Komunikat | Ogłoszenie

06.11.2017

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2018 roku Zarząd Powiatu Mieleckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania 2 osób do komisji konkursowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Mieleckim w 2018 roku

Dane kandydatów należy zgłaszać do dnia: 20 listopada 2017 roku, do godz. 10.00 na adres e-mail: brybka@powiat-mielecki.pl

Zgłoszenie winno zawierać:

  • imię i nazwisko kandydata,
  • dane kontaktowe kandydata (adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail),
  • nazwę organizacji zgłaszającej kandydata.


W przypadku wskazania większej liczby osób do komisji, członkowie komisji konkursowej wyłonieni zostaną spośród zgłoszonych kandydatów, w drodze losowania na które zaproszeni zostaną wszyscy kandydaci.

Jedna organizacja może wskazać tylko jednego kandydata.

Wyłączeniu z prac komisji podlegają osoby wskazane przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.

Prace komisji odbywać się będą w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach określa Program współpracy powiatu mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję