dane_kontaktowe11.jpg

Biuro Rzeczy Znalezionych
Mielec, ul. Wyspiańskiego 6
tel. (17) 78 00 400


Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

1. Ustawę z dnia 23 04 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 06 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141, ze zm.),
3. Ustawę z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych:

  • odbieranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionej,
  • przechowywanie rzeczy znalezionych,
  • poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji w przedmiotowym zakresie.


Do biura rzeczy znalezionych przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Mieleckiego, za wyjątkiem:

1. rzeczy znalezionych w budynkach publicznych, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego - wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,
2. sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego, karty powołania albo mapy wojskowej, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo - nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy oddać do najbliższego posterunku Policji.


Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się muszą określić:

1. jaka rzecz (przedmiot) została zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne,
2. przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznakowanie bądź opis widocznych skutków zużycia.


Starosta może odmówić odebrania i przechowywania rzeczy znalezionej, jeżeli ona nie przedstawia żadnej wartości.

W przypadku, gdy przechowywanie rzeczy znalezionej pociąga za sobą koszty - rzecz może zostać wydana właścicielowi za zwrotem kosztów.

Zgodnie art. 187 kodeksu cywilnego pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną przez uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa.

Inne rzeczy stają się po upływie tych samych terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom; jeżeli rzeczy są przechowywane przez organ państwowy, znalazca może je odebrać za zwrotem kosztów.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję