WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU STAROSTY POWIATU, KOMISJI REGULAMINOWEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA, KOMISJI INFRASTRUKTURY RADY POWIATU ORAZ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZK

Posiedzeniu w/w Komisji odbędzie się w dniu 30.05.2018 r. o godz. 9°° w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

Komisje obradować będą według podanego porządku:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

2. Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i analiza zagrożeń na terenie Powiatu Mieleckiego.

3. Ocena realizacji akcji „Zima 2017/2018”.

4. Analiza zakresu działań w ramach akcji „Bezpieczne lato”:

1) ocena zabezpieczenia pożarowego na terenie Powiatu Mieleckiego;

2) informacja na temat skali przestępczości wśród osób nieletnich oraz podejmowanymi działaniami związanymi z występującymi sytuacjami cyberprzemocy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki;

3) Informacje:

a) zakresie bezpieczeństwa nad wodą w sezon letni i w miejscach wypoczynku w zakresie stanu sanitarno – epidemiologicznego,

b) o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

4) Informacja na temat: „Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych na terenie powiatu mieleckiego”. Zasady likwidacji zagrożeń w rolnictwie indywidualnym;

5) Informacje o podjętych działaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mielcu w zakresie akcji „Bezpieczne Lato” min. o obiektach, w których będą organizowane letnie wypoczynki dla dzieci i młodzieży.

5. Wnioski i sprawy bieżące.

komisja_bezpieczenstwa.png

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI: Zbigniew TYMUŁA – Starosta Powiatu Mieleckiego.
SEKRETARZ KOMISJI: Jan KOZEK – Biuro Zarządzania Kryzysowego.


I. Członkowie Komisji powołani na podstawie art. 38a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.):

Marek KAMIŃSKI – przedstawiciel Rady Powiatu Mieleckiego.
Michał DUSZKIEWICZ – przedstawiciel Rady Powiatu Mieleckiego.
Jacek JUWA – Komendant Powiatowy Policji w Mielcu.
Jacek DUREJ – przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu.
Zenon TOKARSKI – Kierownik Biura ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego
w Mielcu – przedstawiciel Prezydenta Miasta Mielca.
Dawid UZAR – Przedstawiciel Gminy Tuszów Narodowy.
Jerzy KOS – Wójt Gminy Wadowice Górne.


II. Członkowie Komisji powołani na podstawie art. 38a ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.):

Stanisław RĄCZKA – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu.
Franciszek AUGUSTYN – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mielcu.
Beata KARDYŚ – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Renata SIEMBAB – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
Andrzej BRYŁA – Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego
Mirosław CIESIELSKI – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu.


W pracach Komisji uczestniczy Zastępca Prokuratora Rejonowego w Mielcu Pani Małgorzata Dobosz - Słąba wskazana przez Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie pisma nr PO.IV.WOS.071/1/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku.

Pobierz pliki

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję