A A A

Dzień Kobiet w „Koperniku”

13.03.2018 Kategoria: Edukacja


Świętowania Dnia Kobiet nie mogło zabraknąć w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Odbył się tam kiermasz ciast, wybory na Miss Szkoły oraz… konkurs na najlepiej przebranego mężczyznę.

Tradycyjnie już męska społeczność szkoły przygotowała prezenty, poczęstunki i kwiaty dla nauczycielek oraz uczennic. Jednak na kobiety (i nie tylko!) czekały również atrakcje zorganizowane przez Samorząd Uczniowski z opiekunką - panią Agnieszką Czechurą na czele. Szkolne obchody święta rozpoczął poranny kiermasz ciast. Dalej było już tylko ciekawiej…

Oczko mu poszło, temu uczniu

Tradycyjnym punktem Dnia Kobiet w „Koperniku” jest niezwykły pokaz mody. Niezwykły – bo biorą   w nim udział… uczniowie przebrani za kobiety. Każdy uczestnik pokazu stara się, by jego ubiór był jak najbardziej kobiecy – efekt pomagają osiągnąć peruki, sukienki, buty na szpilkach… a nawet makijaż. Zachowanie też ma symbolizować kobiecość – jest charakterystyczny krok wybiegowy, robienie szpagatów, a nawet… rzucanie częściami garderoby! Czasem zdarza się, że na środku improwizowanego wybiegu u jednego z uczestników pojawi się oczko w rajstopach. Efekt jest komiczny, ale przecież o to właśnie chodzi – o śmiech i dobrą zabawę!

W tym roku jury złożone z kobiet (prawdziwych!) miało bardzo trudny wybór – wszyscy uczestnicy pokazu zaprezentowali się świetnie, budząc owacje publiczności i westchnienia fanek (a może również fanów?). Ostatecznie pierwsze miejsce zajął Jarek Jaworek, na kolejnym stopniu podium uplasował się Bartek Florek, a na miejscu trzecim znalazł się Wojtek Mazur.

The winneris…

Kulminacyjnym punktem czwartkowej zabawy były wybory Miss II LO 2018. Wybory poprzedzone były klasowymi eliminacjami. Z kolei do finałowego etapu przeszło 10 dziewczyn, które uzyskały najlepszy wynik w głosowaniu męskiej części uczniów.
W finale emocje sięgały zenitu. Sala gimnastyczna była wypełniona po brzegi. Uczennice musiały jak najlepiej zaprezentować się przed jury, złożonym z nauczycieli: Alfreda Ortyla, Tomasza Kosiorowskiego i Grzegorza Witka, a także przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Huberta Wejmana. Nie chodziło jednak o wygląd.

Finalistki musiały zmierzyć się z wymagającymi zadaniami. Pierwszą konkurencją było jak najszybsze przyszycie guzika do kawałka materiału. Dodatkowym utrudnieniem był brak nożyczek, co wystawiło na próbę kreatywność kandydatek na Miss, które musiały uporać się z docięciem nitki. Następnie licealistki musiały m.in. obrać jabłko tak, by pozostawić jak najdłuższy kawałek skórki, zawiązać krawat czy pomalować szminką chłopaka z widowni po wykonywaniu obrotów przez 30 sekund.

Po prawie godzinnej rywalizacji uroczyście ogłoszono wyniki. Tytuł Miss II LO 2018 otrzymała Aleksandra Maziarz, I Vice Miss została Aleksandra Rataj, a II Vice Miss - Kornelia Czechura. Każda z uczestniczek finału otrzymała słodki upominek, a zwyciężczynie – koronę.

I nawet, jeśli Kopernik nie była kobietą - to czymże byłby „Kopernik” bez kobiet?

Tekst: II LO 

Zdjęcia: Michał Krawiec

Galeria zdjęć

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

26 731-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I i II kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano