąd pomysł, by w niedalekiej przysżłości zaproponować mieszkańcom regionu zupełnie nowe wydarzenie sportowo-rekreacyjne. O jego szczegółach będziemy informować w najbliższych miesiącach.

rundka_2023_a.jpg

Uczestnicy Rundki Rowerowej mieli do pokonania ok. 15 km, odwiedzając po drodze wyznaczone punkty kontrolne. W każdym punkcie należało wykonać zadanie w postaci odgadnięcia hasła, które następnie należało wpisać do krzyżówki. Prawidłowym rozwiązaniem krzyżówki było hasło DBAJ O ZDROWIE - i ono uprawniało do wzięcia udziału w losowaniu cennych nagród. Wszystkie pytania i odpowiedzi w krzyżówce związane były oczywiście z profilaktyką zdrowia.

Na mecie Rundki, która tradycyjnie była zorganizowana w Parku Sensorycznym, czekały cenne nagrody dla uczestników. W tym roku były to: 

 • VOUCHER RODZINNY na rodzinny obiad w Hotelu i Restauracji ATENA
 • VOUCHER RODZINNY na rodzinną usługę strzyżenia, pielęgnacji i stylizacji w BOSSMEN Fryzjerstwo
 • VOUCHER RODZINNY - miesięczny karnet do sieci siłowni EXTREME FITNESS
 • VOUCHER RODZINNY na rodzinną kurację w Centrum Dietetycznym PROJEKT ZDROWIE
 • VOUCHER na tygodniowe warsztaty w Akademii Komputerowej BIT-PRO
 • 2x VOUCHER 100 zł na usługi w TARGUM Serwis opon
 • 2x VOUCHER 100 zł na usługi w PREMIO opony – autoserwis
 • 3x DZIECIĘCY ZESTAW GADŻETÓW od Sklepu Rowerowego BIKE-CENTER
 • 3x RODZINNY ZESTAW GADŻETÓW od Salonu Optycznego HASZTAG OPTYK WAWRZON w Galerii Aura
 • 2x RODZINNY ZESTAW GADŻETÓW od Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu
 • 3x RODZINNY ZESTAW GADŻETÓW od AUTOPART
 • DESKOROLKA od MARTOM Skup Złomu
 • WROTKI od SM Recycling
 • ROWER DZIECIĘCY od GARDNER Aerospace Mielec Sp. z o.o.
 • ROWER DZIECIĘCY od MULTI-DENT Prywatna Przychodnia Stomatologiczna lek. dent. Magdalena Tokarska-Giszter oraz lek. Dent. Agnieszka Nikiel
 • 2x ROWER MIEJSKI od GALERII NAVIGATOR
 • WYKASZARKA od HUSQVARNA GROUP z fabryką w Mielcu
 • 3x termiczna torba plażowa z zestawem gadżetów od Powiatu Mieleckiego

Dodatkowo do każdej z rozlosowanych nagród nasi zwycięzcy otrzymali zestawy gadżetów ufundowane przez Fundację „Z sercem do Pacjenta” i Grupę American Heart of Poland. Wydarzenie pomogło nam zorganizwać Studio Wizualne z niezawodnym dziennikarzem Tomaszem Łępą.

ar

Kazimierz Gacek Starosta Powiatu Mieleckiego

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

13 660-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w II kwartale 2024

LICZBA LUDNOŚCI

132 983-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

240 310 382-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2024 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano