zadania_wydzialu22.jpg

1. Do zadań Radcy Prawnego (RP) należy w szczególności:


1) udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych wydawanych przez Zarząd i Starostę,
2) opiniowanie projektów uchwał Rady,
3) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i dyrektorów wydziałów Starostwa,
4) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień długoterminowych, nietypowych lub w sprawach dotyczących przedmiotu o znacznej wartości. Opiniowanie tych umów i porozumień,
5) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami egzekucyjnymi w sprawach Powiatu,
6) wykonywanie zastępstwa procesowego Starosty realizującego zadania z zakresu administracji rządowej w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
7) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Powiatu oraz Skarbu Państwa i współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję