Zapraszamy na otwarcie nowej sali obrad i XLIII sesję Rady Powiatu Mieleckiego

13.06.2018 Kategoria: Zaproszenie


Data: 26.06.2018
Miejsce wydarzenia: Sala Obrad, piętro 1, Starostwo Powiatowe w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6
Godzina: 09:30

ZAWIADOMIENIE

XLIII Sesja

Rady Powiatu Mieleckiego

odbędzie się w dniu

 26 czerwca 2018 r. o godz. 9.30

 

w Sali Obrad  Starostwa Powiatowego w Mielcu

przy ul. Wyspiańskiego 6

 

Tematyka Obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu:
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2017 rok,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mieleckiego.
 10. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2017 rok.
 12. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX, Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 –Poprawa, jakości kształcenia ogólnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz haromonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 8 maja 2018 r.
 17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli w 2018 r.
 18. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 

        

         Henryk Niedbała

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję