prawo.png

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 21.02.2018

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn.zm.)

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1382)

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121)

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tj. Dz.U. 2017 poz. 788)

USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(tj. Dz.U. 2017 poz. 1161)

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)


Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 z późn.zm.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.263, poz.1572);

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 1183);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246);

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453);

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GEUT oraz krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938);

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028);

PLIKI DO POBRANIA

Prawo geodezyjne i rozporzędzenia

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję