zadania_wydzialu22.jpg

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów (OK) należy w szczególności:

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których statutowo należy ochrona interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.


Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów może zgłosić się każdy, kto potrzebuje pomocy w zakresie ochrony interesów konsumentów, czuje się oszukany przez profesjonalistów lub ma zastrzeżenia, co do jakości nabytych towarów lub usług. Rzecznik udziela informacji w jaki sposób należy dochodzić swoich roszczeń tj. kiedy można domagać się wymiany wadliwego towaru na nowy, kiedy można żądać obniżenia ceny towaru lub też kiedy można odstąpić od umowy. W wielu przypadkach Rzecznik podejmuje interwencje u przedsiębiorców, którzy nie chcą uznać praw konsumenta lub bezpodstawnie odsyłają konsumenta do producenta lub importera.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad bezpłatnie.

W celu podjęcia sprawy do rozpatrzenia przez Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, konieczne jest przedstawienie dokumentów związanych z reklamacją towaru lub usługi tj. dowodu zakupu (paragon, rachunek, faktura VAT), umowy, zgłoszenia reklamacyjnego jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej ze sprzedawcą w sprawie danej reklamacji. Rzecznik udziela porad mieszkańcom powiatu mieleckiego telefonicznie, korespondencyjnie oraz osobiście.

Porady telefoniczne obejmują udzielanie odpowiedzi na pytania konsumentów w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących praw konsumentów, wskazanie drogi i niezbędnych czynności, koniecznych do podjęcia przez konsumenta postępowania reklamacyjnego. Porady telefoniczne udzielane są przez cały czas pełnionych obowiązków.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 roku Nr 86, poz. 804 z późniejszymi zmianami). W działalności Rzecznika zastosowanie maja również przepisy innych aktów prawnych dotyczące ochrony praw konsumentów w niżej wymienionych przepisach prawa :

 • ustawa Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r.(Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 • ustawa Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 • ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27.07 2002 roku (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 roku z późn. zm.)
 • ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000 roku (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z póz. zm.)
 • ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 20.07.2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1081 z późn zm.)
 • ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12.12.2003 r. (Dz. U. Nr 229 z 2003 roku, poz. 2275 z późn. zm.)
 • ustawa o cenach z dnia 05.07.2001 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.)
 • ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993 r. (Dz. U. Nr 153 z 2003 roku, poz. 1503 z późn. zm.)
 • ustawa o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 223 z 2004 roku, poz. Nr 2268 z późn. zm.)
 • ustawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. Nr 4 z 2001 roku, poz. 25 z późn. zm.)
 • ustawa prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. (Dz. U. nr 171 z 2004 roku, poz. 1800 z późn. zm.)
 • ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 05.06.1998 roku (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję