Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Poznaliśmy najzdolniejszych uczniów w powiecie mieleckim

23.06.2022 Kategoria: Informacje


Już po raz 22. Starostwo Powiatowe w Mielcu nagrodziło wyróżniających się uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych.

W ramach plebiscytu „Komputer dla najlepszego” nagrodzono najlepszych absolwentów ze wszystkich szkół ponadpodstawowych w powiecie mieleckim. Pierwsze miejsce w tym plebiscycie i nagrodę główną komputer zdobył Jakub Koza - absolwent II LO, który ma na swoim koncie sukcesy poetyckie, w tym turniej wierszy miłosnych, uzyskał tytuł laureata olimpiady literatury i języka polskiego z 5. lokatą w kraju. Jakub ukończył rok szkolny 2021/2022 ze średnią ocen 5,28!

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła przywitał zebranych gości na uroczystej gali dodając, że - nasza gala nie mogłaby się odbyć w tak doskonały sposób bez współpracy naszych szkół z mieleckim biznesem. Trzy firmy przyjęły patronat oraz sponsoring na XXII Gali Komputer Dla Najlepszego. Są to Kronospan Mielec, KIRCHHOFF Automotiv oraz PZL Mielec.

Podkarpackiego Kuratora Oświaty reprezentował Dariusz Bździkot - Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją  - Gratuluję sukcesów wszystkim wyróżnionym uczniom, gratuluję również nauczycielom, dyrektorom, którzy potrafili wydobyć te umiejetności. Dziękuję władzom samorządu powiatu mieleckiego, że potrafi doceniać potencjał umysłowy swoich uczniów.

Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak gratulując sukcesów uczniom dodał - Cieszę się ze mamy taką zdolną młodzież, która rezygnuje z wielu swoich przyjemności, po to żeby podnosić swój poziom wiedzy. Przy okazji dziękuję rodzicom, którzy potrafili stworzyć odpowiednie warunki w domu oraz że potrafili zmotywować swoje pociechy do ciężkiej pracy.

Laureatami w plebiscycie "Komputer dla najlepszego" zostali:

 • Tomasz Drąg - Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu /technik teleinformatyk/
 • Małgorzata Jemioło - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. W. Szafera w Rzemieniu /technik weterynarii/
 • Anna Kużdzał - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu /technik żywienia i gospodarstwa domowego/
 • Michał Lewandowski - I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu
 • Natalia Piechota - Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki w Mielcu /technik ekonomista/
 • Gabriela Wałęga - Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim /technik handlowiec/
 • Sebastian Wiącek - Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu /technik budownictwa/
 • Emilia Wolanin - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego w Mielcu V Liceum Ogólnokształcące

Nagrody trafiły również do najlepszych uczniów wyróżniających się w różnych dziedzinach życia szkolnego w roku szkolnym 2021/2022. W gronie nagrodzonych znaleźli się:

 • Julita Mądziel - 46. Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 • Wiktoria Urbańska-Ćwięka - XV Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia.”
 • Damian Soboń - Turniej Budowlany „Złota Kielnia"
 • Wiktor Koczwański - Turniej Budowlany „Złota Kielnia"
 • Agata Mietlewska - Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich
 • Julia Totoń - VIII Olimpiada Wiedzy o Mediach
 • Paweł Żuczek - Olimpiada Wiedzy Technicznej, 71. Olimpiada Fizyczna, XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH – fizyka”
 • Jan Wanatowicz - 71. Olimpiada Fizyczna, XX Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH – fizyka”
 • Maciej Kaźmierski - Ogólnopolska Olimpiada im. mjr Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”.
 • Daniel Pazdro - 68. Olimpiada Chemiczna, XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH – chemia”
 • Paulina Jaromi - LII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 • Alicja Pazdro - 68. Olimpiada Chemiczna, XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH – chemia”
 • Jakub Pazdro - XXIV Olimpiada Informatyczna
 • Wiktoria Klich - XX Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Za osiągnięcia sportowe zostali wyróżnieni:

 • Martyna Wal - Rekord Polski na dystansie 1000 metrów w kategorii U16
 • Dawid Piłat - Puchar Europy w Rzucie Młotem - Leira (Portugalia)
 • Nikola Graniczka - XXII Mistrzostwa Polski Karate Shorin- Ryu i Okinawa Kobudu
 • Mateusz Czerkies - Mistrzostwa Polski Modeli Szybowców RC Wyrzucanych z Ręki w konkurencji F3K

Nagrody wręczali laureatom przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Mieleckiego, a wśród nich m.in. Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła, Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Marek Paprocki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Grzegorz Tychanowicz oraz Radny Rady Powiatu Mieleckiego Adam Jastrząb.

Miłym akcentem na zakończenie uroczystości było podziękowanie dla naszych nauczycieli, którzy w ramach Stowarzyszenia Szóstka zorganizowali cykl lekcji języka polskiego dla dzieci z Ukrainy. Władze samorządowe powiatu mieleckiego dziękując za ten wolontariacki dar serca wręczyły bukiety kwiatów Małgorzacie Stryczek, Magdalenie Zalotyńskiej, Małgorzata Lubera, Małgorzata Głodzik.

ar

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano