zadania_wydzialu22.jpg

1. Do zadań Audytora Wewnętrznego Powiatu (AW) należy w szczególności:


1) opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
2) wykonywanie audytu wewnętrznego zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach prawa, standardami audytu wewnętrznego oraz przyjętą metodyką,
3) wyrażanie opinii na temat adekwatności i skuteczności ustanowionych mechanizmów kontrolnych w badanym systemie,
4) dostarczenie Staroście Powiatu, w oparciu o ocenę kontroli zarządczej, racjonalnego zapewnienia, że mechanizmy zarządzania i kontroli funkcjonują prawidłowo,
5) składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń oraz, tam gdzie jest to właściwe, przedstawienie zaleceń dotyczących poprawy skuteczności działania w danym obszarze,
6) przeprowadzenie czynności sprawdzających w zakresie dostosowania działań do zgłoszonych w sprawozdaniu z przeprowadzonego zadania audytowego uwag i wniosków,
7) opracowywanie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni.

LUDZIE

17 351-----------------------
zarejestrowanych przychodzących dokumentów

INWESTYCJE

18-----------------------
rozpoczętych inwestycji na terenie powiatu

PIENIĄDZE

15 484 765-----------------------
zainwestowanych środków finansowych

Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji swoich usług i funkcji zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz samodzielnie dostosować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuję