prdpp.png

Kadencja 2017-2020

3 przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego, w osobach:

 • Mariusz Barnaś
 • Stanisław Kagan
 • Maria Orłowska

3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Mieleckiego, w osobach:

 • Maria Napieracz
 • Bożena Rybka
 • Dawid Uzar

6 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w osobach:

z terenu miasta Mielca:

 • Bogusław Kołacz
 • Zofia Radwańska
 • Małgorzata Rybińska

z terenu Powiatu Mieleckiego:

 • Marta Kieraś
 • Wojciech Naprawa
 • Maria Trznadel

Uchwała Nr 132/972/2017 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego, określenia jej składu osobowego oraz siedziby, na adres której doręcza się projekty dokumentów do zaopiniowania - do pobrania


Prezydium Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego tworzą:

1. Przewodniczący – Bogusław Kołacz
2. Wiceprzewodnicząca – Maria Napieracz
3. Sekretarz – Zofia Radwańska

Kontakt: prdpp@powiat-mielecki.pl


Protokoły posiedzeń Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego dostępne poniżej:

Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego z dnia 6 listopada 2017 r. (pobierz)
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego z dnia 28 listopada 2017 r. (pobierz)
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. (pobierz)
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego z dnia 20 lutego 2018 r. (pobierz)
Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego z dnia 20 marca 2018 r. (pobierz)

Pobierz pliki

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego

Kontakt: prdpp@powiat-mielecki.pl

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego jest organem inicjatywnym konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Zarząd Powiatu Mieleckiego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego wchodzi dwanaście osób, w tym:

 • 3 przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego, wskazanych przez Radę Powiatu w formie uchwały;
 • 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Mieleckiego, wskazanych przez Zarząd Powiatu w formie uchwały;
 • 6 przedstawicieli organizacji prowadzących działalność statutową na terenie Powiatu Mieleckiego, przy zachowaniu następujących proporcji: liczba członków Rady z terenu Gminy Miejskiej Mielec ma być równa liczbie członków z pozostałych gmin Powiatu Mieleckiego.

Do zadań Rady należy:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz innych ustaw.
2. Opiniowanie, przedstawianie wniosków i opinii Zarządowi Powiatu Mieleckiego oraz organizacjom pozarządowym w sprawie realizacji polityki współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi w sferze pożytku publicznego.
3. Podejmowanie działań integrujących sektor pozarządowy.
4. Podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.
5. Sporządzenie i przedłożenie Zarządowi Powiatu Mieleckiego rocznego sprawozdania z działalności Rady w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego po roku, za który składane jest sprawozdanie.


Kadencja Rady trwa 3 lata, licząc od dnia powołania.


Dokumenty do pobrania:


1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) (ZAŁĄCZNIK)
2) Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego (ZAŁĄCZNIK)
3) Uchwała nr XXXIV/234/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 6 października 2017 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Mieleckiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mieleckiego (ZAŁĄCZNIK)

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję