Powiat Mielecki świętował 20-lecie istnienia [GALERIA CZ. 1]

26.06.2019 Kategoria: Samorząd


Pełna refleksji, wspomnień i podziękowań – taka była gala podsumowująca 20-letnią historię samorządu Powiatu Mieleckiego. Uroczystość odbyła się we wtorek, 25 czerwca, w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu.

Wydarzenie zgromadziło dziesiątki gości – od obecnego Zarządu Powiatu Mieleckiego i Rady Powiatu Mieleckiego ze starostą Stanisławem Lonczakiem i Przewodniczącym Markiem Paprockim na czele, przez wszystkich dotychczasowych starostów powiatu, aż po pracowników starostwa i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu. Zaproszenie do wspólnego podsumowania dotychczasowej działalności samorządu licznie przyjęli także radni powiatowi wszystkich sześciu kadencji oraz ci, których wsparcie i współpraca od lat przynoszą powiatowi liczne owoce. Byli wśród nich m.in. radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Jan Tarapata i Maria Napieracz, reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla Tomasz Leyko oraz Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski i jego zastępcy: Paweł Pazdan i Adriana Miłoś oraz wójtowie i burmistrzowie poszczególnych gmin.

O tym, jak rodził się samorząd powiatowy opowiedział starosta Józef Smaczny

Podczas gali głos przekazano w szczególności tym, którzy przyczynili się do zbudowania powiatu oraz wykreowania jego obecnych kształtów. W symbolicznym wehikule czasu cofnęliśmy się do 9 listopada 1998 roku, kiedy to pierwszym starostą wybrany został Józef Smaczny – i to właśnie on opowiedział zebranym, jak wyglądało tworzenie samorządu powiatowego oraz prowadzenie go przez pierwsze dwie kadencje. – Do końca grudnia 1998 roku pracowałem społecznie, nie mając nawet gabinetu. Miałem za to liczne grono wspaniałych ludzi, którzy pomagali mi w przygotowaniu i organizacji całego starostwa – mówił Józef Smaczny.

Jak podkreślał, samorząd powiatowy od początku musiał borykać się z licznymi problemami. Jednym z nich było bezrobocie, któremu stawiano czoła poprzez aktywną działalność na rzecz rozwoju mieleckiej strefy i poprawy obsługi inwestorów; drugim – brak możliwości pozyskania środków na remonty dróg w pierwszych latach działalności powiatu. Sytuacja ta odwróciła się tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, kiedy uruchomiono możliwości zdobycia środków przedakcesyjnych. Powiat mielecki, jako jedyny w Polsce, pozyskał wówczas blisko dwa miliony euro na modernizację powiatowej części obwodnicy wewnętrznej miasta Mielca. Innymi, szczególnie zapamiętanymi przez starostę inwestycjami były: przebudowa drewnianego mostu w Przecławiu w solidną, betonową, posiadającą pięciokrotnie wyższą nośność przeprawę oraz budowa Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.

Starosta Smaczny w swoich wypowiedziach podkreślał też ogrom pracy wykonanej na rzecz budowy i rozwoju mieleckiego szpitala. Wspomnienia z tamtego okresu zaprezentowano w historycznym filmie. Zebrani mogli zobaczyć pnące się w górę, surowe mury przyszłej lecznicy. – Włożyliśmy sporo wysiłku w to, by tę bazę uczynić taką, jaką jest ona w dniu dzisiejszym. Walczyliśmy też z licznymi trudnościami finansowymi, jednak, dzięki dokonaniu restrukturyzacji organizacyjnej, udało nam się umocnić pozycję szpitala i przez wiele lat był znajdował się on w czołówce lecznic w Polsce – zaznaczał starosta, wyrażając nadziejęna to, iż dzięki wspólnym staraniom renomę szpitala uda się wkrótce odbudować. 

Kolejne dwie kadencje rozwoju powiatu okiem starosty Andrzeja Chrabąszcza

Kolejne kroki na rzecz rozwoju szpitala, jego rozbudowy oraz podnoszenia standardów leczenia podejmował samorząd powiatowy kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 kierowany przez Andrzeja Chrabąszcza. W tym czasie w lecznicy powstały m.in. pracownia tomografii komputerowej, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, a przy szpitalu –  helioport dla śmigłowców. Te same władze, co podkreślał w swoim przemówieniu ówczesny starosta, kładły szczególny nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego. To w tamtym czasie w Mielcu powstało Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Wytwarzania będące pokłosiem rozwiązań podpatrzonych tuż za zachodnią granicą. Historyczne migawki z symbolicznego wbicia łopat w plac budowy zobaczyli wszyscy zebrani na gali.

Wśród odtworzonych, archiwalnych materiałów znalazły się jednak i te niosące za sobą mniej przyjemne wspomnienia. Mowa tu w szczególności o powodzi stulecia z 2010 roku, która skryła pod wodą niemal 60 % mieleckiej ziemi. – Ta powódź odsłoniła słabości powiatu związane z przygotowaniem do tego typu zagrożeń. Wyciągnęliśmy z tej sytuacji wnioski, niemniej cały czas powinniśmy podejmować działania, których celem będzie wzmacnianie powiatu przed tego typu zagrożeniami – podkreślał Andrzej Chrabąszcz, dziś także zaangażowany w życie samorządu jako Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego.

W swojej wypowiedzi wspomniał także o innym, tragicznym wydarzeniu z czasów jego kadencji, które odcisnęło piętno na całej samorządowej społeczności. Dokładnie 10 kwietnia 2010 roku, w katastrofie smoleńskiej, zginął Poseł na Sejm RP Leszek Deptuła.

Ten sam człowiek, jeszcze kilka lat wcześniej, jako szef świeżo utworzonego Wydziału Funduszy Strukturalnych, Rozwoju i Promocji Powiatu, pozyskał wiele środków na inwestycje, podobnie zresztą jak jego następczyni Agnieszka Dernoga. – Wykonaliśmy wówczas naprawdę duży krok w poprawę infrastruktury. Wiele ze zrealizowanych w tamtych latach inwestycji było możliwych dzięki współpracy z wójtami i burmistrzami gmin powiatu mieleckiego. Za tę współpracę chciałbym dziś serdecznie podziękować – mówił starosta Chrabąszcz.

Wśród szczególnie zapamiętanych inwestycji wymienił m.in. realizację drogi w Łużu. Był to efekt współdziałania Lasów Państwowych z samorządami: miejskim i powiatowym oraz samymi obywatelami.

Podsumowanie kadencji 2014-2018 przez starostę Zbigniewa Tymułę

Od podsumowania inwestycji drogowych rozpoczął swoją wypowiedź kolejny starosta, Zbigniew Tymuła. Władzę w powiecie sprawował w latach 2014-2018. – W tym czasie wybudowaliśmy 20 kilometrów chodników, 22 kilometry dróg asfaltowych oraz osiem mostów i jedną kładkę – wyliczał starosta Tymuła, podkreślając, że inwestycje w dużej mierze zrealizowano z udziałem środków pozyskanych z zewnątrz.

Jako kolejne wymienił zadania zrealizowane w mieleckim szpitalu, a pośród nich m.in. zakup nowego sprzętu, remont Oddziału Chirurgii Naczyniowej czy budowę bloku operacyjnego; a także ważne dla mieleckiego pogotowia doposażenie w cztery karetki.

Początkiem kadencji Zbigniew Tymuły, za sprawą działań rozpoczętych przez jego poprzednika Andrzeja Chrabąszcza, starostwo powiatowe przeniosło się z siedziby przy ul. Sękowskiego na ul. Wyspiańskiego. Migawki z tej przeprowadzki pokazano w przygotowanej na okoliczność gali prezentacji multimedialnej. Znalazły się w niej również materiały dokumentujące kolejne zmiany w siedzibach starostwa. Ta przy ul. Wyspiańskiego doczekała się windy, a Wydział Komunikacji – gruntownej modernizacji. – Cieszę się, że pracownicy mogą wykonywać dziś swoje obowiązki w wygodnych warunkach, w pokojach z klimatyzacją – podkreślał.

„Razem budujmy naszą przyszłość”

Wszyscy starostowie w swoich przemówieniach dziękowali zarządom powiatów, radnym oraz pracownikom, z którymi mieli okazję współtworzyć historię samorządu powiatowego. Ważną współpracę wielu rąk podkreślał także obecny Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak. – Tak, jak było nam dane zobaczyć przed chwilą, od momentu powstania powiatu do dnia dzisiejszego wiele się wydarzyło, wiele zostało zrobione. Wszystko to stanowi wypadkową ludzkich starań, pewnych wizji, ścierania się poglądów, ale i niekiedy przypadku, zrządzenia losu. Dzięki nim jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, pomni dokonań poprzedników – zaznaczał starosta. Za dotychczasowy rozwój Powiatu Mieleckiego dziękował zarówno dotychczasowym starostom, jak pracownikom starostwa oraz radnym wszystkich kadencji. – Pięć kadencji już za nami, szósta dopiero się rozpoczęła. O tym, jak będziemy wspominać ten czas, zależy w dużej mierze od nas. Budujmy razem naszą przyszłość, dla dobra nas wszystkich oraz przyszłych pokoleń – zachęcał zebranych.

Najlepsze życzenia na przyszłe lata funkcjonowania samorządu złożyli w dalszej części uroczystości: Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jan Tarapata, Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Podkarpackiego Tomasz Leyko oraz Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, który ufundował na wczorajszą uroczystość także słodki poczęstunek.

Podczas gali wręczono statuetki dla wszystkich dotychczasowych starostów oraz przewodniczących rad. Pamiątkowe szklane trofea odebrali także pracownicy Starostwa Powiatowego w Mielcu, którzy związali z nim swoje losy zawodowe równo 20 lat temu. 

Wydarzeniu towarzyszyły występy artystyczne. Muzycznie galę uświetniła Jessica Motyl z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu przygotowana do występu przez Małgorzatę Pazdro. Ucztę taneczną zaserwowali zebranym z kolei uzdolnieni tancerze z Centrum Tańca Gala: Konrad Rybka i Julia Sosińska. Ich opiekunem jest Mariusz Sosiński.

ms

Galeria zdjęć

LUDZIE

39 418-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

16-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

17 248 897-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano