A A A

Natalia Zastępa wystąpi na Powitaniu Lata w Mielcu!

04.03.2020 Kategoria: Kultura


Tę młodą wokalistkę z pewnością znacie z fantastycznych występów w telewizji oraz coraz to nowszych radiowych hitów. Natalia Zastępa wraz z zespołem już 20 czerwca wystąpi w Mielcu!

Natalia Zastępa zadebiutowała w 2018 roku utworem „Za późno”, który szybko okrzyknięty został hitem, doczekując się przeszło 6,5 miliona odsłon w serwisie YouTube. Sukces na polskim rynku muzycznym odniosły także kolejne single – „Nie żałuję” oraz „Kłopoty”. Wokalistka wystąpiła na 56. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu podczas koncertu „Debiuty”, uzyskując również nominację do uzyskania nagrody w tej samej kategorii. W 2019 roku była nominowana także do innych nagród, m.in.: JOY Influencer Roku 2019 w kategorii „Music Influencer”, Top Of The Top Sopot Festival w kategorii „Young Choice Award” czy tytułu „Hit jesieni 2019” w Plebiscycie Party.pl.

Warto podkreślić, że początki kariery Natalii Zastępy sięgają roku 2018, kiedy to dała się poznać szerszej publiczności za sprawą swoich występów w popularnych formatach typu talent show. Początkująca wówczas wokalistka dotarła do finału pierwszej polskiej edycji programu The Voice Kids, w którym swoje umiejętności wokalne szlifowała pod czujnym okiem Edyty Górniak. Pół roku później pojawiła się na przesłuchaniach do 9. edycji The Voice of Poland. Brawurowym wykonaniem hitu „Skyfall” zaskarbiła sobie sympatię jurorów i widzów. Przez wszystkie etapy programu, aż po sam ścisły finał, przebrnęła śpiewająco, wspierana przez trenera Michała Szpaka. Muzyk wielokrotnie podkreślał, że Natalia Zastępa obdarzona jest wyjątkowym talentem wokalnym i posiada niezbędne predyspozycje do tego, żeby zaistnieć na polskim rynku muzycznym – o czym przekonujemy się, śledząc kolejne sukcesy młodej wokalistki.

Koncert w Mielcu będzie o tyle wyjątkowy, że obie te gwiazdy – Natalia Zastępa i Michał Szpak, którego występ anonsowaliśmy już przed tygodniem – zagrają tego samego dnia i na tej samej scenie! Pamiętajcie! Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 20 czerwca. Szczegółowe godziny koncertów Natalii Zastępy i Michała Szpaka podamy w kolejnych informacjach. Zachęcamy do śledzenia newsów związanych z Powiatowym Powitaniem Lata na stronie www.powiat-mielecki.pl, fanpage Powiatu Mieleckiego oraz facebookowym wydarzeniu

ms
Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano