A A A

8 tygodni do zdrowia

26.10.2020 Kategoria: Informacje


ikonka_slabowidzaca_gotowa_4.png

Od 29 września Narodowy Fundusz Zdrowia wystartował z profilaktyczno-treningowym programem „8 tygodni do zdrowia”, który publikowany jest na kanale YT Akademii NFZ, w każdy wtorek, przez kolejne dwa miesiące.

Najważniejsza jest profilaktyka

NFZ zdecydowanie stawia na profilaktykę i zachęca wszystkich Polaków do podjęcia aktywności fizycznej. Gotowe do przeprowadzenia treningi mają pomóc w uzyskaniu większej sprawności fizycznej, poprawieniu ogólnej wydolności, obniżeniu ciśnienia, lepszej pracy serca. To istotny element w profilaktyce chorób przewlekłych. Co ważne regularny wysiłek, zwłaszcza w czasie pandemii, jest kluczowy do budowania odporności organizmu.
NFZ w ramach działań profilaktycznych i trosce o zdrowie wszystkich Polaków namawia do zmiany nawyków. Ruch wskazany jest dla każdego i ma udowodnioną skuteczność. Zamieniając 30 minut siedzenia chociażby tylko na niską aktywność fizyczną zmniejszamy ryzyko zgonu z powodu nowotworu już o 8%. Jeśli aktywność zwiększymy do średniego natężenia, to ryzyko spadnie aż o 31%. Niestety siedzący tryb życia, może zwiększyć ryzyko zgonu aż o 82%. . Korzyści z podjęcia aktywności fizycznej zapobiegają przybieraniu na wadze oraz stanowią kluczowy element programów odchudzania i utrzymania wagi w obliczu trwającej walki z epidemią otyłości. Pandemia COVID-19 zmusiła nas wszystkich do istotnego ograniczenia naszej mobilności. Pozostaliśmy w domach przez kilka miesięcy, a na skutki obowiązkowej izolacji społecznej nie musieliśmy długo czekać. Diabetolodzy już odnotowują zwiększoną ilość zachorowań na cukrzycę typu 2, i to zwłaszcza u młodszych osób. Dlatego NFZ zachęca również do skorzystania z opracowanych przez dietetyków jadłospisów, przygotowanych zgodnie z popularną dietą DASH, dostępnych za darmo na stronie internetowej diety.nfz.gov.pl.

Wysiłek fizyczny jest dobrze tolerowany przez osoby z różnymi chorobami przewlekłymi. Ma udowodniony, pozytywny wpływ na pacjentów z chorobami serca, z wysokim ciśnieniem krwi, cukrzycą, astmą, chorobami reumatycznymi czy depresją. Ruch podnosi poziom naszego poczucia zadowolenia i zwiększa odporność na stres. Jednak w przypadku wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem POZ, czy w naszym przypadku nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań do podjęcia zwiększonego wysiłku.

Alarmujące dane

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia około 2 mln zgonów rocznie na świecie przypisuje się brakowi aktywności fizycznej. Nawet ok. 85% ludzi prowadzi siedzący tryb życia. Szacuje się, że prawie dwie trzecie dzieci jest niewystarczająco aktywnych, co ma poważne konsekwencje dla ich przyszłego zdrowia. Na otyłość nie tylko chorujemy, lecz także umieramy. Rocznie z powodu chorób związanych z nadwagą i otyłością umiera ponad 2,5 mln osób na świecie. WHO zaleca, aby dla uzyskania korzyści zdrowotnych - osoby dorosłe, tj. od 18. do 64. roku życia, podejmowały w tygodniu co najmniej 150 minut umiarkowanej lub 75 minut intensywnej aerobowej aktywności fizycznej.

W Polsce 39% Polaków jest aktywnych w stopniu zalecanym przez WHO. Jednocześnie 50% respondentów jest aktywnych w stopniu zerowym. Osoby starsze są aktywne jedynie w związku z przemieszczaniem się, a zalecenia WHO spełnia ok. 5% osób w wieku powyżej 65 r.ż., a wśród osób po 75 r.ż. zupełnie nieaktywnych jest aż 91%.

Osoby regularnie uprawiające rekreacyjnie sport w czasie wolnym (określono to jako 1-2 razy w tygodniu), to zależnie od wieku: 20-29 lat – 27,7%; 30-39 lat – 21,2%; 40-49 lat – 15,6%; powyżej 50 r. ż – 11%. Ponieważ wszystkie te badania są oparte na deklaracji uczestników, więc można założyć, że dane są nieco zawyżone.

Wpływ pandemii COVID-19 na poziom aktywności fizycznej

Wśród dorosłych Amerykanów wiosną w czasie szczytu pandemii 53% respondentów nie zmieniło poziomu aktywności fizycznej, 27% zmniejszyło ilość ruchu, a 17% zwiększyło ilość ćwiczeń.

Okazuje się, że wg najnowszych danych z 2020 roku aż 61% Polaków ma problem z nadmierną masą ciała, która częściej występuje u mężczyzn. Badania wskazują, że 46% mężczyzn ma nadwagę, a 28% jest otyłych, w porównaniu do 29% kobiet z nadwagą i 21% z otyłością. Problem z nadwagą rośnie z wiekiem. Nadwagę ma aż 78% osób powyżej 65. roku życia i 72% osób pomiędzy 45. a 54. rokiem życia.

Aż 50% Polaków nie uprawia żadnego sportu. Czas izolacji społecznej z powodu pandemii jest dużym wyzwaniem nawet dla tej połowy Polaków, która uprawia sport. W czasie pandemii ci, którzy już wcześniej byli aktywni fizycznie najchętniej korzystali z jazdy na rowerze. Sporą popularność zyskały treningi ogólnorozwojowe jak gimnastyka czy aerobik oraz spacery. Jednak tylko 12% Polaków poświęca na spacer więcej niż 1. do 2. godzin dziennie, 28% dedykuje na spacer między 30 minut a godzinę, a 39% na spacer poświęca do 30 minut. Okazało się, że sporą popularność zaczęły się cieszyć treningi dostępne online do przeprowadzenia w warunkach domowych. Aktywność fizyczną przynajmniej raz w miesiącu podejmowało 61% Polaków, ale tylko dla 28% motywacją była chęć poprawy zdrowia. 85% Polaków planuje ćwiczyć po zakończeniu pandemii.

Co można zrobić w 8 tygodni

Program profilaktyczno-treningowy „8 tygodni do zdrowia” opracowany został przez profesjonalnych trenerów i oferuje wsparcie fizjoterapeuty, lekarza i psychologa. Zgodnie z założeniami i celami Strategii NFZ na lata 2019-2023 koncentruje się na aktywności fizycznej. Dostępny jest za darmo. „8 tygodni do zdrowia” to świadome kreowanie zdrowego stylu życia opartego na odpowiedniej dawce ruchu, zbilansowanej diecie i wsparciu psychologicznym. Możemy go wprowadzić w życie, w ramach działań profilaktycznych, zapobiegając narastającej fali chorób cywilizacyjnych.

„8 tygodni do zdrowia” to cykl ośmiu 35. minutowych filmów poprzedzonych wprowadzającym materiałem instruktażowym. 8-tygodniowy program zakłada narastającą intensywność treningów od treningu adaptacyjnego trwającego od 100 do 170 min. w 8. tygodniu. Każdy odcinek zawiera konsultacje specjalistów i zapewnia powtarzalny schemat przygotowania się do kolejnego treningu oraz pokazuje możliwości monitorowania postępów. Przed każdym odcinkiem musimy sprawdzić naszą aktualną kondycję fizyczną korzystając z jednej z dwóch wersji testu Coopera – biegową lub marszową oraz wypełnić kwestionariusz PARQ, a także sprawdzić masę ciała oraz zmierzyć obwód pasa w cm. Do wykonania ćwiczeń wystarczy para wygodnych butów i luźny, niekrępujący ruchów strój, mata, hantle, ręcznik i woda. Kompleksowo przeprowadzony program pozwala zredukować masę ciała o ok. 3 kg. Możemy po niego sięgnąć w dowolnym, wybranym przez siebie momencie.

W każdym odcinku otrzymamy też wsparcie zespołu ekspertów:

 • Fizjoterapeuta – przed każdym treningiem zademonstruje jak poprawnie wykonać trening;
 • Trener - przeprowadzi nas poprzez trening;
 • Lekarz – omówi zdrowotne korzyści wysiłku fizycznego oraz przedstawi tygodniowy plan samodzielnej aktywności;
 • Psycholog – zmotywuje i zachęci do wytrwałości.

Harmonogram programu „8 tygodni do zdrowia”:

Film startowy „Poznaj program i naszych ekspertów”


Publikacja kolejnych treningów:

1. Adaptacja, czyli zaczynamy - 29.09
2. Budujemy wydolność - 6.10
3. Ćwiczymy z obciążeniem - 13.10
4. Tabata i nasze pierwsze interwały - 20.10
5. Wzmacniamy siłę mięśni - 27.10
6. Poznajemy interwały prof. Gibali - 3.11
7. Czas na interwałowy HIIT. Etap 1 - 10.11
8. Gotowi na interwałowy HIIT. Etap 2 - 17.11

Filmy z treningami, testy i program dostępne są na stronie Akademia NFZ: https://akademia.nfz.gov.pl/

Zapraszamy wszystkich do treningów i wspólnej zabawy przez kolejne 8 tygodni.

ar

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

Starosta Powiatu Mieleckiego
Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
Andrzej Bryła Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

DOKUMENTY

40 641-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów w I II III kwartale 2020

LICZBA LUDNOŚCI

136 666-----------------------
mieszkańców powiatu mieleckiego

PIENIĄDZE

169 745 00-----------------------
planowanych dochodów budżetu w 2020 roku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano