Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

Poznajcie Super Rolników 2023!

04.09.2023 Kategoria: Informacje


To nasza nowa dożynkowa tradycja. Już po raz drugi władze samorządowe Powiatu Mieleckiego wręczyły wyróżnienia dla najaktywniejszych rolników.

Wyróżnieniem uhonorowano najlepszych, najskuteczniejszych gospodarzy z każdej z gmin powiatu mieleckiego, prezentujących wysoki poziom produkcji oraz przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich. Laureatów pomogły wskazać poszczególne gminy powiatu mieleckiego – za co serdecznie dziękujemy!

Nagrody przekazali na ręce zwycięzców Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak wspólnie z Przewodniczącym Rady Powiatu Mielekciego Markiem Paprockim, a także Posłami na Sejm RP Krystyną Skowrońską i Fryderykiem Kapinosem oraz Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem.

Kim są laureaci tegorocznego wyróżnienia?

BOROWA

Sebastian Stachowicz z miejscowości Pławo. Prowadzi wraz z żoną Beatą gospodarstwo rolne o powierzchni 30 hektarów. Położenie oraz ukształtowanie terenu gospodarstwa mają decydujący wpływ na kierunki produkcji. Główne to hodowla bydła oraz produkcja roślinna - przede wszystkim uprawy zbóż konsumpcyjnych i roślin strączkowych. W uprawach przeważają pszenica oraz łubin. W najbliższym czasie w właściciele planują zwiększenie produkcji roślinnej oraz wymianę i modernizację parku maszynowego.

CZERMIN

Radosław Myjak prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 100ha. Ukończył studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na Wydziale Agrobioinżynierii. Główne uprawy w gospodarstwie to kukurydza, rzepak, pszenica. Grunty orne są utrzymywane w systemie bezorkowym.

GAWŁUSZOWICE

Michał Then prowadzi nowoczesne rodzinne gospodarstwo o powierzchni 38 ha w miejscowości Kliszów. Po ukończeniu nauki przejął gospodarstwo rolne, które systematycznie unowocześnia. Dzięki wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej rozwinął je dążąc do optymalizacji i pełnej mechanizacji produkcji, systematycznie powiększa park maszynowy. Główna gałąź produkcji to uprawy rzepaku i buraka cukrowego, który osiąga wysoką wydajność z hektara.
Cały czas podnosi swoją wiedzę uczestnicząc w wielu szkoleniach. Od lat działa także czynnie w organizacjach i stowarzyszeniach na terenie miejscowości i gminy, jest członkiem OSP.

MIELEC

Marek Nycek to mieszkaniec Książnic. Po ukończeniu szkoły, od 2015 roku, przejął rodzinne gospodarstwo i podjął działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej. Obecnie posiada 150-hektarowe gospodarstwo i zajmuje się hodowlą bydła opasowego (50szt.). Dominującą uprawą roślinną są zboża i kukurydza. Pracuje na najnowocześniejszym sprzęcie rolniczym. Posiada bogaty park maszynowy zakupiony m.in. przy udziale środków z UE. W swoim gospodarstwie stosuje najnowsze osiągnięcia nauki rolniczej, w szczególności w zakresie produkcji bydła i zbóż, stanowiąc tym samym wzór do naśladowania. Członek organizacji społecznych, wielokrotnie wyróżniany. Codzienna postawa i zaangażowanie w życie wsi, a także mobilizacja i motywacja do kolejnych poczynań i rozwoju w kształtowaniu przemian i modernizacji polskich upraw rolniczych jest u niego nierozerwalnie związana z pasja i umiłowaniem do roślin i ziemi. Za swoją pracę w rolnictwie w tym roku otrzymał odznakę honorową od Ministra Rolnictwa „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”.

PADEW NARODOWA

Krzysztof Czerkies z Padwi Narodowej wraz z żoną Elżbietą i synami Michałem i Grzegorzem prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 60 ha. Rolnik specjalizuje się w produkcji roślinnej i roślin okopowych. Pan Krzysztof prowadzi sprzedaż ziemniaków sadzeniaków, jest rolnikiem aktywnym zawodowo. Współpracuje z firmami i doradcami agrotechnicznymi. Korzysta z wielu programów unijnych, min. skorzystał z programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych przy pomocy i współpracy z pracownikami Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Chętnie promuje nowe odmiany ziemniaków podczas corocznego Dnia Ziemniaka w Padwi Narodowej. Ponadto jest osobą aktywną na terenie gminy Padew Narodowa oraz służy poradą i pomocą miejscowym rolnikom.

PRZECŁAW
Ewa Lewandowska wraz z mężem prowadzi mikro gospodarstwo rolnicze w miejscowości Błonie. W 2017 roku zakupili pierwsze kozy, początkowo na własne potrzeby. Kiedy stado zaczęło się rozrastać w 2020 roku, zaczęli sprzedawać mleko oraz wyrabiać sery kozie w różnych smakach z rozmaitymi dodatkami. Sprzedają je w ramach rolniczego handlu detalicznego. Stawiają na naturę, a natura jest gwarancją smaku. Ich wyroby odznaczają się wysoką jakością. To produkty BIO pochodzące z rolnictwa ekologicznego, gdzie liczy się dobrostan zwierząt. - Prawdziwy ser z mleka koziego jest jednym z najbogatszych źródeł wapnia pośród produktów spożywczych z mleka zwierzęcego. Co więcej, ser z koziego mleka, tak samo jak czyste kozie mleko, mają skład chemiczny bardzo podobny do składu mleka matki.  Nasze zwierzęta nie są tylko numerkami, każda koza ma imię wszystkie są przyjazne, z czego korzystają dzieci, które przy okazji zakupów przytulają nasze pieszczochy - podkreśla nagrozona. 

RADOMYŚL WIELKI

Tadeusz Cymbor to plantator borówki amerykańskiej z Żarówki PROWADZĄCY Gospodarstwo Sadownicze „Cymborówka”. W latach 1985-2002 mieszkał i pracował w Austrii przy renowacji antyków. Po przejściu na emeryturę na stałe osiadł w Żarówce. W 2004 r. założył plantację borówki amerykańskiej. Na początku było to raptem pół hektara. Obecnie plantacja ma 17 ha. Dzięki pracy na plantacji wiele osób, w tym młodzież szkolna i studenci, może sobie dorobić choćby do wakacji. W wolnych chwilach pan Tadeusz pogłębia swoją wiedzę historyczną. Jego podejście z pasją do prowadzonego gospodarstwa zostało dostrzeżone przez włodarzy gminy, którzy przyznali mu tytuł „Agro Biznes 2012” i nominowali go do lauru Eksporter Roku 2015 podczas Noworocznego Spotkania Biznesu.

TUSZÓW NARODOWY

Dominik Łącz z Tuszowa Narodowego jest absolwentem Technikum Rolniczego w Rzemieniu. Od najmłodszych lat pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. Obecnie jako młody rolnik prowadzi własne ponad 20-hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję roślinną. Wskazany do wyróżnienia rolnik swoją pracę na roli traktuję też jako pasję i wykorzystuje nabytą wiedzę do modernizacji i rozwoju prowadzonego gospodarstwa. Od niedawana wspiera go w tym żona Wiktoria, z którą stanął na ślubnym kobiercu 12 sierpnia br. Ponadto, Damian Łącz aktywnie działa społecznie jako strażak ochotnik. Od 2020 roku jest prezesem OSP w Tuszowie Narodowym.

WADOWICE GÓRNE
Krzysztof Piechota (ur. 1966 r.), żonaty, 3. dzieci, mieszka w Kosówce. Od 1990 r. wspólnie z żoną oraz synem prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 20 hektarów. Struktura zasiewów to zboża paszowe, kukurydza, łubin. Do roku 2021 specjalizował się w hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Na stanie utrzymywał 20 macior wraz z przychówkiem.
W związku z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń stado zostało zlikwidowane, co spowodowało przerwanie ciągłości hodowli. Jak sam podkreśla był to bardzo trudny czas, stawiający pod znakiem zapytania dalszą działalność rolniczą. Jednak przywiązanie do pracy na roli oraz satysfakcja czerpana z prowadzenia hodowli dały mu podstawę do przeczekania obostrzeń. Determinacja pozwoliła w bieżącym roku na przystąpienie do odbudowy stada. Nabył 9 loszek zarodowych rasy Polska Biała Zwisłoucha.
Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesną chlewnię, jak również zmechanizowane.

Gratulujemy!

ms

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 922-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2023

LICZBA LUDNOŚCI

135 817-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

190 100 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2023 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano