zadania_wydzialu22.jpg

1. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PO) w zakresie ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) klasyfikowanie informacji niejawnych,
3) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
4) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
5) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
6) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie i nadzorowanie jego realizacji,
7) udostępnianie informacji niejawnych upoważnionym osobom i instytucjom,
8) prowadzenie postępowań sprawdzających w celu ustalenia, czy osoba dopuszczona do informacji niejawnych, daje rękojmię zachowania tajemnicy,
9) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa pracownikom dopuszczonym do informacji niejawnych,
10) nadzór nad kancelarią niejawną oraz prowadzenie spraw związanych z jej obsługą,
11) organizowanie szkoleń w zakresie informacji niejawnych i wydawanie zaświadczeń o ukończeniu stosownego szkolenia,
12) podejmowanie odpowiednich działań w razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


2. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie ochrony danych osobowych należy w szczególności:

1) pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI),
2) stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w Starostwie,
3) przeprowadzanie kontroli w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
4) zgłaszanie zbiorów danych oraz zmian w nich zachodzących do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz prowadzenie rejestru zgłoszonych zbiorów danych osobowych w Starostwie,
5) zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych we współpracy z Biurem Informatyki,
6) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi.


3. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie spraw obronnych należy w szczególności:

1) opracowywanie i bieżąca aktualizacja planu akcji kurierskiej Starostwa oraz nadzór nad realizacją zadań akcji kurierskiej przez organy samorządu terytorialnego niższego szczebla,
2) przygotowywanie projektów corocznych wytycznych Starosty do realizacji zadań obronnych i szkolenia obronnego,
3) ustalanie głównych przedsięwzięć szkolenia obronnego, organizacyjne przygotowanie o prowadzenie szkoleń i ćwiczeń na szczeblu powiatowym,
4) przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty dotyczących spraw obronnych oraz prowadzenie zbioru aktów prawnych i dokumentacji obronnej Starostwa.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję