stowarzyszenia.png

W związku z reformą administracyjną Państwa, od dnia 1 stycznia 1999r. stowarzyszenia podlegają nadzorowi starosty właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Organem nadzoru dla stowarzyszeń działających na terenie powiatu mieleckiego jest Starosta Powiatu Mieleckiego. Nadzór Starosty nad działalnością stowarzyszeń sprawowany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) wyłącznie z punktu widzenia legalności, tzn. zgodności działania stowarzyszenia z przepisami prawa i postanowieniami statutu, bez wkraczania w merytoryczną stronę działalności stowarzyszenia.


JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE?

UPRAWNIENIA STAROSTY W RAMACH NADZORU NAD STOWARZYSZENIAMI.

INFORMACJA W SPRAWIE POBIERANIA OPŁAT OD STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM EWIDENCYJNYM JEST STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO.

DZIAŁASZ W STOWARZYSZENIU? UWAGA! OD 20 MAJA 2016 R. ZMIENIŁY SIE PRZEPISY USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH.


KARTY USŁUG


Więcej informacji na temat stowarzyszeń działających na terenie Powiatu Mieleckiego można uzyskać w Biurze Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu, mieszczącym się przy ul. Wyspiańskiego 6, pok. 206, tel. (0-17) 7800417 / 7800416 ,  nkoziol@powiat-mielecki.pl, egorska@powiat-mielecki.pl

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję