Rezerwat Bagno Przecławskie

22.01.2018

Wpis może zawierać nieaktualne dane.

Na terenie gminy Przecław utworzono dotychczas jeden rezerwat przyrody Bagno Przecławskie. Jest to rezerwat torfowiskowy o powierzchni 25,58 ha, z czego 23,16 ha stanowią lasy, a pozostałe 2,40 ha to powierzchnia nieleśna, która obejmuje m. in. torfowisko wysokie (1,59 ha) i mszary. Ochroną ścisłą objęto 9,00 ha (torfowiska i ich najbliższe otoczenie), ochroną częściową natomiast pozostałą część stanowiącą 16,56 ha.


Rezerwat leży na terenie miejscowości Przecław. Wyróżniono tu wysokotrofowiskowy zespół Sphagnetum magellanici, zajmujący obrzeża zbiornika wodnego oraz tworzący kępy w środkowej części zbiornika: zespół turzycy bagiennej Caricetum limosae; zbiorowisko przejściowe między torfowym borem sosnowym Sphagno-Pinetum a borem bagiennym Vaccinio Ulignosi-Pinetum; zbiorowisko przejściowe miedzy borem bagiennym a mieszanym borem sosnowo-dębowym Pino-Quercetum; zbiorowisko przejściowe między borem świeżym Vaccinio myrtilli - Pinetum" a borem bagiennym i zbiorowisko sosnowo-dębowego boru mieszanego Pino-Quercetum.
Z rzadkich i chronionych gatunków roślin stwierdzono: rosiczkę okrągłolistną i pośrednią Drosera rotundifolia, D.Intermedia, turzycę bagienną Carex limosa.
Wśród przedstawicieli fauny na uwagę zasługuje cyraneczka Anas crecca, a także podawany w planie urządzenia gospodarstwa rezerwatowego brodziec samotny Tringa ochropus, którego występowania nie potwierdzają jednak inne źródła.

W granicach gminy Przecław zaprojektowano leśny rezerwat przyrody (o statusie rezerwatu częściowego) - Końskie błota. Obiekt ten położony jest w kompleksie leśnym na terenie wsi Rzemień, zajmuje on powierzchnię 34,03 ha. Na szczególną uwagę zasługuje oczko wodne porośnięte zespołem lilii wodnych Nupharo-Nymphaeetum z grzybieniami białymi Nymphaea alba, otoczone zbiorowiskami szuwarowymi i roślinnością torfowiskową.
Obrzeże mokradła porasta śródlądowy bór wilgotny Molinio-Pinetum. Z roślin rzadkich i chronionych występują tu m. in.; widłak jałowcowy Lycopodum annotinum, bagno zwyczajne Ladum palustre oraz wspomniane już grzybienie białe.

Galeria zdjęć

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję