Starostwo Powiatowe  herb_40px_wersja2.png  w Mielcu

A A A

logo_300px.svg

III Międzyszkolny Konkurs Literacki „Po pierwsze rodzina!” rozstrzygnięty

23.06.2022 Kategoria: Edukacja


W dniu 10 czerwca 2022r. nastąpiło rozstrzygnięcie III Międzyszkolnego Konkursu Literackiego, którego organizatorem był Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. W tym roku szkolnym hasło przewodnie konkursu brzmiało: Po pierwsze rodzina!

Patronat Honorowy nad konkursem sprawowała Dyrektor ZS pani Lidia Gereło oraz Mielecka Grupa Literacka „Słowo” działająca przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, na czele z panią Aleksandrą Pigułą.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować pracę w dowolnej formie literackiej, która nawiązywałaby do myśli przewodniej – Po pierwsze rodzina! Celem nadrzędnym III Międzyszkolnego Konkursu Literackiego była promocja młodych talentów, rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, a także ukazanie roli i wartości rodziny w życiu każdego człowieka.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Jury dokonało wstępnej selekcji i do oceny zakwalifikowało 40 utworów. Autorzy prac to uczniowie 15 szkół z Mielca i powiatu mieleckiego, a opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu sprawowało 18 nauczycieli.

Do oceny nadesłanych prac powołano Jury w składzie: Dyrektor ZS pani Lidia Gereło, pani Aleksandra Piguła – prezes MGL „Słowo” oraz panie: Lucyna Maryniak, Halina Bednarz, Alicja Rajchel, Dorota Targosz i Marta Stachura.

Nadesłane prace prezentowały bardzo wysoki poziom. Jury było pod wrażeniem wyobraźni i kreatywności uczestników, którzy zechcieli podzielić się swoim talentem i wrażliwością w postrzeganiu świata. W swoich pracach pokazali wiele odcieni życia rodzinnego i jego wartość sprawdzającą się szczególnie w momentach kryzysowych.

Wyniki konkursu:

Szkoły Ponadpodstawowe:

Kategoria – Wiersz
I miejsce: Roksana Leśniak - I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu (opiekun p. Alicja Salamon)
II miejsce ex aequo: Patryk Polak - Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu (opiekun p. Grażyna Paduch) i Kamila Lasek - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu (opiekun p. Monika Rządzka)
III miejsce ex aequo: Maria Noga - Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu (opiekun p. Grażyna Paduch) i Jakub Jasina - Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu (opiekun p. Lucyna Maryniak)
Wyróżnienie: Wiktoria Mendrygał - Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu (opiekun p. Halina Bednarz)

Kategoria – Proza
I miejsce: Katarzyna Mazur - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu (opiekun p. Halina Bednarz)
II miejsce ex aequo: Weronika Kołc - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu (opiekun p. Monika Rządzka) i Kornelia Żołądź - Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu (opiekun p. Agnieszka Lorynowicz)
III miejsce: Marta Kilian - Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu (opiekun p. Agnieszka Lorynowicz)

Wyróżnienia: Tomasz Szczur - Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu (opiekun p. Lucyna Maryniak)

Szkoły Podstawowe

Kategoria - Wiersz
I miejsce: Maciej Markowski - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chrząstowie (opiekun p. Justyna Wnuk)
II miejsce ex aequo: Maria Narowska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu (opiekun p. Katarzyna Pałach) i Arkadiusz Cholewa - Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Żarówce (opiekun p. Jolanta Palion).
III miejsce ex aequo: Maria Dybska - Zespół Szkół w Chorzelowie (opiekun p. Lidia Kutrybała), Oliwia Harpula - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuszowie Narodowym (opiekun p. Barbara Ćwięka-Występek), Kamila Merchut - ZSP Szkoła Podstawowa w Wadowicach Górnych (opiekun p. Justyna Owcarz) .

Wyróżnienia: Martyna Szot - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chrząstowie (opiekun p. Justyna Wnuk), Filip Paterak - Zespół Szkół w Chorzelowie (opiekun p. Lidia Kutrybała), Filip Głaz - Zespół Szkół w Chorzelowie (opiekun p. Lidia Kutrybała), Bartosz Cholewa - Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Żarówce (opiekun p. Jolanta Palion), Julia Gaj - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuszowie Narodowym (opiekun p. Barbara Ćwięka-Występek, Magdalena Wąsik - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tuszowie Narodowym (opiekun p. Barbara Ćwięka-Występek),
Anita Gola - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Mielcu (opiekun p. Magdalena Rumak-Markowska), Aleksandra Kiełb – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Mielcu (opiekun p. Iwona Białek), Amelia Gancarz - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu (opiekun p. Jolanta Dudzik).

Kategoria - Proza
I miejsce: Zuzanna Krępa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu (opiekun p. Zofia Tychanowicz).
II miejsce ex aequo: Katarzyna Tychanowicz - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu (opiekun p. Zofia Tychanowicz) i Marcin Wojciechowski - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu (opiekun p. Katarzyna Pałach) .
III miejsce ex aequo: Katarzyna Latawiec - Zespół Szkół w Chorzelowie (opiekun p. Elżbieta Babula), Martyna Bednarz - Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego w Mielcu (opiekun p. Anna Żarów) i Katarzyna Jachym Szkoła Podstawowa w Otałęży (opiekun p. Renata Wacnik).

Wyróżnienia: Emilia Małek - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chrząstowie (opiekun p. Justyna Wnuk), Karolina Korb – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Mielcu (opiekun p. Iwona Białek), Filip Madura - Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Żarówce (opiekun p. Jolanta Palion) i Zuzanna Kulig - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu (opiekun p. Marzena Kapinos).
Nagrody dla uczestników konkursu ufundowała Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu – pani Lidia Gereło, a także pani Aleksandra Piguła – prezes Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo”. Dużą część nagród zakupiono ze środków pozyskanych przez bibliotekę szkolną ZS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – edycja 2021’.

Ponadto, dodatkową nagrodą dla pełnoletnich uczestników konkursu jest możliwość przystąpienia do Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo”, działającej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, do czego serdecznie zachęca pani Prezes Aleksandra Piguła.
Organizatorzy konkursu: Halina Bednarz, Lucyna Maryniak, Dorota Targosz i Alicja Rajchel.

źródło: Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu
ar

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

9 778-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I kwartale 2022

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

167 200 000-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2022 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano