Kolejny sukces Akademii Piłkarskiej „Piłkarskie Nadzieje”

17.08.2018 Kategoria: Sport


Młodzi piłkarze zdobyli brązowy medal w kategorii U-13 podczas mistrzostw Dana Cup. Pozostałe drużyny w z roczników 2006 oraz 2007 również walczyły bardzo dzielnie i zanotowały dobre wyniki.

Reprezentanci najdalszych zakątków globu – od Gwatemali po Nową Zelandię, poprzez Europę, Afrykę i Azję. Nie ma Kontynentu, który nie wystawiłby chociaż jednej drużyny w największych mistrzostwach dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej – Dana Cup 2018. W tegorocznej edycji, która odbyła się w ostatni tydzień lipca na północy Danii, wzięło udział ponad tysiąc drużyn z 55 krajów z całego świata, w tym reprezentujące południowo-wschodnią Polskę, Piłkarskie Nadzieje Mielec.

Znakiem rozpoznawczym turnieju jest jego ceremonia otwarcia. Podczas jej trwania uformowany jest pochód przypominający ten, który poprzedza rozpoczęcie Igrzysk Olimpijskich. Przemarsz tysięcy zawodników z całego świata, prowadzi przez zabytkowe miasto Hjorring do miejscowego stadionu, gdzie z trybun oklaskuje ich ponad 10 tysięcy widzów. Spektakularna ceremonia jest transmitowana przez duńską telewizję TV2, a na jej zakończenie odbywają się koncerty międzynarodowych gwiazd muzyki.

Na Dana Cup Piłkarskie Nadzieje grały zespołami z roczników 2007, 2006 oraz 2005.  Na młodych piłkarzy z Mielca czekały topowe drużyny z Islandii, Norwegii, Niemiec, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuala Lumpur, Anglii, Peru, Malty, Ukrainy a także z Wysp Owczych. – Spotkania fazy grupowej były wielką niewiadomą dla nas wszystkich. Pierwszy mecz na turnieju rozgrywaliśmy bardzo wcześnie rano. Mimo sporej nerwowości na początku spotkania szybko przejęliśmy kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami i wygraliśmy pewnie – relacjonuje trener rocznika 2005 Jacek Cyganowski. – Moim zdaniem premierowy mecz na Dana Cup był bardzo ważny pod względem mentalnym. Chłopcy uwierzyli w siebie i zdali sobie sprawę, że mogą sporo osiągnąć – podkreśla.

Jego drużyna osiągnęła ogromny sukces – została zatrzymana dopiero w półfinale, gdzie lepsza okazała się jedna z najlepszych drużyn w Norwegii, Vidar FK. – Mieliśmy swoje okazje, ale brakowało szczęścia. Norwedzy szybko strzelili bramkę i później grali bardzo mądrze – informuje Cyganowski. – Jestem bardzo dumny z wszystkich naszych zawodników. Zagrali naprawdę znakomicie. Mogę im tylko serdecznie pogratulować – mówi z uznaniem.

Piłkarskie Nadzieje w kategorii U-13 wystawiła też drugą drużynę, która zatrzymała się dopiero w ćwierćfinale po porażce z zespołem z Malty.

Bardzo dobrze spisały się również drużyny z roczników 2006 i 2007. Podopieczni trenerów Pawła Mrozika, Tomasza Grabca, Dariusza Szadego oraz Piotra Gilara wygrali swoje mecze w fazie grupowej i w komplecie awansowali do play-offów. Tam szło im już ze zmiennym szczęściem. Części udało się awansować do 1/8 finału, pozostałe zespoły odpadły w fazie TOP32. – Z każdym rokiem jesteśmy coraz bardziej doświadczeni. To też było widać na przykładzie tegorocznych zmagań. Muszę również przyznać, że tegoroczny poziom Dana Cup, był bardzo wysoki. Tam nie było słabych, czy nawet średnich drużyn. Tym bardziej gratulujemy naszym podopiecznym, że w takim gronie, spsiali się tak dobrze – podkreśla Paweł Mrozik.

Galeria zdjęć

LUDZIE

21 848-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

6-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

5 572 877-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano